Vidar Kleppes blogg

juni 28th, 2009

Demokratene har stiftet senioravdeling

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

Demokratene har stiftet senioravdeling med Olaf Messel som leder. Det ble vedtatt under partiets sentralstyremøte søndag formiddag.

74 år gamle Olaf Messel er i dag sentralstyremedlem i Demokratene og medlem av bystyret i Kristiansand. Han har tidligere innehatt vervet som partiets nestleder. Det er en solid hedersmann, som jeg har samarbeidet med i mange år. 

Messel presiserer overfor Demokratene.no at Demokratenes senioravdeling er åpen for alle som støtter senioravdelingens program, selv om de ikke står oppført som medlemmer av Demokratene.

Messel sier at han regner med flere hundre medlemmer i løpet av kort tid. Det burde alene Demokratenes nåværende medlemsmasse tilsi. Han mener det er behov for å sette søkelyset på eldrepolitikken i Norge, da denne over lengre tid har blitt nedprioritert av Regjeringen. Det har stadig vært kutt og nedskjæringer.

Demokratenes senioravdeling har fra starten fått følgende styre:

Leder: Olaf  Messel,  Kristiansand (74)
Nestleder: John  Mandelid, Bergen (75)
Sekretær: Olaf  Roalkvam, Hedmark (70)
Styremedlem: Kåre  Eriksen, Oslo (75)
Styremedlem: Kari  Mathisen, Trondheim (71)

Senioravdelingen mener at for å få eldrepolitikken opp på et akseptabelt nivå, må følgende punkter få høyeste prioritet:

 Minstepensjonen må heves til statens lønnstrinn 10, som i dag er ca. 230 000,- kr. Pr år. Denne skal være skattefri, og indeksreguleres hvert år.
 Pensjonen skal ikke bli avkortet p.g.a. private tilleggspensjoner.
 Ingen skal få redusert pensjon fordi de er gift.
 Intensivere bygging av sykehjem, omsorgsboliger og serviceleiligheter for å møte det økende antall eldre.
 Sykehjemmene skal fullfinansieres av staten.
 Hjemmehjelp og hjemmesykepleie må økes og styrkes, slik at de eldre kan bo lenger hjemme, hvis de ønsker.
 Ordningen med omsorgslønn utvides, slik at pårørende kan være hjemme og pleie sine nærmeste.
 Det skal lovfestes en minstegaranti for pleie og omsorgstjenesten.
 Alle skal ha en normal døgnrytme etter eget ønske og behov.
 Det må organiseres en effektiv besøkstjeneste for enslige eldre.
 Ingen skal betale mer enn 50 % av sin pensjon i egenandel på sykehjem.
 Det skal bli mulig å tjene mer utenom trygden for trygdede uten at trygden blir avkortet.

Olaf Messel opplyser om at nærmere opplysninger om Demokratenes Senioravdeling kan fås ved henvendelse til leder. Tlf.92814577 eller
mail; o.messel@getmail.no

Jeg ønsker Demokratenes senioravdeling lykke til med det viktige arbeidet for landets pensjonister.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer så langt.

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00