Vidar Kleppes blogg

februar 27th, 2009

Fullt kaos om FrPs innvandringspolitikk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

”Vi er i prinsippet for fri innvandring,” sier Per sandberg. ”Jeg ble feilsitert i Aftenposten,” sier Per-Willy Amundsen. ”Snikislamisering er ikke noe stort problem”, sier stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen. Er det fullt kaos i FrP om hva de skal mene om innvandring, eller taler partiet bevisst med to tunger.

I følge FrPs nettside føler Per-Willy Amundsen seg misbrukt av Aftenposten som skriver at han mener innvandring er et større problem enn finans- og klimakrisen. ”Det er ikke det jeg mener eller det jeg har sagt. Jeg er skuffet over hvordan norske medier nå forsøker å skandalisere FrP og vår innvandringspolitikk,” sier Amundsen, som er innvandringspolitisk talsmann i FrP. 

Aftenposten skrev at Per-Willy Amundsen har sagt at ”innvandringen får større konsekvenser for Norge enn både klima- og finanskrisen.” ”Det jeg tvert om mener er at innvandring er et så stort og viktig tema, at det må diskuteres med samme bredde og tyngde som klima- og finanskrisen,” sier Amundsen nå.

”Vi trenger en grunnleggende debatt om innvandringspolitikk og hva slags løsninger landet på lang sikt skal ha. Dagens innvandringspolitikk er ikke bærekraftig når integreringen fungerer så dårlig som i dag.  Finanskrisen er en alvorlig tilstand som landet står midt oppe i. Innvandring er en langsiktig utfordring som fortjener en bred debatt. Dessverre er det bare FrP som tar denne debatten på alvor,” fossror Per-Willy Amundsen på partiets nettside.

Mens media snakker om Siv Jensens ”snikislamiseringstale”, mener partiets stortingsrepresentant fra Rogaland, Ketil Solvik-Olsen at dette temaet var en relativt uvesentlig del av talen, og at snikislamisering slettes ikke er noe stort problem.

”Her er ingen stor snikislamisering i Norge,” sier Solvik-Olsen til Stavanger Aftenblad. Fremskrittspartiet advarer bare mot at det kanskje kan bli et problem i fremtiden.  ”Det er forskjell på å advare mot at noe kan skje og på at det skjer i stor grad allerede,” sier han, og toner ned Siv Jensens snikislamiseringsutspill kraftig: ”Dette var bare et av mange tema i Siv sin tale, og ikke det hun brukte mest tid på. Det kom heller ikke først i talen. Det er media og politiske motstandere som har lagt dette til et vesentlig tema,” forklarer han.

Siv Jensen kunne nok vært mer nyansert, mener stortingsrepresentanten, men han unnskylder henne med at det er avgrenset hvor dypt en kan gå inn i det, når en skal dekke mange tema på kort tid. Fremskrittspartiet er ikke redde for muslimer, understreker han, og viser til at partiets nestleder, Per Sandberg, nylig uttalte på radioen at Fremskrittspartiet i prinsippet er for fri innvandring.

Krangler Fremskrittspartimedlemmene internt om hva det er riktig å mene, eller er dette et forsøk på å prate med to tunger. Det vet vi ikke, men gunstig for Fremskrittspartiet er det trolig, urettferdig nok, for et parti bør ikke få gevinst av å skape uklarhet rundt egne standpunkt.

Trist er det også at Fremskrittspartiet nå bakker ut, for det Per-Wily Amundsen nå hevder han ikke har sagt var jo fornuftig og riktig, og noe mitt parti, Demokratene, har påpekt i flere år. Norge vil få et muslimsk flertall i løpet av dette århundre, og Oslo sannsynligvis om ca.20 år, etter beregningene til Human Rights Services, basert på offentlig statistikk. Det er åpenbart at det vil forandre Norge i langt større grad enn noe annet, og er et problem som må diskuteres.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

februar 26th, 2009

Norge på vei til å bli muslimsk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Det er ingen tvil: Basert på Oslo kommunens egne utredninger, tall fra statistisk Sentralbyrå, og analyser av Human Rights Services, går det i raskt tempo mot et muslimsk flertall i Oslo. Hege Storhaugs organisasjon har regnet seg fremt til et muslimsk flertall i Oslo i 2029, i Sverige i 2050 og i Norge rundt neste århundreskifte.  Human Rights Services har basert sine analyser på fødselshyppighet, innvandring og praksis med å hente ektefeller fra sine opprinnelsesland.

Over 20% av Oslos befolkning består i dag av innvandrere fra ikke-vestlige  land. I 1995 var det 11,5 %. Det store flertallet av disse innvandrerne har muslimsk bakgrunn. I statistikken er det kun regnet med utlendinger og barn av foreldre som kom til Norge fra utlandet. Tredje generasjons innvandrere er regnet som nordmenn. Det gjør at det muslimske befolkningsinnslaget sannsynligvis er enda høyere.

I landet som helhet bor det nå 10% ikke-vestlige innvandrere. Størst er andelen i kommunene rundt Oslo. Drammen har 17% ikke-vestlige innvandrere, Lørenskog 14%, Skedsmo 13% og Askim 12%. I Bergen er det mange nok muslimer til at deres menighet er det største trossamfunnet utenom statskirken.

Tallene er gjengitt i en artikkel Oslo kommunenes avis Oslo Speilet og er hentet fra Oslo Kommunes plandata base, med grunnlag i tall fra Statistisk Sentralbyrå og stammer fra 1.januar 2008. I dag er tallene sannsynligvis minst 5% høyere. Se mer her.

I en rapport som ble lagt fram 19.november i fjor, hevder Hege Storhaug og Rita Karlsen i Human Rights Service (HRS) at Statistisk sentralbyrå (SSB) lar andre hensyn gå foran plikten til å levere tall og analyser så objektivt som mulig.

Human Rights Services har ved bruk av tallene til SSB kommet fram til at Oslo vil ha en overvekt innvandrere – mennesker som ikke er etniske norske – innen år 2029.

”Vi synes det er merkelig at SSB selv ikke lanserer slike tall, brutt ned på byer og andre enheter. Oslo, som i dag har over 21 prosent ikke-vestlige innvandrere, vil få over 50 prosent i løpet av 20 år. Drammen vil følge like etterpå. Dette får vi fram ved hjelp av SSBs tall, men SSB går ikke ut med det”, sa Hege Storhaug til Dagsavisen da rapporten ble lagt frem.

HRS kritiserte dessuten SSB for å være så forsiktige når de legger fram sitt høyeste alternativ at politikere og det norske folk ikke får reelle alternativ å forholde seg til.

”Når selv det høyeste alternativet til SSB ligger under de siste årenes reelle innvandring, er det klart at noe ikke stemmer. Det høyeste alternativet synes å være det mest realistiske,” sa Storhaug til avisen.

Så kan vi selvsagt spørre oss hvilken konsekvens det kan få. Norge kan ende opp som et moderat sekularisert muslimsk samfunn, der den muslimske majoriteten la oss andre få dyrke vår religion i fred. Men det kan også gå langt verre.

Vi ser allerede i dag at store deler av det muslimske miljøet i Europa, og også i Norge, angriper vår ytringsfrihet, og verbalt gir støtte til terrorister og selvmordsbombere. At landet vårt vil endres på en radikal måte i løpet av dette århundre, er i alle fall sikkert, dersom stortingspolitikerne nekter å høre på oss som har advart mot denne utviklingen over lang tid.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

februar 21st, 2009

Naziliknende kampanje mot jødiske varer

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , ,      

 ”Det var slik det begynte i Tyskland på 30-tallet også, med at folk ble oppfordret til å boikotte jødiske varer og jødiske butikker,” sa min politiske kollega, Demokratenes nestleder, Olaf Messel, til  nettstedene Demokratene.no og frie-ytringer.com ( Jan Simonsens blogg) lørdag morgen, da han ble fortalt at Palestinakomiteen skulle arrangere en ”Boikott Israel”-aksjon.

”Vi skal prate med butikkansvarlige, dele ut løpesedler og henge opp plakater rundt i butikker. Vi møtes på Palestinahuset, Grønland 12. Der kommer vi til å fordele oss i grupper som går til ulike områden i byen. Forhåpentligvis blir vi nok folk til at dette blir en aksjon som blir synlig i Oslo,” ble det opplyst på organisasjonens hjemmeside.

”Det er helt på tryne, for å si det forsiktig,” mente Demokratenes nestleder, som i alle år har vært en solid Israel-venn. Han uttalte at han var skremt over holdninger som går ut på å boikotte varer som er produsert i Israel, den staten der nærmere halvparten av verdens jøder er bosatt og jobber.

Jeg er helt enig med min nestleder. Dette er skremmende. Det var slik det begynte i 30-årene i Tyskland. Først med nazistiske boikottaksjoner mot jødiske butikker, deretter ble det fulgt opp med ruteknusing og angrep på jøder på gatene. Nøyaktig slik det foregikk i Oslo i januar, da hundrevis av muslimer og venstreorienterte ekstremister knuste ruter, blant annet hos Mc Donalds, fordi kjeden var mistenkt for å samarbeide med jøder i Israel.  Mobben angrep dessuten personer med israelske flagg og David-stjerner fysisk, slik nazistene angrep jøder i Tyskland på 30-tallet.

I flere europeiske byer ble det ropt ”Drep jødene”.

Men alt begynte med boikott av jødiske varer. På 30-tallet, som i dag. Det begynner forsiktig, og utvikler seg etter hvert. Før var det nazister som boikottet jødiske varer, knuste ruter i jødiske butikker og angrep personer som viste seg på gatene med jødiske symboler. I dag er det hovedsakelig muslimer.
Heldigvis er Palestinakomiteens aksjon dømt til å bli en fiasko. Nesten all eksport fra Israel dreier seg i dag om høyteknologiprodukter, som vanskelig kan boikottes. I så fall må Palestinakomiteens medlemmer klare seg uten mobiltelefoner og pc-er.

For Palestina-vennene går utviklingen for tiden i gal retning. Norge importerte varer for 71,3 millioner kroner fra Israel i januar, en økning på hele 24,4 prosent sammenlignet med januar i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

februar 20th, 2009

Komiske Knut som Komiske Ali

av Vidar Kleppe   Lagret under: demokratene, innvandring, islam, kleppe          

Ja, nei, jo, kanskje, nei, ja, vet ikke, muligens, nei. Først hadde Justisdepartementet vedtatt bruk av hijab i politiet. Så hadde de likevel ikke vedtatt det.  Det var nødvendig med en grundig debatt og saksbehandling. Så var det likevel ikke nødvendig med en grundig debatt, men tilstrekkelig med en kort debatt, fortrinnsvis i media. For øyeblikket er det nei til hijab. Det synes i alle fall slik etter Storbergets pressekonferanse i dag. Men i morgen, i morgen, er også en dag. Med nye muligheter til å endre standpunkt.

Knut Storberget står igjen som Norges svar på Irans berømte pressesekretær fra Iran-krigen, som blånektet for at det fantes amerikanske soldater i Bagdad, selv da de nærmest kunne sees bak ryggen hans.

Var det tatt en beslutning om å tillate hijab i politiet da Justisdepartement sendte ut sin pressemelding om at det var tatt en beslutning om å tillate hijab i politiet, ville journalistene vite.  Jeg har hele tiden vært tilhenger av en prosess, svarte Justisministeren, Komiske Knut.

La oss i det minste håpe at beslutningen nå er tatt: At politiet i all fremtid får lov til å fremstå som nøytralt i forhold til religioner og etniske grupper.  Alle politifolk skal til enhver tid kunne sees på som alle nordmenns støttespillere.

Noe av det positive med Regjeringens helomvending i denne saken, i likhet med saken om å forby kritikk av islam, er at det nytter å påvirke denne regjeringen. Den snur tilsynelatende i alle saker der meningsmålingene viser at den har 2/3 av befolkningen imot seg. Det gir også et lite parti som Demokratene politisk innflytelse. Ved å delta i samfunnsdebatten, bidra til å sette dagsorden, og påvirke velgerne gjennom gode og saklige argumenter, er det mulig til syvende og sist også, indirekte, å påvirke en flertallsregjering.

Så derfor Komiske Knut: Det er fint at du vingler, så lenge du til slutt faller ned på det riktige standpunktet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

februar 18th, 2009

Carl I. Hagen dolket de arbeidsledige i ryggen

av Vidar Kleppe   Lagret under: carl, demokratene, hagen          

Carl I. Hagen truer med rettssak og fengselsstraff for arbeidsminister Dag Terje Andersen fordi det er lange køer av arbeidsledige som må vente på å få behandlet søknaden om den trygden de har krav på.

Det er en avledningsmanøver. Fremskrittspartiets tidligere leder forsøker å dekke over sin egen stemmegivning da budsjettet for 2009 ble behandlet av Stortinget.  Da stemt han for å fjerne 530 saksbehandlerstillinger i NAV. Fremskrittspartiet foreslo, i følge Aps stortingsrepresentant Lise Christoffersen, å kutte NAVs budsjett med 260 millioner kr. Hun er medlem av fagkomiteen, og det er ingen grunn til å mistenke henne for å referere feil. I budsjettforslaget for 2008 slo Carl I. Hagen og hans kampfeller til enda kraftigere, og ville ha fjernet over 1000 saksbehandlere.

Det sier seg selv at Fremskrittspartiets forslag ville ha ført til en enda større katastrofe enn den vi ser i dag, som er alvorlig nok. Det er selvsagt en skam at NAV ikke klarer å betale ut arbeidsledighetstrygden innen den fastsatte treukers fristen, og at ventetiden for å få utbetalt uførepensjon er på opptil tre måneder, etter at den er innvilget. En slik behandling er en hån mot Velferds Norge og vitner om hvor lite politikerne bryr seg om de som trenger hjelpen aller mest. Og aller minst bryr altså Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen seg.

Men angrep er det beste forsvar, og Carl I. Hagen har frekkhetens nådegave.  ”Hva er velferdssamfunnets svar når bedrifter går under og tusener mister jobben? Jo, Nav! Styrket regjeringen Nav i fjor høst da alle så skriften på veggen? Nei! Vi visste at det ville bli flere ledige, men ingenting ble gjort. Nå henger ikke Nav med og sender arbeidsledige til sosialkontoret. Det er en skam,” tordnet Carl I. Hagen under fylkesårsmøte i Oslo Fremskrittsparti i følge avisene.

Da Regjeringen la frem sitt budsjett i begynnelsen av oktober var nok signalene mulige å få øye på. Men da Fremskrittspartiet en måned senere la frem sitt alternative budsjett var de helt tydelige. Likevel foreslo Carl I. Hagen og Co å fjerne over 500 saksbehandlere.

Dersom politikere skal havne i fengsel for udugelighet, bør Dag Terje Andersen og Carl I. Hagen dele celle. Og Carl I. Hagen bør sone lengst.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

februar 2nd, 2009

Nordsjødykkerne fortjener vår støtte.

av Vidar Kleppe   Lagret under: demokratene, kleppe, politikk, vidar     Stikkord:, ,      

Torsdag sa Høyesteretts ankeutvalget nei til å bringe nordsjødykkernes ankesak fra tingretten direkte inn for Høyesterett. Det var en uklok beslutning av mange grunner.

Blant annet var det en uklok beslutning fordi dette er en stor og viktig prinsippsak, men også fordi det er forkastelig at personer som har gjort så mye, og ofret seg, for å bygge opp landet vårt, i det hele tatt trenger å gå til rettssaker for å få en selvfølgelig erstatning.

Det var i september i fjor at Oslo Tingrett frifant staten i søksmålet som 18 skadde dykkere og ei enke hadde anlagt. Dykkernes advokat Marius Reikerås vurderer nå å ta nordsjødykkernes sak direkte til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i stedet.

Det er nærmere fire år siden dykkerne fremmet søksmålet. Nye år vil gå før saken er ferdigbehandlet i lagmannsretten og Høyesterett. Jeg vil derfor at Strasbourg skal vurdere om norske domstoler bryter fair-trail-prinsippet ved sin sendrektige saksbehandling overfor ei gruppe mennesker som har lidd nok, sier advokaten i følge NTB.

Selv har jeg kjempet nordsjødykkernes sak i mange år, også da jeg var stortingsrepresentant.

Uten nordsjødykkernes heltemodige innsats i pionertiden hadde ikke Norge som nasjon vært der vi er i dag som en av verdens fremste produsenter av olje og gass. Dersom vi ser på hvilke inntekter som dette har generert blir en erstatning i denne sammenheng å regne som det rene lommerusk.

Regjeringen bør nå ta saken opp på nytt for å finne en endelig løsning ovenfor nordsjødykkerne slik at saken ikke havner i menneskerettsdomstolen Strasbourg,
Hele behandlingen av nordsjødykkerne, som i sin tid satt liv og helse på spill for å bygge opp våre oljeressurser, er en skam og en skandale. Det mener både jeg og mitt parti, Demokratene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00