Vidar Kleppes blogg

januar 15th, 2008

Oppreisning til krigsbarna

av    Lagret under: barnevernsbarn, krigsbarn, kristiansand          
Barn av tyske fedre og norske mødre ble etter krigen utsatt for hevn fra samfunnet. Barna måtte unngjelde for forbrytelser som de ikke hadde noe som helst ansvar for. Demokratene ønsker at denne gruppen nå skal gis oppreisning etter samme prinsipper som de oppreisningene barnevernsbarna har fått.  Ettersom staten ikke har villet ta ansvaret, har jeg tatt saken opp i Kristiansand bystyre. (Nestleder i Demokratene Svein-Otto Nilsen har fremmet et tilsvarende forslag i Trondheim.)
Følgende interpellasjon (spørsmål) ble derfor stilt til ordføreren 15. januar, 2008:  
Kristiansand bystyre har vedtatt en egen ordning for økonomisk oppreisning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem.
Med denne ordningen ønsker Kristiansand kommune å ta et moralsk ansvar for urett som er begått.
En annen gruppe som trenger oppreisning i dette samfunnet er krigsbarna.
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist saken som 158 krigsbarn hadde anlagt mot den norske stat. Krigsbarna gikk til Strasbourg etter at norske domstoler hadde slått fast at sakene deres er foreldet. De fikk legge frem saken sin for de 17 dommerne i det såkalte Storkammeret ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men nådde ikke frem med sine krav.
Krigsbarna mente de hadde krav på erstatning av staten for behandlingen de fikk etter krigen som barn av tyske fedre og norske mødre. I utgangspunktet burde staten måtte ta ansvaret for årevis med fysisk og psykisk mishandling.
Dommerne beskriver historiene de er blitt fortalt av krigsbarna som opprivende med sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, mangelfull skolegang og feilplassering i psykiatriske institusjoner.
Stortinget har vedtatt at krigsbarn kan få billighetserstatning på inntil 20 000 kroner. Dersom det foreligger dokumentasjon på alvorlig skade som følge av bl.a mobbing vil erstatningene kunne bli større.
Disse beløpene er således svært langt fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn  med et maksbeløp på 725 000 kroner og minimumsbeløp på 200 000 kroner. En del av krigsbarna vil være blant de som kan søke om oppreisningsordningen for barnevernsbarn, men det store flertall av krigsbarn faller utenfor denne ordningen
Selv om det i utgangspunktet er staten som har det moralske ansvaret over den behandling krigsbarna fikk, så har også den enkelte kommune et ansvar. Bystyret bør derfor se på muligheten til å foreta en granskning av situasjonen for krigsbarna som er oppvokst i Kristiansand. Granskningsutvalget skal forsøke å få kartlagt om krigsbarna i Kristiansandsområdet har vært utsatt for mobbing, sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, vanskjøtsel og mangelfull skolegang. Utvalget skal ikke vurdere en eventuell erstatning, men dets arbeid og rapport kan danne grunnlaget for en eventuell senere kommunal erstatning.
Målet med denne granskningen er å se på muligheten til å finne en erstatningsordning som kan gi krigsbarna en økonomisk oppreisning, og hvor Kristiansand kommune ser det moralske ansvaret som staten har fraskrevet seg. Erstatningen for barnevernsbarn er i dag en ordning som eksisterer i de fleste større byene i landet.
Det er et håp at en eventuell erstatning til krigsbarna i Kristiansand også kan gi en tilsvarende ordning i de samme byene.
Er ordføreren enig med Demokratene i at dette viktige arbeidet snarest må settes i gang ovenfor krigsbarna?     

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

8 kommentarer

 1. Man kan vel betegne Demokratenes forsøk på å belyse disse barnas sak, hvor de som har overlevd og lever med sine senskader, burde fått sin oppreisning og erstatning fra samfunnet langt tidligere.

  Har det vært for beklemmende for Regjeringene tidligere fordi overgrepene har vært institusjonalisert med politiske føringer, som gjør at skampletten får leve sitt eget skjulte liv?

  Det er ikke bare “tyskerungene” og deres foreldre som fikk mer enn nok fra det offentlige Norge, dette gjelder også NS-barna og deres foreldre og besteforeldre.

  Den offentlige utfrysningen sammen med overgrepene av psykisk og fysisk art, står der som en skamplett og vil gå inn i historien som det samme.

  Prisverdig at Demokratene både våger og vil!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Jan Ødegård — januar 16, 2008 @ 1:07 pm

 2. Dette var god lesing, Kleppe og Nilsen

  tar fatt i en viktig sak som burde være løst av tidligere regjeringer.Stå på Demokratene!

  Hilsen Ernst.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Ernst — januar 17, 2008 @ 5:04 pm

 3. Endelig noen som tar fatt i denn uretten som er blitt begått oven for de uskyldige krigsbarna.Stå på Kleppe!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Kari Olsen — januar 17, 2008 @ 5:28 pm

 4. Dette er ingen enkel problemstilling. Man kan skjelle ut politikere fra de forskjelligste partier, men saken er egentlig vanskelig. Det dreier seg til sist om et traume i vår nasjons historie. I fem år var vi under nazistisk okkupasjon, norske patrioter led og døde i handelsflåte, marine, flyvåpen og konsentrasjonsleire. Milorg folk levde angst for seg og sine familier, like full våget de liv og helse i frihetskampen. Frihetskjempere ble bestialsk torturert av tyske nazister og deres norske håndtlangere. Flertallet av befolkningen var ikke aktive i kampen, men fulgte lojalt den norske motstandsbevegelsen og kongen og regjeringens paroler. Selv disse som heller hennfallt til passiv motstand våget ofte liv og helse med å lese illegale nyheter, og lytte til radio. Folks liv var ofte preget av en frykt for angivere, og mange ble angitt, og endte sine liv i tyskernes konsentrasjonsleire. Under slike forhold må det bent frem ha vært en provokasjon å se landsmenn, i dette tilfellet kvinner, pleie intim omgang med okkupasjonsmakten, ja må ha fremkallt en hellig verde som måtte fortrenges til den dagen frihetsklokkene igjen kimte. De som frataniserte var klar over folkestemingen, ofte ble de også advart hva angikk sin livsførsel. De vendte i realiteten sitt eget folk og sitt eget samfunn ryggen i en skjebne tid.

  Beghandlingen av disse kvinnene etter krigen er ikke et sær – norsk fenomen som enkelte ynder å fremstille det som. I de fleste vest- Europeiske land fikk de håret klippet, om ikke verre ting. Forståelig nok var det regnskapets time.En hver som svikter i en slik stund, i en nasjons skjebne tid må også i fremtiden påregne behandling av denne type. Det er livsnødvendig for fremtiden av vi som samfunn ikke henflaller til bløthet, og slik sett fraskriver oss denne retten.

  Når det er sagt, man må skille mellom barn og foreldre. Barn skal ikke lide for foreldrenes synder. Derfor er det kritikkverdig hva disse uskyldige måtte gjennomgå i etterkrigsårene, uten beskyttelse mot overgrep fra lokalmiljø , skole, eller andre offentlige innstitusjoner. Jo, de fortjener erstatningen. Men det er barna som skal har erstatning og oppreisning. Forldrene visste hva de gjorde og fikk den behndling som tilkom dem !

  La dette bli et forsvar for uskyldige barn, ikke la deg som politiker utnytte av tvilsomme historierevisjonister.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Kjell Aarsund — mars 17, 2008 @ 7:16 pm

 5. Helt klart at krigsbarna fortjener erstatning/oppreisning.Skull e bare mangle!!! Undertegnede fikk for 3 uker siden vederlag fra Oslo kommune og dæven det gjorde godt! Men ingen sum kan erstatte sårene og minnene vi ble påført….De tok fra meg mye, men verdigheten min klarte de ikke å ta!:)

  Stå på!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Diva Andrea — april 4, 2008 @ 12:08 pm

 6. NS medlemmer har ingenting å beklage seg over, de slapp billig, noen mener for billig. I andre europeiske land gjorde man opp med landsforederne på åpen gate i frigjøringsdagene. Disse folkene svek sitt land, anga sine landsmenn, heviste således patrioter til torturkamre, konsentrasjonsleire og ekskujonspeletonger.De støttet et kriminellt regime som industriellt og planmessig utryddet millioner av mennesker.

  Det er meg totalt ubegripelig at denne Ødegaard kan gjøre seg til talsmann for en gruppe svikere av verste kategori. Er denne Ødegaard blind for empiriske og historiske realiteter ?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Kjell Aarsund — august 4, 2008 @ 9:36 pm

 7. Det er en stor skam at staten har behandlet disse barna på denne måten. Det virker som barna her har fått skylden for sitt opphav, som om barna har selv valgt sin skjebne. Dette er en meget stor skam i historien om den behandlingen disse barna har fått. Det virker på meg nå at menneskerettsdomstolen helt vilkårlig behandler saker etter eget forgodtbefinnende, men det er ikke noe rart da, da Norge rett og slett lå¨på europatoppen i saker inntil menneskerettsloven kom. Dette er en lov som de såkalte ansvarlige partier har gjort denne til en ny sovende lov, men, dette skal det bli en klar slutt på, med DEM. i føringen, vil disse lovene bli vekket til live, som de overordnede lovene de er. Menneskerettsloven er sidestilt med Grunnloven. Denne viktige bestemmelsen er nedfelt i lov

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Hans Bauge — mars 23, 2009 @ 1:13 am

 8. Det er en skam og en skandale at disse barna har måttet lide for forbrytelser de ikke hadde noe som helst ansvar for. Jeg lurer bare på hvorfor vi ikke lærte noe om dette i historietimene på skolen. Der lærte vi at landssvikere som NS-medlemmer og tyskernes medløpere fikk rettferdige dommer. Aldri et ord om deres uskyldige barn og hvordan de ble plaget og utstøtt og den GRUSOMME behandlingen mange av dem fikk for noe de ikke kunne noe for!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Espen Franck-Nielsen — august 16, 2009 @ 3:22 pm

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00