Vidar Kleppes blogg

februar 26th, 2009

Norge på vei til å bli muslimsk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Det er ingen tvil: Basert på Oslo kommunens egne utredninger, tall fra statistisk Sentralbyrå, og analyser av Human Rights Services, går det i raskt tempo mot et muslimsk flertall i Oslo. Hege Storhaugs organisasjon har regnet seg fremt til et muslimsk flertall i Oslo i 2029, i Sverige i 2050 og i Norge rundt neste århundreskifte.  Human Rights Services har basert sine analyser på fødselshyppighet, innvandring og praksis med å hente ektefeller fra sine opprinnelsesland.

Over 20% av Oslos befolkning består i dag av innvandrere fra ikke-vestlige  land. I 1995 var det 11,5 %. Det store flertallet av disse innvandrerne har muslimsk bakgrunn. I statistikken er det kun regnet med utlendinger og barn av foreldre som kom til Norge fra utlandet. Tredje generasjons innvandrere er regnet som nordmenn. Det gjør at det muslimske befolkningsinnslaget sannsynligvis er enda høyere.

I landet som helhet bor det nå 10% ikke-vestlige innvandrere. Størst er andelen i kommunene rundt Oslo. Drammen har 17% ikke-vestlige innvandrere, Lørenskog 14%, Skedsmo 13% og Askim 12%. I Bergen er det mange nok muslimer til at deres menighet er det største trossamfunnet utenom statskirken.

Tallene er gjengitt i en artikkel Oslo kommunenes avis Oslo Speilet og er hentet fra Oslo Kommunes plandata base, med grunnlag i tall fra Statistisk Sentralbyrå og stammer fra 1.januar 2008. I dag er tallene sannsynligvis minst 5% høyere. Se mer her.

I en rapport som ble lagt fram 19.november i fjor, hevder Hege Storhaug og Rita Karlsen i Human Rights Service (HRS) at Statistisk sentralbyrå (SSB) lar andre hensyn gå foran plikten til å levere tall og analyser så objektivt som mulig.

Human Rights Services har ved bruk av tallene til SSB kommet fram til at Oslo vil ha en overvekt innvandrere – mennesker som ikke er etniske norske – innen år 2029.

”Vi synes det er merkelig at SSB selv ikke lanserer slike tall, brutt ned på byer og andre enheter. Oslo, som i dag har over 21 prosent ikke-vestlige innvandrere, vil få over 50 prosent i løpet av 20 år. Drammen vil følge like etterpå. Dette får vi fram ved hjelp av SSBs tall, men SSB går ikke ut med det”, sa Hege Storhaug til Dagsavisen da rapporten ble lagt frem.

HRS kritiserte dessuten SSB for å være så forsiktige når de legger fram sitt høyeste alternativ at politikere og det norske folk ikke får reelle alternativ å forholde seg til.

”Når selv det høyeste alternativet til SSB ligger under de siste årenes reelle innvandring, er det klart at noe ikke stemmer. Det høyeste alternativet synes å være det mest realistiske,” sa Storhaug til avisen.

Så kan vi selvsagt spørre oss hvilken konsekvens det kan få. Norge kan ende opp som et moderat sekularisert muslimsk samfunn, der den muslimske majoriteten la oss andre få dyrke vår religion i fred. Men det kan også gå langt verre.

Vi ser allerede i dag at store deler av det muslimske miljøet i Europa, og også i Norge, angriper vår ytringsfrihet, og verbalt gir støtte til terrorister og selvmordsbombere. At landet vårt vil endres på en radikal måte i løpet av dette århundre, er i alle fall sikkert, dersom stortingspolitikerne nekter å høre på oss som har advart mot denne utviklingen over lang tid.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

  1. Innenfor statistikk må man være uhyre nøye med begrepene man bruker. Utfordringene med en slik spådom om demografiske faktorer er nettopp presisjonen i begrepene. Hvordan defineres en muslim? En person med muslimske foreldre? En person fra et muslimsk land? En troende som går i moske? En troende som ikke går i moske? Hvem er kristne? De som står oppført i statskirken? Medlemmer av en menighet? Personer fra kristne familier? De som går i kriken? Personer som ber?

    Grunnen til den type statistikk som du (og HRS) legger frem ikke oppfyller kriteriene for holbart statistisk matriale er nettopp fordi man ikke har godt definerte/nøyaktige begreper i statistikken, variablene blir derfor vanskelig å telle, og det statistiske grunnlaget blir preget av subjektivitet . Et eksempel på dårlig begrepsbruk finner man også i din blogg, du slutter at “ikke-vestlig” og “muslim” er det samme.

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

    Comment av s — mars 3, 2009 @ 4:09 pm

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00