Vidar Kleppes blogg

juni 26th, 2009

Stjal og urinerte i ansiktet på offeret, fikk samfunnsstraff

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Urinering i ansiktet på en person, tyveri, innbrudd og kjøring uten førerkort. Det var en lang liste ugjerninger en 17.åring fra Kristiansand ble dømt for onsdag denne uken. Retten mente han handlet forsettelig og i vinnings hensikt, skriver Fædrelandsvennen. Han slapp likevel unna fengselsstraff. Dommen lød på 75 timers samfunnsstraff.  Det er en meningsløs mild straff, og dokumenterer at praksisen med bruk av samfunnstjeneste bør skjerpes inn betraktelig.

Samfunnsstraff er en form for straff, som kan idømmes i stedet for fengsel. Samfunnsstraff innebærer at den domfelte må avtjene et visst antall timer. Straffen kan gå ut på (ulønnet) samfunnsnyttig tjeneste, deltakelse i program eller andre tiltak som myndighetene mener kan motvirke kriminalitet. Vilkårene for bruk av samfunnsstraff er blant annet at det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år.

Anvendelsesområdet for samfunnsstraff er blitt utvidet i de senere årene, og Høyesterett har i flere prinsippavgjørelser idømt samfunnsstraff der det tidligere ville blitt idømt fengsel. Det er jeg  og Demokratene svært misfornøyd med.

”Det skal bare unntaksvis kunne idømmes betingede dommer eller samfunnstjeneste, hovedsakelig for førstegangs forseelse eller under minste soningsalder, og under ingen omstendighet til personer som dømmes for vold, seksuelle overgrep eller narkotikaomsetning. Samfunnstjenesten skal vare i like mange dager som fengselsoppholdet ville vart, med full arbeidsdag,” heter det i Demokratenes program.

Tidligere ble samfunnsstraffen vanligvis utmålt slik at en dag i et fengsel ble erstattet med en times arbeid, og praksisen er langt fra slik at det ikke idømmes samfunnsstraff for vold eller seksuelle overgrep.

I april ble eksempelvis en 17 år gammel sunnmøring dømt ti 180 timers samfunnsstraff for flere seksuelle overgrep mot sin niese da hun var under 10 år.  Samme måned ble en afrikaner dømt til 55 timers samfunnsstraff etter å ha sparket, spyttet og brutalt slått ned en mann på Karl Johans gate i Oslo.

Det er hårreisende at en mann som utøvde potensielt dødelig vold mot en annen person, skal slippe unna med 55 timers samfunnsstraff, som eksempelvis kan brukes til å rydde i parker en ukes tid i fine sommermåneder. Det er kun litt mer enn en vanlig arbeidsuke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

4 kommentarer

 1. Helt sjukt. De flirer godt av oss sauene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Redneck — juni 26, 2009 @ 9:36 pm

 2. Jeg sitter som meddommer i tingretten, hvor jeg for min maktutøvelse har en regel: Samfunnsstraff idømmes aldri for alvorlige forbrytelser som har et offer. Det er kun mindre lovbrudd uten ofre, det være seg villmannskjøring og skattesnyteri, som bør gi samfunnsstraff.

  Jeg kan for øvrig bekrefte at både fagdommere og særlig legdommere har et prinsippløst forhold til bruk av samfunnsstraff.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Hans — juni 26, 2009 @ 10:06 pm

 3. Det spørs om fengselstraff eller lang samfunnstjeneste har en god hensikt på så unge mennesker?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av Anders — juni 26, 2009 @ 10:39 pm

 4. Hei! Du skrver: “Det er en meningsløs mild straff, og dokumenterer at praksisen med bruk av samfunnstjeneste bør skjerpes inn betraktelig.”

  Det er vel et klassisk eksempel på bedreviterskap dette. Da det virker som du ikke har ingående kjenskap om noen av disse sakene. For alt jeg vet kan den 17 åringen ha fått mer enn nok straff på andre måter. Om du hadde lagt bredisda til som du ønsker kunne kanskje heller konsekvensen blitt at han kom i et fengsel og et miljø han ikke burde bli utsatt for i så ung alder. Om samfunnet sørger for å tilby adekvat og tett oppfølging kan vi ha spart samfunnet for flere penger enn den kortsyntheten din ville ha ført til!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Comment av SaveMyLife — juli 5, 2009 @ 3:45 pm

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00