Vidar Kleppes blogg

april 10th, 2008

“Be prepared for the real Holocaust”

av    Lagret under: fitna          

Da Charlie Chaplin laget filmen “The great dictator” som harselerte med den tyske diktatoren Adolf Hitler, ble han møtt med kritikk og motstand fra mange hold. Filmen ble forbudt i flere land ettersom den kunne såre følesene til nazistene. Men i ettertid har filmen høstet mye anerkjennelse og de færreste vil i dag hevde at det var galt å advare mot nazismen som viste seg å bli en katastrofe for Europa. Blant annet begikk diktatoren som filmen harselerte med folkemord, en hendelse som siden har fått navnet ”Holocaust.”

 

Dessverre er dette lang fra det eneste folkemordet i verdenshistorien. Islamistene har begått en rekke massakrer og folkemord. Et av de første eksemplene på dette er profeten Muhammeds drap på alle de mannlige jødene i hjembyen Medina. Enkelte av folkemordene har vært så omfattende at folkene som ble utsatt for dem, nå knapt eksisterer. Dette gjelder ikke minst assyrerne som etter flere islamske folkemord nå er nesten utryddet. Også folkemordet på armenerne i 1915 og flere folkemord på hinduer i India kan nevnes i denne sammenheng.

 

I dag har ekstreme muslimer blåst liv i den krigen (jihad) de i følge egne hellige skrifter er pålagt å føre mot vantro verden over. Norge deltar i denne krigen i Afganistan. Irans president arbeider for å anskaffe atomvåpen samtidig som har erklærer at Israel skal vekk fra kartet. Andre ekstremister kommer med liknende erklæringer. For eksempel ble det i London demonstrert under parolen ”Be prepared for the real Holocaust” i 2006. Klarere kan det ikke sies.

 

Den modige nederlandske politikeren Gert Wilders’ ønsker å advare Europa mot disse kreftene, og han har derfor laget filmen ”Fitna” der tematikken belyses med autentiske videoopptak og Griegs sørgelige musikk. Men i likhet med Chaplin blir Wilders møtt med kritikk og krav om forbud fra politisk hold. Både EU og den nederlandske regjeringen har fordømt filmen. Parallellene til mottagelsen av Chaplins film er bare så alt for klare.

 

Vi i Demokratene deler Wilders bekymring for at islamistene mener alvor, og vi ønsker å alarmere det norske folk. Vi har derfor lagt ut lenk til ”Fitna” på vår nettside (www.demokratene.no ), og vi har kontaktet kinoer for å sette opp filmen. Kinosjefen i Kristiansand har imidlertid nektet oss å vise filmen i min hjemby med den begrunnelse at den kan virke ”støtende og krenkende.”

 

Ikke alle muslimer er ekstremister som støtter terror og folkemord. Tidligere leder for Humanetisk forbund, Lars Gule, viser i forordet til boken ”Hvorfor jeg ikke er muslim” til en undersøkelse av muslimenes holdninger: ”Den viser at i Indonesia har 58 prosent ”tillit til” at bin Laden ”gjør det riktige”, i Jordan er tallet 55 prosent, i Marokko og Pakistan 49 prosent og i Palestina hele 71 prosent.” Selv om terroristene har betydelig støtte er det også millioner av muslimer som tar avstand fra terror og bokstavtro fortolkning av Koranen og andre hellige skrifter. Disse muslimene bør imidlertid ikke føle seg krenket, filmen handler rett og slett ikke om dem. Når det gjelder de ekstreme islamistene er det nok en del som har grunn til å føle seg trampet på tærne. Men etter min mening var det helt på sin plass at Chaplin fornærmet Hitler. Også i dag bør vi tørre å advare mot slike krefter. Selv om vi ”støter og krenker” de som ønsker et nytt Holocaust.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

3 kommentarer

 1. du har så rett så rett kleppe

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av olav — april 14, 2008 @ 10:05 pm

 2. At man bør advare hersker det liten tvil om. Det ansvarlige akademikere, pressefolk og politikere burde ha gjort for lenge siden var å utsette islam for en tradisjonell ideologi kritikk. For de vi i denne sammenhengen bør ha klart for oss er at islam ikke bare er en religion, men en politisk ideologi, et samfunnsystem som fastsetter regler og påbud for hvordan det “perfekte” samfunn skal fungere. Denne ideologien, dens verdier, står i mange tilfeller i klar motsetning til våre europeiske tradisjoner, vår måte å betrakte verden, individer og samfunn på, tradisjoner vi har fra det gamle Athen og Rom, og som vi gjennom rennessanse, opplysningstid, og demokratiske revolusjoner, i 1776 og 1789, har bidratt til å bygge de moderne og pluralistiske vestlige samfunn.

  Vår tradisjon, i motsetning til islams, forutsetter også et klart skille mellom den hellige og den profane sfære, altså mellom politikk og religion. I vår verden er religionen en personlig sak, i islam en samfunns sak.

  Der står religionens lover over samfunnets lover, ja samfunnets lover utledes istor grad fra religionen, i varierende grad fra land til land.

  Med andre ord mellom vesten og den islamske verden eksisterer det enorme mentalitetsmessige barrierer. Disse konfliktene har på mange måter fått sitt fremste konfliktområde hva angår Europa, i det tradisjonellt tolerante Nederland. Det brutale mordet på filmskaperen Theo Van Gogh er et godt eksempel. Et annet, mer farlig, er mordet på sosiologen og politikeren Pim Fortuyn , begått av en forvirret nederlandsk ekstremist.

  Fortuyn, trass sine eksentriske trekk, var den mannen som trass alt la det politiske grunnlaget for motstanden mot den økte islamiseringen i Nederland.

  Imidlertid bør man ha respekt for mennesker med en annen tro, uansett hvor uenig man måtte være, man bør bestrebe seg på å skille mellom krass kritikk og primitiv latterligjøring.

  Men opplysning om problematikken rundt islam er en nødvendighet. Politikerene viker tilbake, ikke for de at de er dumme, men av redsel for de konfliktene som vil komme, altså en tradisjonell konfliktvegring. Med det å stikke “hodet i sanden”, søke utsettelser, det har en tendens til å forsterke problemene. Men vi skal huske at det ikke er mennesker eller hudfarge som kritiseres, dette er en strid om verdier, og hvilke idealer fremtidens samfunn skal bygge på.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Kjell Aarsund — april 23, 2008 @ 9:34 pm

 3. Litt historielekse. Filmen kom ut i oktober 1940. Da var faktisk stiore deler av europa under okkupasjon av Tyskland. Så gjett hvem som forbød filmen i flere land? Kan det være nazistene selv?

  Skal selv kommentere dette innleget i min egen blogg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Trond — juni 5, 2008 @ 2:46 am

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.Tilbakesporings-URL

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00