Vidar Kleppes blogg

april 27th, 2009

Gledelig om miljøsyndere blir tatt

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:     
Kurt Oddekalv er leder av Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv er leder av Norges Miljøvernforbund

Politiet har tatt ut en kraftig tiltale mot 3 selskaper og 5 enkeltpersoner i skandaleprosjektet ”Ren Oslofjord”, etter anmeldelser fra Norges Miljøvernforbund.

Politiet har valgt å tiltale Oslo Havn, Norges Geotekniske Institutt og Secora for brudd på forurensningsloven og prosjekt tillatelsen.Tiltalen kom som følge av flere anmeldelser av ulike sider av prosjektet fra Norges Miljøvernforbund.

”Det er en gledens dag for demokratiet at det nå er tatt ut tiltale i en av Norges historiens verste miljøskandaler,” sier Kurt Oddekalv (leder) og Snorre Sletvold (regionsleder) i Norges Miljøvernforbund i en pressemelding.

Oslo politikammer har med bistand fra Økokrim etterforsket saken i 18 måneder fra det ble bevist at entreprenøren Secora på oppdrag fra Oslo Havn brøt tillatelsen ved ulovlig å dumpe masser i sjø med splittlekter fremfor nedføring med rør.Tiltalen er dramatisk, hvor 33 000 m3, eller nær 10 % av den totalt dumpede massen er dumpet på ulovlig vis. De tiltalte er i tillegg tiltalt for brudd på § 78 i forurensningsloven samt for falsk forklaring og for manglene overvåking.

Jeg er selv medlem av Norges Miljøvernforbund. Både som miljøforkjemper og som leder av partiet Demokratene, er jeg godt fornøyd med at politiet har tatt denne saken på alvor. Grov miljøkriminalitet er selvsagt et anslag mot oss alle. Det er også svært alvorlig dersom det skulle vise seg at ansatte i Oslo kommune har gitt falsk forklaring til politiet.

Det er et riktig prinsipp at forurenseren skal betale, og det er også nedfelt i Demokratenes miljøprogram. Skulle det vise seg at påtalemyndigheten får rett, og Oslo Havn og de to firmaene blir dømt, bør de rette opp deler av skaden gjennom en kraftig bot, som burde vært øremerket til miljøtiltak.

Les om saken i Dagbladet

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 23rd, 2009

Fremskrittspartiet er for fri arbeidsinnvandring

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Takket være det norske EØS-medlemskapet, som Fremskrittspartiet alltid har vært varm tilhenger av, får vi nå en friere arbeidsinnvandring midt i en periode med voksende arbeidsledighet.

Arbeidere fra de såkalte EU8-landene, Polen, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Ungarn kan nå i likhet med andre EU-land, søke om å komme til Norge uten å ha en fulltidsstilling på forhånd.

Norge og de andre EØS-landene fikk i 2004 innført disse reglene for å beskytte eget arbeidsmarked da EU ble utvidet med ti nye østeuropeiske land. Argumentasjonen var at dette skulle hindre sosial dumping og utnyttelse av det norske velferdssystemet.

EU åpner riktignok for at disse reglene kan fortsette i enda to år hvis det nasjonale arbeidsmarkedet “forstyrres” ved en avvikling, men det er det bare Fremskrittspartiet som vil blant partiene på Stortinget. Fremskrittspartiets talsmann, Per Willy Amundsen sier han er opprørt.

Det må han gjerne være, men overrasket har han ingen grunn ti å bli. Den frie arbeidsinnvandringen er jo en vesentlig del av EØS-avtalen som Fremskrittspartiet alltid har støttet. Jeg var omtrent alene om å stemme imot i partiets stortingsgruppe da det norske medlemskapet ble behandlet der, og det var kun en FrP- representant utenom meg selv, som stemte imot i stortingsalen.

 Fremskrittspartiet visste utmerket godt at også nye medlemsland i EU ville få del i denne ordningen, nå eller senere, da partiet gikk inn for EØS-avtalen. Fremskrittspartiets program er krystallklart til fordel for norsk medlemskap, og det har ikke engang vært seriøs debatt om denne delen av partiprogrammet de siste årene.

Demokratene har derimot helt fra startet programfestet at Norge bør tre ut av avtalen, og at den bør erstattes med en ren frihandelsavtale. 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 23rd, 2009

Det reises for mye – for skattebetalernes penger

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

”Det går ikke akutt utover noen bruker,” sa leder Sten Reisænen for Nav Kristiansand Arbeid og trygd til avisene, og stengte deler av kontoret onsdag, mens over halvparten av de ansatt er på studietur i Italia.

Det må jo være en total mangel på styring fra ledelsen, når den godtar at kontoret stenges ned og reduseres bemanningsmessig, samtidig som brukerne venter på trygdeutbetalinger og dagpenger.

Nå viser det at det ikke bare er NAV-ansatte i Kristiansand som reiser på turer. Hundrevis av ansatte ved Nav-kontor i Vest-Agder har de siste årene reist til Italia, Irland, Ungarn, England, Danmark og Frankrike – og Latvia, skriver Fædrelandsvennen i dag.”De fleste Nav-ansatte har vært på tur, til forskjellige steder, noen i utlandet, noen i Norge,” sier kontorsjef Jessie Paulsen ved Navs Flekkefjord-kontor.

Selv tok hun med seg 16 ansatte fra Flekkefjord til Paris, fra fredag 14. til mandag 17. november i fjor. Turen til Frankrike var en kombinert faglig og sosial happening omtrent som Kristiansand-kontorets pågående tur til Italia. ”De ansatte betalte rundt 1100 kroner hver, mens Nav-kontoret brukte omstillingsmidler til å dekke opp 4500 kroner til hver av de reisende,” sier Paulsen til Fædrelandsvennen.

NAV er ikke en unik ”reiseetat”. Jeg selv og andre lokalpolitikere fra Demokratene har også tidligere reagert på reisevirksomheten til lokalpolitikere og byråkrater. I august i fjor skrev Fædrelandsvennen at byens kommunepolitikere og ansatte i Kristiansand kommune hadde reist på 16 utenlandsturer til forskjellige land siden kommunevalget året før. Demokratene deltok ikke på noen av turene.

Reiser verden rundt for Kristiansand kommunes folkevalgte og ansatte er et feil signal å sende til innbyggere. Politikerne burde heller i større grad reise rundt i sin egen kommune for å se og lære. De fleste kommunene har alt for mange uløste oppgaver.

Askøy kommune sa nei til å delta på Os kommune sine behandlingsreiser for eldre og syke til Kypros. Kommunen hadde et underskudd på 21,3 millioner kr. Det forhindret ikke at kommunen i fjor sendte hele 8 representanter fra kommunens ledelse til solrike Grand Canaria, angivelig for å ”studere” behandlingsreiser for barn og unge. Demokratenes kommunestyrerepresentant, Per Midtøy, mente studiene kunne vært foretatt hjemmefra. Det er tross alt mulig å lese brosjyrer og tilsendte dokumenter.

”Det er grunn til å se alvorlig på denne bruken av ressurser innen pleie og omsorg, hvor kommunen for øvrig mangler 9 millioner kr og truer med ansettelsesstopp og nedlegging av sykehjem. Foruten bruken av lønn og andre utgifter taper kommunen tjenesteproduksjon ved fravær,” sa han til Demokratene.no.

Fremskrittspartiets ordfører i Askøy, Knut Hanselmann, måtte i likhet med Kristiansands ordfører svare på mange spørsmål om reisevirksomheten fra Demokratenes kommunestyrerepresentant.
For mye reisevirksomhet til utlandet fra offentlig ansatte eller politikere gir dårlige signaler, og er ofte unødvendig. NAV-kontoret i Kristiansand kunne eksempelvis arrangert sin kursing på et hotell i byen. Det ville gitt inntekter til det lokale næringslivet, vært mye billigere fordi det ikke ville vært nødvendig med overnatting, og gjort det mulig å ta unna akutte saker på kontoret. Det kunne godt vært kombinert med felles hygge og en middag på kveldstid.I mange tilfeller er det dessuten mulig å lese seg til lærdom, i stedet for å reise.

Som stortingsrepresentant holdt jeg meg ofte hjemme når komiteen min var ute på reise i utlandet, fordi jeg mente programmet bar for mye preg av å være en opplevelsestur, fremfor en studietur. Jeg husker eksempelvis den første turen jeg boikottet. Den gikk til Thailand for å studere prostitusjon. Min kollega Jan Simonsen skrev i en avisartikkel at man kunne lært like mye av å besøke områdene like i nærheten av stortingsbygningen på kveldstid. ”Men for stortingspolitikere er vel bare Thaidamer godt nok”, skrev han. Komitéleder Jørgen Korsmo og mine øvrige kollegaer ble rasende, husker jeg, men jeg ville hatt dårlig samvittighet om jeg hadde deltatt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 19th, 2009

Helga Pedersen serverte selvfølgeligheter om innvandring

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Først  ca. kl. 16.00 søndag tok en AP-representant tak i innvandringspolitikken under Arbeiderpartiets landsmøte. “Vår innvandringspolitikk skal være streng, men rettferdig. Vi sier nei til illegale innvandrere, men ja til flere kvoteflyktninger,” sa nestlederen, Helga Pedersen. Hun la til at Arbeiderpartiet selvsagt ikke skal feie innvandringsdebatten under teppet og la være å ta opp de vanskelige spørsmålene i innvandrings- og integreringspolitikken.

Jeg tolker det slik at Helga Pedersen til slutt følte seg presset til å si noe om det temaet som kommer til å bli mest diskutert i valgkampen, i alle fall blant folk flest, men dessverre, det hun sa var vanlig svada og ukontroversielle selvfølgeligheter.

At innvandrerene trenger å lære norsk, sa Fremskrittspartiet tidlig på 80-tallet. Siden den gangen har alle partier sagt det samme om morskundervisningen, men man hindrer ikke knivstikking, narkotikalanging, voldtekter og ran utført av “falske flyktninger” gjennom bedre norskopplæring.  Heller ikke ved å gi avslag til personer som ikke oppfyller kriteriene for å få asyl. Helga Pedersen uttalter seg nærmest som om hun vil bytte ut ulovlige innvandrere med kvoteflyktninger.  Ja, det er jo faktisk det hun sier, men trolig ikke kan mene.

At asylsøkere som ikke oppfyller kriterien for opphodstillatelse får avslag, er mildt sagt en selvfølge. Helga Pedersen burde ta tak i problemet med asylsøkere som begår grov kriminalitet her i landet, mens de venter på at deres søknader skal bli avgjort.  Vil hun gjøre noe for å forhindre at det kan skje, eller bare la det skure og gå. Talen ga ingen signaler om noen som helst former for tiltak for å forebygge at asylsøkere misbruker gratisferien i Norge til kriminell virksomhet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 19th, 2009

Asylstrømmen fortsetter. Arbeiderpartiet tier

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

Mens problemet knapt blir nevnt på Arbeiderpartiets landsmøte, strømmer det fortsatt inn asylsøkere i Norge. De tiltakene regjeringen lovet å sette i verk i september i fjor har enten ikke virket, eller ikke blitt igangsatt. Ferske tall viser fortsatt høy asylstrøm til Norge, skriver Aftenposten.

Personig er jeg lut lei en regjering som ikke følger opp løfter, og Arbeiderpartiet, som ikke bryr seg det aller miste om et av landets største samfunnsproblem.

Asylstrømmen drar med seg kriminalitet, i alle fall så lenge ikke noen andre partier enn Demokratene ønsker lukkede asylmottak fra første dag. Det burde være nok å viser til at det stort sett er asylsøkere som selger heroin langs Akerselva i Oslo og i parkene i Bergen, og at det også er asylsøkere som står bak de fleste overfallsvoldtektene. Dessuten fører asylstrømmen med seg ran, innbrudd og tyverier.

Da er det temmelig avslørende at Arbeiderpartiets leder og landsmøtedelegater stikker hodet i sanden, og later som om problemet ikke finnes, og i alle fall ikke trengs å omtales, og at  AUFs leder, Martin Henriksen, kaller innvandringsproblemene for minimale.

Det var 3. september i fjor at statsminister Jens Stoltenberg innkalte til en pressekonferanse der Regjeringen annonserte en kraftig innstramming av asylpolitikken.  ”Det ville vært inhumant å ikke gjøre endringer i asylpolitikken når tilstrømningen øker så dramatisk,” sa Stoltenberg.

Syv måneder senere er bare halvparten av Regjeringens 13 innstrammingstiltak iverksatt. Tiltakene er fortsatt enten til høring eller utredning. Regjeringen har blant annet ennå ikke iverksatt strengere praksis i form av individuell behandling i saker som gjelder opphold på humanitært grunnlag, skriver Aftenposten.

Samtidig viser ferske tall fra Politiets utlendingsenhet at asylstrømmen fortsetter. I første kvartal i år kom det 3903 nye asylsøkere til Norge. Dette er en vekst på 63 prosent sammenlignet med samme periode i 2008. Etter en nedgang fra toppen i august i fjor, har asyltilstrømningen nå stabilisert seg på et nivå som gjør at 2009 kan bli et nytt rekordår.

”Vi har ikke gjort noen innstramming som følge av tiltakspakken. Dette får ingen betydning for oss inntil videre, så lenge det ikke foreligger i forskrift eller lov,” sier Utlendingsnemndas sjef Terje Sjeggestad til Aftenposten.

I fjor kom over 20000 personer på familiegjenforening. Ett av Stoltenbergs tiltak for å begrense asylveksten var å innføre krav om fire års arbeid eller utdannelse i Norge. I lovforslaget som nå ligger i Stortinget heter det imidlertid at «det er nærliggende å tro at reduksjonen vil bli så liten at det ikke vil gi grunnlag for å endre noen budsjettrammer».

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 17th, 2009

Innvandrernes voldtekter kan være rasistisk og kulturelt betinget

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Når muslimske menn voldtar etnisk norske jenter, kan det være religiøst, rasistisk og kulturelt betinget. Det kan skyldes deres negative kvinnesyn. Jenter og kvinner uten hijab, defineres i enkelte kretser som horer og dette er med på å undergraver den grunnleggende respekten for kvinner og kan være medvirkende årsak til de grove overgrepene vi stadig ser flere av. Demokratene har lenge advart mot denne utviklingen.

Det finnes en generell uvilje blant politikere og medier mot å fortelle sannheten om negative konsekvenser ved masseinnvandringen i hele Europa. Den islamske rasismen blir i stor grad underslått. Jeg har derfor funnet frem en del dokumentasjon som underbygger påstanden om at mange muslimer har rasistiske og kvinneundertrykkende holdninger, og at det får konsekvenser.

I et gammelt oppslag i Dagbladet omtales funnene til den svenske forskeren Petra Åkesson. Av oppslaget fremgår det at innvandrere raner svenske ungdommer i Malmø. Ranene er ofte lite innbringende rent økonomisk. Innvandrerungdommen oppgir at ranene er et ledd i en rasistisk krig mot svenskene. I oppslaget heter det blant annet:

“”Når vi er ute på byen og raner så kriger vi, vi kriger mot svenskene,” var en uttalelse som gikk igjen. Ranerne sier de liker å ha makt over svenske ungdommer, som de ser ned på. “For meg er det (makt, red. anm) at svenskene skal legge seg ned og kysse mine føtter,” sier en av ungdommene. “Det er så lett å rane svensker, der er så lett,” sier en annen. Flere av ranerne omtaler svenske ungdommer som dumme og feige.”

Ran er ikke det samme som voldtekt, men det virker nærliggende å tro at når rasisme er motivet for innvandrernes ransbølge mot svenske ungdommer, så kan også rasisme være en viktig årsak til voldtektsbølgen mot svenske kvinner.

Sharon Lapkin har laget en artikkel om temaet i Frontpage Magazine 27. desember 2005, som bør være svært aktuell i disse dager, etter avsløringen om at det kun er personer med innvandrerbakgrunn og asylsøkere som begår overfallsvoldtekter.

Han skriver følgende:

“I Australia, Norge, Sverige og andre vestlige land foregår det en tydelig rasistisk begrunnet kriminalitet som blir ignorert av politiet: islamske menn voldtar vestlige kvinner av etniske grunner. Dette vet vi fordi voldtektsforbryterne åpent har erkjent deres sekteriske motiver.

Da et antall australske jenter i tenårene ble ofre for seksuell fornedrelse i timevis under plutselige gjengvoldtekter i Sydney som foregikk i tiden 1998-2002 formulerte gjerningsmenn av disse overgrepene sine begrunnelser med etniske ordbruk. De unge ofrene ble informert om at de var horer og luddere (”sluts”) og australske svin (”Aussie pigs”) mens de ble jaget, grepet og misbrukt.

I desember 2005 kunne en besøkende pakistansk [muslimsk] voldtektsforbryter opplyse i sin forklaring til høyesterett i New South Wales, Australia, at hans ofre ikke hadde noen rett til å si nei, fordi de ikke brukte hodeplagg. Tidligere i år [2005] ble australiere opprørt da den libanesiske Sheik Faiz Mohammed ga en forelesning i Sydney hvor han opplyste sine tilhørere at voldtekstsofre hadde ingen andre å skylde på enn seg selv. Kvinner som var lettkledd inviterte menn til å voldta dem, forklarte han.

Få måneder tidligere i København, skapte den islamske mufti og rettslærde, Shahid Mehdi uro da han – som sin forbundsfelle i Australia – uttalte at kvinner som ikke brukte skaut ba om å bli voldtatt.

Med trofast synkronitet meddelte Londonavisen Telegraph at den besøkende egyptiske lærde Sheik Yusaf al-Qaradawi forlangte at kvinnelige voldtektsofre skulle straffes dersom de var usømmelig kledd når de ble voldtatt. Han la til, ”Dersom hun skal fritas fra skyld så må en voldtatt kvinne ha vist god oppførsel.”

(Sheik Yusaf al-Qaradawi er president i ”Rådet for europeiske rådet for fatwa og forskning.” Al-Qaradawi regnes for å være en av verdens mest innflytelsesrike muslimske ledere, og er øverste rådgiver for Islamsk Råd i Norge. Det kan nevnes det var han som mottok prost Hauges unnskyldning for trykkingen av de kontroversielle Muhammed-karikaturene på veiene av verdens muslimer.) (Min anm.)

I Norge og Sverige advarer journalist Fjordman om en voldtektsepidemi. Politiinspektør Gunnar Larsen, Oslo fastslo at den stadige økningen i voldtektssaker og den etniske tilknytningen er en helt åpenbar tendens. To av tre som er etterforsket for voldtekt i Oslo er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og 80 prosent av ofrene er norske kvinner.

I Sverige er gjengvoldtekter blitt daglig kost ifølge Jihad Watch’s oversetter, Ali Dashti: “Gjengvoldtekter som vanligvis involverer muslimske innvandrere og innfødte svenske jenter, er blitt alminnelig.” For en uke siden (medio desember 2005) fortalte hun at ”Fem kurdere voldtok brutalt en 13 år gammel svensk jente.” 

I Frankrike brøt Samira Bellil sin taushet, etter i årevis å ha utholdt gjentatte gjengvoldtekter i en av de muslimbebodde offentlige boprosjekter, og skrev en bok, In the hell of torments (I lidelsens helvete) som sjokkerte Frankrike. Idet hun beskriver hvordan gjengvoldekter har tatt overhånd i forstedene (”banlieues”), forklarer hun til Time at ”en hver jente i nabolaget som røyker, bruker make-up eller går i attraktive klær er en hore.”

(Dette bekreftes av Hege Storhaug i boken ”Men størst av alt er friheten”, side 200 ved følgende sitat fra samme bok: ”En jente eller kvinne uten slør, en jente eller kvinne alene om kvelden, defineres som en ikke-muslim – og hun kan voldtas.”) (Min anm.)
Dessverre er det ikke bare Vestens kvinner som er ofre for denne epidemien. I Indonesia i 1998 kunne menneskerettsgrupper dokumentere vitneforklaringen til over 100 kinesiske kvinner som ble gjengvoldtatt under opptøyene som fant sted før president Suharto’s fall. Mange av dem fikk høre at de måtte bli voldtatt: ”Du må bli voldtatt fordi du er kineser og ikke-muslim.”

Christian Solidarity Worldwide kunne i april 2003 meddele at en 9 år gammel kristen pakistansk jente var blitt voldtatt, slått med cricket-balltre, hengt med hodet ned fra taket, fikk en skje med chilipepper helt inn i munnen, og slått gjentatte ganger mens hun hadde hendene bundet med håndjern. Hennes muslimske naboer forklarte barnet at de på denne måten tok hevn for amerikanernes bombing av irakiske barn og informerte den 9 år gamle jenta at de voldtok henne og torturerte henne fordi hun var en ”vantro og en kristen”.

I Sudan, hvor arabiske muslimer slakter svarte muslimer og kristne sudanesere i et pågående folkemord, kan Simon Deng, tidligere sudansk slave og nå menneskerettsaktivist, opplyse at han har vært vitne til at jenter og voksne kvinner blir voldtatt og at det arabiske regimet i Khartoum sender soldater til slagmarken for å voldta og myrde. Andre rapporter forteller om kvinner som blir tatt til fange av [de muslimske] regjeringsstyrkene og stiller jentene spørsmålet: ”Er du kristen eller muslim?”De som svarer at de er kristne blir gjengvoldtatt før de får brystene skåret av.

Professor i antropologi, Unni Wikan, Oslo, har sagt at norske kvinner må bære ansvaret for det faktum at muslimske menn opplever deres påkledning provoserende. Og siden disse menn tror kvinnen er ansvarlig for voldtekt, så må [norske] kvinner tilpasse seg det flerkulturelle samfunnet som omgir dem, fastslår Unni Wikan.

Antall voldtekter begått av muslimske menn mot kvinner i det siste tiår er så enormt høyt at det ikke kan betraktes som noe annet enn kulturell betinget adferd. Det er åpenbart forsterket og godkjent av islamske religiøse ledere som klandrer ofrene og unnskylder voldtektsforbryterne. ”

I løpet av tre tiår med innvandring til vestlige land har islam forårsaket sosial forstyrrelse og skade i hvert eneste av de muslimske innvandrernes vertsland. Ikke noe annet innvandringsprogram har støtt på slike problemer med assimilering og religiøs tvetydighet som det muslimske.

I Hodjas blogg står følgende:

“Den 30 juni 2006 ble en saudiaraber bosatt i Arapahoe i Colorado dømt for voldtekt av en indonesisk hushjelp. Den 37 år gamle Homaidan al-Turki studerte språk ved University of Colorado i Boulder. Han ble funnet skyldig i 12 tilfeller av ulovlig voldelig sex-misbruk, frihetsberøvelse og sammensvergelse med sikte på frihetsberøvelse. Dessuten hadde han aldri betalt de $150 i månedslønn som hushjelpen var blitt lovet da hun ble ”ansatt”.

I fire år holdt han den 24 år gamle hushjelpen som slave i sitt eget hjem. Han konfiskerte passet hennes, og misbrukte henne seksuelt. Advokaten hans argumenterte i retten for at det hele skyldes ”kulturelle misforståelser” som han også beskrev som ”kynisk islamofobi”. Hans kone, Sarah Khonaizan, hadde åpenbart gitt sitt samtykke til mishandlingen av hushjelpen som laget mat og passet familiens fem barn. Kona ble deportert, mens hushjelpen fortsatt bor i Arapahoe.

Al-Turkis venner og familie laget et forferdelig spetakkel i rettssalen da dommen ble forkynt, slik man har sett så ofte ellers når muslimer en sjelden gang blir dømt etter siviliserte (ikke-muslimske) lover. I tillegg til voldtekt og frihetsberøvelse ble han for øvrig også dømt for tyveri for å ha holdt tilbake hushjelpens lønn. Da dommen ble forkynt protesterte Al-Turki, som har bodd i USA i 14 år, og påsto at han var et offer for påtalemyndighetens islamofobi. Han sa bl a:

”Staten har kriminalisert disse grunnleggende muslimske oppførslene. Angrep på grunnleggende muslimsk oppførsel sto i fokus under hele saken””.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 15th, 2009

Det bør bli lettere å miste statsborgerskapet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Den “stakkars” egypteren var “homofil”, og ble forfugt i sitt hjemland.  Han  ble samboer med en norsk mann, fikk fast opphold i Norge, og ble til slutt norsk statsborger. Det kan du bli dersom du har bodd i Norge i syv år, eller dersom antall år du har vært gift med en norsk statsborger og bodd i Norge i sum blir syv år. Det er altså mulig å bli norsk statsborger etter kun å ha bodd her i landet i mindre enn 4 år.

Nå mistenkes den “homofile” egypteren for å ha voldtatt åtte norske jenter.  Norske myndigheter er, selv før han er dømt for voldtektene, sikre på at han løy om sin legning da han fikk opphold her i landet. Nå mister han statsborgerskapet. Og godt er det. Problemet er bare at han ikke ville ha mistet statsborgerskapet dersom han var homofil og hadde voldtatt åtte norske gutter, for da hadde han ikke løyet om sin legning da han søkte om opphold i Norge.

Det er i dag for enkelt å bli norsk statsborger, og for vanskelig å miste statsborgerskapet.

I Demokratene har vi programfestet at personer som får opphold som flyktninger, må skrive under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget.

Vi ønsker at kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap heves til 12-års botid. Før en person innvilges norsk statsborgerskap, skal han ha bestått en test i norsk språk.

Utenlandske statsborgere, inkludert flyktninger, som blir dømt til mer enn 2 måneders fengsel, skal automatisk utvises etter sonet dom.

Vi må også innføre en regel som sier at utlendinger som har fått innvilget statsborgerskap i Norge, kan miste statsborgerskapet dersom de begår alvorlig kriminalitet.

Det er ikke akseptabelt at en person kan miste sitt statsborgerskap dersom han voldtar jenter, men ikke dersom han voldtar gutter. Men det er altså den merkverdige konsekvensen i denne saken.

Les om saken i VG

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 13th, 2009

Lut lei innvandrere med kniv.

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

To personer i 40-årene er stukket med kniv, og gjerningsmannen skal ifølge VG være en irakisk mann på omkring 25 år. Han har på seg jeans, grå hettegenser og har tynt skjegg.  Søndag ble en 16 år gammel gutt slått ned med en stein og ligger nå i koma. Minst en av gjengen som angrep ham hadde innvandrerbakgrunn.  For to dager siden ble en kvinner forsøkt voldtatt og stukket med kniv på et hybelhus i Oslo, av en afrikaner.

Slik vil nok nyhetsbildet fortsatt være fremover, og jeg er lut lei. Lut lei innvandrere med kniv. Vi bør forlange at de legger vekk knivkulturen sin i hjemlandet, dersom de skal bo i Norge.

Mitt forslag er at alle asylsøkere og andre innvandrere, eks, ektefeller til norske statsborgere, skal bli gjort oppmerksomme på konsekvensene av å bli tatt av politiet med ulovige våpen, straks de kommer til Norge. Og konsekvensen skal være automatisk utvisning. Uansett hvor mye forfulgt i sine hjemland de påstår at de måtte være. Jeg tror rett og slett ikke på historier om at de er forfulgt og risikerer livet dersom de blir sendt hjem, dersom de samme personene bevæpner seg ulovlig vel vitende om at konsekvensen blir utvisning.

Skal vi forebygge knivstikkingen trengs det såpass dramatiske virkemidler.

Nå er selvsagt noen av knivstikkerne og voldtektsmennene norske statsborgere, som vanskelig kan utvises. Derfor må dette tiltaket kombineres med helt andre straffer enn vi har hatt tidigere. Vi bør følge Danmarks eksempel. For å få en slutt på våpenbruken mellom Hells Angels og innvandrerbander, gikk nylig Dansk Folkeparti sammen med Sosialistisk Folkeparti og danner flertall utenom den danske regjeringen for et forslag om å innføre en minstestraff på ett års fengsel for ulovlig våpenbesittelse. De to partiene oppnådde flertall for forslaget ved hjelp av de danske sosialdemokratene.

Vi bør ikke lenger tolerere knivstikkingen og volden, og vi bør se sannheten i øynene. Det er lenge siden jeg leste i en avis om en norsk ungdom som brukte kniv på et annet menneske, men det er ikke lenge siden jeg leste om en person med innvandrerbakgrunn som gjorde det. Innvandringen har gjort Norge farligere og mer voldelig. Nå må politikeren løse det problemet de selv har bidratt til å skape. Vi i Demokratene vil i alle fall gjøre det lille vi kan.

Les om knivstikkingen i VG

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 6th, 2009

Send avskummet hjem

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , ,      

Asylsøkerne som pushet narkotika langs Akerselva i Oslo har reist til Bergen. Nå selger de heroin i Nygårdsparken. Jeg har ingen andre ord for å beskrive personer som selger heroin til vår ungdom, og bringer unge mennesker inn i en langsom død, enn at de er avskum. De er kriminelle utskudd som ikke har noe i vårt land å gjøre, i alle fall ikke utenfor en fengselsmur.

Asylsøkerne ble fjernet fra områdene rundt Akerselva etter en omfattende politiaksjon for kort tid siden. Nå gjør de hverdagen ubehagelig, blant annet for skoleelevene ved Møhlenpris skole som ofte går gjennom parken på vei til skolen.
 
”Det er litt skummelt. Noen ganger tar jeg omveier fordi det står så mange der,” forteller en av elevene, Torjus Knutsen, til TV2. Foreldreutvalget på Møhlenpris skole er bekymret:
”Det vi ser nå er at man ikke får gå i fred. Foreldre som følger barn i 1. klasse har blitt stoppet og spurt om de vil kjøpe narkotika på vei til skolen,” sier leder for FAU ved Møhlenpris skole, Kristian Osen Fagertun til TV2.no.

De nye narkolangerne i Bergen er asylsøkere som tjener store penger mens de venter på at søknaden blir behandlet. De er tydelig organisert. Nå vil rektor på skolen ha dem vekk, skriver TV2.no.”Vi er bekymret for den utviklingen som har vært. Det er jo den endringen med det mer aggressive salget som vi har merket nå,” sier han.

Politiet i Bergen er klar over problemet, og bekrefter at det er en kraftig økning i salg av tunge stoffer de siste månedene. ”Tidligere fant vi de ved Akerselva. Der har de jo gjort en innsats med vektere, politi og kommunen. Det vi ser nå er at de dukker opp her hos oss for å selge heroin, hasj, kokain. Det er et stort problem for oss her nå,” sier Jørn Solsvik som leder seksjonen for organisert kriminalitet i Bergen. Saken hører hjemme hos ham fordi det ikke er tvil om at stoffselgerne er godt organisert, skriver TV2.no.
 
”De sier selv, de som vi har tatt, at dette er organisert. At de er en gjeng som er her kun for å selge. Da utnytter de vårt system ved at de får lov å gå fri her ute mens de venter på å bli sendt ut igjen,” forteller politilederen. Han mener asylsøkerne har for lett spillerom ”Søknadene bør bli behandlet fortere. Vi bør få sendt dem fortere av gårde hvis de skal ut. I hvert fall få avgjort søknaden deres,” mener han.

Dersom våre myndigheter hadde et system i sin kriminalpolitikk burde problemet med de kriminelle asylsøkerne vært greit å løse.

Politiet bør foreta en storaksjon. Alle langerne bør arresteres. De bør stilles for en hurtigdomstol, og blir de dømt, skal de sone umiddelbart, uten adgang til permisjoner, og deretter sendes hjem. Aller helst bør de sone i sine hjemland, men det er avhengig av om Norge har avtaler med disse landene, Det faktum at de selger narkotika tar jeg uansett som bevis på at de ikke er personer som er reelle flyktninger, og at de derfor trygt kan returneres.

Ingen asylsøkere ville hatt anledning til å selge narkotika, verken i Nygårdsparken eller langs Akerselva, dersom mitt parti, Demokratene, hadde fått flertall for vårt forslag om lukkede asylmottak fra første dag, slik Jan Simonsen foreslo da han var uavhengig stortingsrepresentant og medlem av Demokratene. Da stemt samtlige andre stortingsrepresentanter imot, inkludert Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00