Vidar Kleppes blogg

mai 30th, 2009

Hvorfor er det så galt med litt kristendom i skolen?

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

I dag feirer vi pinse, til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene. Det bør gi oss en anledning til å reflektere litt over kristendommens betydning for vårt land, og hvorfor det kanskje ikke er så dumt å gi våre barn litt ballast i form av en god gammeldags kristendomsundervisning i skolen, i det minste som et tilbud til de foreldrene som vil ta imot det.

Det største problemet i dagens moderne Norge er ikke penger, men omsorg og omtanke. Et stort antall nordmenn har psykiske problemer, angst eller nerveproblemer. Mange er ensomme. Eldre mennesker stues vekk i offentlige gamlehjem og får sjelden eller aldri besøk, mens andre dør hjemme, omgitt av matrester og søppel. Vold og seksualforbrytelser har økt dramatisk de siste 10–20 årene. I mange antatt hederlige miljøer, ikke minst innen politikken, er det vanlig å bruke spisse albuer, bakvaskelser, rykter, sladder og løgner for å oppnå karriere på andres bekostning.

Det finnes mye ondskap i vårt samfunn. Kanskje skyldes det at kristne verdier er på retur, og at de ti bud ikke lenger tas på alvor – enten det gjelder det åttende, som krever at vi ikke skal skade andres navn eller ære med løgn og slarv, det niende, som krever at vi ikke med list legger oss etter arven eller eiendommen til vår neste, eller prøver å ta noe fra ham med knep, det tiende og det sjette, som sier at vi skal være lojale mot våre ektefeller og ikke forsøke å ta ektefellen fra noen andre, det syvende som sier at vi ikke skal stjele, eller det gjelder noen av de andre budene.

Det altoverskyggende moralske budskapet i kristendommen er at vi skal elske vår neste som oss selv, at vi skal gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss. I dag tenker de fleste på seg selv, med mindre det skjer en eller annen naturkatastrofe som gir oss anledning til å lette litt på en ellers dårlig samvittighet. «Gi frivillig og ikke under tvang, for slike gaver tekkes Gud», skrev Paulus. I dag er det ikke mange som følger opp det. De fleste bruker pengene sine på seg selv. Igjen: Kanskje er det slik fordi kristendommen er på retur – skjøvet til side av sexpress og materialisme gjennom aviser og ukeblader – og økt rom i skolen for islam og andre alternative religioner.

Norge har mer enn tusen års tradisjon, historie og kultur som et kristent land. I en periode hvor hele vår vestlige sivilisasjon er under press fra fremmede religioner og kulturer, er det viktigere enn noensinne å bruke kristendommen som et bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner.

Vil vi ha mindre kriminalitet og mindre ondskap i vårt samfunn, må vi ha mer kristendom, ikke mindre. Det vi lærer som barn, er det som blir sittende i kropp og sjel resten av livet. Derfor er det uforståelig at verken Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet eller andre partier støtter Demokratenes forslag om å innføre konfesjonsbundet kristendomsundervisning fra første klasse i grunnskolen, med fritaksrett.  Da Jan Simonsen, på vegne av Demokratene, foreslo det på stortinget i 2005, fikk forslaget kun støtte fra et utmeldt Fremskrittspartimedlem, Ursula Evje, i tillegg til Simonsen selv.

Forslaget er ment som et tilbud til foreldre som ønsker det, men det er nok de fleste. Barn har godt av å lære at Jesus var Guds sønn. De har godt av å lære Fadervår og trosbekjennelsen utenat. De har godt av å forholde seg til noe fast. Det mener nok de aller fleste foreldre, men tydelig nok ikke de fleste politikere.

I tillegg til å foreslå et konfesjonsbundet kristendomsfag, mener Demokratene at det fra et høyere klassetrinn skal være et religionsfag som er objektivt og obligatorisk. Våre innvandrerbarn kan få lære om sin egen religion, men også om den religionen som er toneangivende i det landet de bor. Norske barn kan også lære om andre religioner. Det skulle på alle måter ivareta hensynet til og ønsket om en møteplass mellom ulike religioner, slik motargumentet mot konfesjonsbundet kristendomsundervisning har vært blant annet fra KrF og Fremskrittspartiet.

Det er merkelig at samtlige av de litt større partiene i Norge, utenom Demokratene, ønsker å beholde et system hvor islam tilnærmet likestilles med kristendommen, og at de er fornøyd med at kristendommens innflytelse i norsk skole minimaliseres, slik det har skjedd de siste årene, først med fjerningen av kristendomsfaget og innføringen av et ”kristendoms- religion og livssynsfag”, og deretter endringen av dette faget til det nåværende ”religions– livssyn og etikkfaget.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 28th, 2009

ABC Nyheter sensurerte innlegg. Nå er det lest av over 60 000 på Aftenpostens debattsentral

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

6.april la jeg ut det samme innlegget på VGs blogg, i Aftenpostens debattforum, og på ABC Nyheter. Innlegget handlet om asylsøkere som selger heroin og kokain i Nygårdsparken i Bergen. Jeg kalte heroinselgerne for avskum. Det ble for mye for administratoren på ABC Nyheter. Innlegget ble fjernet. Nå er det lest av 60 731 lesere på Aftenpostens debattforum.

”Vi har avpublisert et leserinnlegg fra deg med overskriften “Send avskummet hjem” da vi ikke ønsker en debatt på dette nivået hos oss. Vennligst hold deg innenfor våre retningslinjer. Ved neste advarsel vil du bli blokkert som bruker uten mulighet for å kommentere,” var den beskjeden jeg fikk fra ABC Nyhetenes administrator.

Det har vært svært mange positive kommentarer til innholdet i artikkelen i Aftenpostens debattsentral. Den handlet om hvorfor jeg mener personer som selger heroin og som ikke er norske statsborgere, bør sendes ut av landet umiddelbart, selv om de er asylsøkere og enda ikke har fått behandlet deres søknader.

Dersom en asylsøker blir gjort kjent med at konsekvensene av å begå kriminalitet i Norge mens han venter på at søknaden om flyktningstatus, vil være automatisk utvisning, er jeg overbevist om at ingen ekte flyktninger vil begå kriminalitet her i landet. Dersom en asylsøker likevel selger heroin, og ødelegger våre ungdommer, regner jeg det som et bevis på at han ikke er forfulgt i sitt hjemland, i alle fall ikke av politiske grunner, og han kan sendes hjem.

Men dette innlegget ble altså for sterkt for administratoren av ABC Nyhetenes borgermening. Det gjorde liten skade, ettersom det oppveies av den enorme responsen i Aftenposten. Men: Det forteller mye om ABC Nyhetenes administrators syn på ytringsfrihet at et seriøst innlegg av en partileder ble fjernet fra nettstedet på denne måten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 20th, 2009

Nytter ikke med snillisme mot ungdomskriminelle

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

I fjor ble 1573 personer under 18 år anmeldt for til sammen 2708 forhold. En av personene på Oslopolitiets liste er en nå 16 år gammel gutt. Siden politiet møtte på ham første gang i 2006 skal han ha stått bak 75 lovbrudd ved inngangen av 2009. Rullebladet involverer nærmest alle typer lovbrudd som ran, vold, narkotika, hærverk, tyveri med mere, skriver Dagbladet.

”Dagens “klapp på skulderen”-politikk overfor unge lovbrytere er en form for snillisme som i virkeligheten gjør de unge lovbryterne en stor bjørnetjeneste. De er selv tjent med et reaksjonsmønster fra samfunnet som viser at det svir å utføre kriminelle handlinger. Det kan få dem på bedre tanker, og redde disse ungdommene fra et vanskelig liv inn og ut av fengselsportene.

Min tidligere stortingskollega Jan Simonsen, som nå står først på Demokratenes liste i Akershus, forteller at han i 2001 var sammen med stortingets justiskomite på en studietur til New York, for å studere de fantastiske resultatene man hadde fått i den amerikanske storbyen, i form av en radikal reduksjon av de fleste typer kriminalitet, inkludert drap.

”Vi besøkte en hurtigdomstol. Dersom en ung gutt, det kunne ha vært personen som er omtalt ovenfor, ble tatt i butikknasking, salg av hasj eller liknende “småkriminalitet”, ble han arrestert, brakt inn til politistasjonen, avhørt umiddelbart og kjørt til en overnattingscelle i lokalene til hurtigdomstolen. Neste morgen ble han stilt for retten, forutsetningen var tilståelse, og der og da dømt til en samfunnsstraff. Mest sannsynlig måtte han vaske vekk graffiti på husvegger eller rydde i parker i nærområdet i en lengre periode.
Etter at dommen var forkynt, ble han brakt ti en sosionom og forespurt om han ønsket behandling for et eventuelt narkotikaproblem. I så fall ville behandlingen starte umiddelbart, samtidig med straffesoningen,” forteller han til Demokratene.no.

I Norge ville en 16-åring som nasket i en butikk kanskje sluppet unna med en muntlig advarsel, eller en betinget dom.

”Dersom den amerikanske ungdommen fortsatte med kriminalitet, og i neste omgang begikk et ran eller et innbrudd, ble reaksjonene skjerpet betraktelig. Da ble det fengselsstraff i et ungdomsfengsel.

Poenget var at ved å stanse disse ungdommene i starten, forhindret man at de gikk inn i en kriminell løpebane, som ville gjort flere av dem til storkriminelle og enkelte til drapsmenn. Derfor sank også drapsstatistikken i byen i løpet av noen år etter at den handlekraftige ordføreren Rudy Guliani, satt i gang sine tiltak med null-toleranse.

For vanekriminelle innførte han også en versjon av “three strikes and you are out,”-systemet fra California, som innebar livstidsstraff dersom du ble dømt for tredje gang for en forbrytelse minst like alvorlig som et innbrudd.

I dag er New York en av de tryggeste byene i USA. For 10-15 år siden var byen en av de farligste,” forteller Simonsen.

Disse erfaringene som Simonsen tok med seg fra Ne w York har vi baket inn i Demokratenes program der det står følgende: 

 Dersom en person dømmes for flere kriminelle handlinger på samme tid, skal det utmåles en straff for hvert enkelt lovbrudd, og straffene for hvert enkelt lovbrudd summeres deretter opp til den endelige straffen.

 Dersom en person dømmes for andre gang, skal straffen for den forbrytelsen han har begått automatisk dobles. Tredje gang skal den tredobles osv

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 17th, 2009

Vi må verne om våre norske verdier

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

”Vi har lært det: Skal vi leve
Ensomme og fri.
Skjer det ikke ved å kreve,
Bare ved å gi.”
Nordahl Grieg i diktet ”Årsdagen” 9.april 1941.

Hovedprinsippet bak Norges Grunnlov var at alle mennesker er født frie og like.

Samfunnsorganisasjonene hadde som formål å trygge lykke og frihet for alle. Staten var til for mennesket, og ikke omvendt. Grunnlovsmennene så på retten og respekten for enkeltmenneskenes frihet og personlige integritet som en edel frukt av kulturveksten i det kristne Europa, naturgitt og evigvarende, eldre enn regjeringer – en uløselig del av det å være menneske.

Og derfor verner Grunnloven om religionsfrihet, næringsfrihet, ytringsfrihet og eiendomsrett.
Privat eiendomsrett er et umistelig gode og nødvendig å verne om dersom vi skal beholde vår personige frihet og uavhengighet, og oppfylle det kristne forvaltningsansvaret for våre ressurser.

Også kristendommen fremhever privat eiendomsrett som en vesentlig verdi. I Luthers katekisme forklares budet ”Du skal ikke stjele” på denne måten: ”Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar penger eller gods fra vår neste eller narrer noe fra ham, men hjelper ham til å berge sin eiendom og bedre sine kår.”

Det er ingen tilfeldighet at sosialister til alle tider har angrepet privat eiendomsrett. De vet at uten privat eiendomsrett finnes det heller ikke personig frihet. Uten privat eiendomsrett blir staten allmektig.

Personig frihet er kanskje den viktigste av alle verdier, og er nær knyttet til det syn at alle mennesker er unike, skapt i Guds bilde.

Hele kristendommen er gjennomsyret av kjærligheten til det største av Guds veldige skaperverk – mennesket. Mennesket er Guds barn. Vi må derfor aldri redusere det til ”en upersonlig tann på statens kvernende hjul,” – for å bruke et sitat fra Martin Luther King jr.

Resultatet av en politikk som ikke setter mennesket i sentrum ser vi eksempelvis i dette sitatet fra Lenin: ”Om vi for kommunismens skyld skulle behøve å utrydde 9/10 av befolkningen, så bør vi ikke rygge tilbake for disse ofre.”

Ettersom alle mennesker er ulike kan vi ikke skape et samfunn med størst mulig lykke til flest mulig mennesker, uten å respektere ulikheten, og dermed enkeltmenneskenes rett til selv å velge retningen for sine liv, og ta ansvaret for det.

Frihet og toleranse må bli de mest grunnleggende verdiene i 90-årene.

I dag er disse grunnleggende verdiene under press, ikke lenger fra Lenin eller andre kommunister, men fra radikal islam.

I moskeene i Storbritannia forteller imamene at homofile bør kastes utfor stup og drepes. Selv Islamsk Råd i Norge har ikke kart å ta entydig avstand fra dødsstraff for det å være homofil.  Kvinner stenges inne og må gå tildekket når de viser seg utendørs. Imamene forteller at det er lovlig å slå en kvinne som du møter på gaten, dersom hun ikke bruker hijab.

Ytringsfriheten, som en av våre mest grunnleggende menneskerettigheter, nedfelt i Grunnloven, er under sterkt press. I flere av våre europeiske naboland blir politikere stilt for retten for å ha uttalt seg kritisk om den fundamentalistiske tokningen av islam.

Mange er redde for å si sin mening. De kan risikere represalier, om ikke fra domstolene, så i alle fall fra ekstremistene.  En leder av en støtteorganisasjon for Israel fortalte at han ikke turde ha navnet sitt offentliggjort i Brønnøysund-registeret. Han fryktet anslag mot sitt eget hjem. I Oslo måtte Israel-venner gjemme vekk sine Israel-flagg og David-stjerner, av frykt for å bli fysisk angrepet på åpen gate.

Den gryende islamiseringen av Europa har allerede skapt frykt for å bruke de frihetene Eidsvoll-mennene ga oss.

Vi må bekjempe denne utviklingen, slik vi tidligere bekjempet trusselen fra kommunistene.
På grunnlovsdagen har vi lov til å si at Norge vårt land. Det er nordmenn som har bygget det opp, med våre kristne demokratiske verdier som grunnlag.  De har vi rett til å hegne om. At de blir bevart er en fordel for alle, for kristne, jøder og muslimer, mørke og lyse mennesker, av alle kjønn og seksuelle legninger, i alle aldre.

Det er vår plikt, for vårt felles beste, å bekjempe islamiseringen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 10th, 2009

Pedofile overgripere må holdes unna barna våre

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

I forrige uke kunne vi lese ar politiet har siktet en tidligere politimann i Hordaland for seksuelle overgrep mot i alt 16 unge gutter. 43-åringen var ansatt i politiet da flere av overgrepene skal ha funnet sted. Han har siden sluttet frivillig i politiet, skrev Dagbladet.

Under etterforskningen av saken har vi kommet over flere tilfeller av grove seksuelle overgrep i Norge, Romania og Brasil,” sa etterforskningsleder Bent Raknes til avisen.

I dag straffes groteske overgrep mot barn svært mildt. Den strengeste pedofildommen som er idømt i Norge er på 7 års fengsel, pluss sikring. Retten anslo antall overgrep fra denne personen til ca. 1000. For to av guttenes vedkommende skrev retten at den ”legger til grunn at tiltalte i perioden fra høsten 1993 til januar 1996 forgrep seg mot fornærmede fra 1-4 ganger pr. uke, stundom flere ganger daglig”. Dette kvalifiserte altså ikke til 21 års fengsel, – men kun til 7 års fengsel.

En nordmann som ble dømt i Hellas for et meget grovt overgrep mot en liten gutt, fikk straff på 28 år av en gresk domstol, ble overført til Norge, og fikk endret straffen til 5 år, for den samme handlingen. Det forteller ikke så rent lite om hvor lite alvorlig norske politikere og domstoler ser på overgrep mot små barn.
Kombinasjonen av dagens milde lovgivning, som stortingsflertallet har ansvaret for, domstolenes straffeutmålingspraksis og en liberal holdning i Fengselsstyret, gjør at dagens virkelighet kan beskrives slik:

Straffen for å skade og forringe et eller flere barns liv er ofte fra 1 år til 5 års fengsel. I enkelte tilfeller sones bare en mindre del av straffen i fengsel. Når straffen er sonet slippes overgriperen rett ut på gaten, – klar til å lete opp nye ofre.

Pedofile overgripere må aldri mer få anledning til å komme i kontakt med barn. Det er helt avgjørende å redusere pedofile gjengangeres mulighet til å foreta nye overgrep. Utgangspunktet bør være at ingen pedofile overgripere med gjentagelsesrisiko skal slippes løs på samfunnet igjen uten at vi er rimelig sikre på at de ikke kan forgripe seg på nytt. Derfor må straffene økes betraktelig, og forutsetningen for å slippe ut av et fengsel må være en frivillig kastrering med medisiner.

Da jeg var stortingsrepresentant, fremmet jeg, sammen med jan Simonsen, flere forslag som tok sikte på å forhindre pedofile i å gjenta overgrep, blant annet forslag om kastrering.

I Demokratenes program står det følgende formuleringer som gjelder pedofile overgripere:

”Straffene for seksualforbrytelser mot barn skjerpes betraktelig. Ingen personer som er dømt for pedofile overgrep, får slippe ut av fengsel etter endt soning med mindre han frivillig godtar en behandling i form av medisinsk kastrering. 

Det opprettes et register over pedofile som er dømt for overgrep mot barn. Deler av registeret kan gjøres offentlig tilgjengelig.

Det skal ikke innvilges permisjoner fra fengselet for personer som er dømt for pedofile overgrep, med mindre disse er underlagt en behandling med medisiner som fjerner seksualdriften”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 5th, 2009

Overraskende at hver fjerde nordmann støtter dagens innvandringspolitikk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:     

50 prosent av alle nordmenn vil at den ikke-vestlige innvandringen til Norge skal begrenses, mens 27 prosent mener at den ikke-vestlige innvandringen skal være som i dag, viser en meningsmåling som er utført for Human Rights Service, og delvis gjengitt i Dagbladet i dag.

Personlig er jeg overrasket over at så mange som hver fjerde nordmann støtter dagens innvandring.  Jeg tror ikke helt de har tatt til seg det faktum at resultatet av en videreføring av dagens innvandringspolitikk, kombinert med den høye fødselshyppigheten bant innvandrerne, vil føre til et muslimsk flertall i Norge mot slutten av dette hundreåret.

Bare i løpet av de fire årene den rødgrønne regjeringen har sittet med makten, har innvandrerbefolkningen i Norge økt med hele 41 prosent (143 300 personer).  I perioden 1998 til 2008 viser tall fra SSB at den ikke-vestlige innvandringen til Norge har økt 41 ganger mer enn resten av befolkningen, skriver Human Rights Service på deres hjemmeside.

Samtidig som den muslimske befolkningsandelen både i Norge og resten av Europa vil øke, vil det føre til gradvise endringer i vårt samfunn, ettersom mange muslimer har helt andre holdninger enn den opprinnelige befolkningen. Samfunnet vil endres i en mer brutal retning. Politikerne vil bli påvirket av de store stemmegruppene som muslimene etter hvert vil utgjøre, og mange av våre vestlige verdier vil komme under press.

Det skulle være tilstrekkelig å vise til en dansk holdningsundersøkelse foretatt forrige uke for Dansk Radio, som blant annet viste at kun 82 prosent av de danske muslimene tar klar avstand fra terror. Resten av muslimene vil ikke direkte ta avstand fra terror. Seks prosent er enig i at terror kan være akseptabelt.

Den danske justisministeren, Brian Mikkelsen, var bekymret over tallet. ”Vi bor i et rettssamfunn og et demokrati. I et samfunn som vårt burde det være alle muslimer uten unntakelse som tok skarpt avstand til terrorisme,” sa han til Dansk Radio.

Hele seks prosent av danske muslimer sympatiserer med al-Qaeda, og enda flere, 18 prosent, støtter terroristorganisasjonen Islamsk Jihad som er kjent for å sprenge israelere i luften ved hjelp av selvmordbombere. 55 prosent av danske muslimer mener det bør være forbudt å kritisere religioner, og 64 prosent mener at ytringsfriheten i visse tilfeller bør innskrenkes.

Det er liten grunn til å tro at holdningene er særlig annerledes her i Norge enn de er i Danmark. Jeg og Demokratene frykter at dette er holdninger som vil få økt oppslutning i den samlede norske befolkningen etter hvert som den muslimske befolkningsandelen blir større.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00