Vidar Kleppes blogg

juni 28th, 2009

Demokratene har stiftet senioravdeling

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

Demokratene har stiftet senioravdeling med Olaf Messel som leder. Det ble vedtatt under partiets sentralstyremøte søndag formiddag.

74 år gamle Olaf Messel er i dag sentralstyremedlem i Demokratene og medlem av bystyret i Kristiansand. Han har tidligere innehatt vervet som partiets nestleder. Det er en solid hedersmann, som jeg har samarbeidet med i mange år. 

Messel presiserer overfor Demokratene.no at Demokratenes senioravdeling er åpen for alle som støtter senioravdelingens program, selv om de ikke står oppført som medlemmer av Demokratene.

Messel sier at han regner med flere hundre medlemmer i løpet av kort tid. Det burde alene Demokratenes nåværende medlemsmasse tilsi. Han mener det er behov for å sette søkelyset på eldrepolitikken i Norge, da denne over lengre tid har blitt nedprioritert av Regjeringen. Det har stadig vært kutt og nedskjæringer.

Demokratenes senioravdeling har fra starten fått følgende styre:

Leder: Olaf  Messel,  Kristiansand (74)
Nestleder: John  Mandelid, Bergen (75)
Sekretær: Olaf  Roalkvam, Hedmark (70)
Styremedlem: Kåre  Eriksen, Oslo (75)
Styremedlem: Kari  Mathisen, Trondheim (71)

Senioravdelingen mener at for å få eldrepolitikken opp på et akseptabelt nivå, må følgende punkter få høyeste prioritet:

 Minstepensjonen må heves til statens lønnstrinn 10, som i dag er ca. 230 000,- kr. Pr år. Denne skal være skattefri, og indeksreguleres hvert år.
 Pensjonen skal ikke bli avkortet p.g.a. private tilleggspensjoner.
 Ingen skal få redusert pensjon fordi de er gift.
 Intensivere bygging av sykehjem, omsorgsboliger og serviceleiligheter for å møte det økende antall eldre.
 Sykehjemmene skal fullfinansieres av staten.
 Hjemmehjelp og hjemmesykepleie må økes og styrkes, slik at de eldre kan bo lenger hjemme, hvis de ønsker.
 Ordningen med omsorgslønn utvides, slik at pårørende kan være hjemme og pleie sine nærmeste.
 Det skal lovfestes en minstegaranti for pleie og omsorgstjenesten.
 Alle skal ha en normal døgnrytme etter eget ønske og behov.
 Det må organiseres en effektiv besøkstjeneste for enslige eldre.
 Ingen skal betale mer enn 50 % av sin pensjon i egenandel på sykehjem.
 Det skal bli mulig å tjene mer utenom trygden for trygdede uten at trygden blir avkortet.

Olaf Messel opplyser om at nærmere opplysninger om Demokratenes Senioravdeling kan fås ved henvendelse til leder. Tlf.92814577 eller
mail; o.messel@getmail.no

Jeg ønsker Demokratenes senioravdeling lykke til med det viktige arbeidet for landets pensjonister.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 28th, 2009

God tur, Arfan Q. Bhatti, kom aldri tilbake

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Det var uten tvil gårsdagens gladnyhet. En av Norges toppkriminelle, Arfan Q. Bhatti (31) har ifølge Dagbladet bestemt seg for å ta med familien til Pakistan og bosette seg der.

”Det går ikke an å leve i Vesten lenger. Her må jeg leve i frykt for å bli arrestert, og dessuten vil jeg ikke at barna mine skal bli så veldig påvirket av norsk kultur,” sier Bhatti til Dagbladet. Han har tidligere uttrykt at han som muslim er sjokkert av forfallet i den norske og kristne kulturen.

Glimrende, var min umiddelbare kommentar da jeg ble gjort kjent med Bhattis beslutning. Måtte han aldri komme tilbake. Dersom jeg og Demokratene hadde fått viljen vår, er det ikke engang sikkert det ville vært mulig for Bhatti å reise tilbake til Norge. Vi bør få et regelverk som gjør det mulig å inndra det norske statsborgerskapet fra kriminelle.

Bhatti ble første gang tatt for kriminalitet da han var 13 år gammel. Han ble satt under overvåking av PST i juli 2006, og senere samme år ble han pågrepet og tiltalt for å ha skutt mot den jødiske synagogen i Oslo. Han ble i fjor funnet skyldig i medvirkning til å skyte mot bygningen, men ble frifunnet for terrormistankene.

Les i VG

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 26th, 2009

Stjal og urinerte i ansiktet på offeret, fikk samfunnsstraff

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Urinering i ansiktet på en person, tyveri, innbrudd og kjøring uten førerkort. Det var en lang liste ugjerninger en 17.åring fra Kristiansand ble dømt for onsdag denne uken. Retten mente han handlet forsettelig og i vinnings hensikt, skriver Fædrelandsvennen. Han slapp likevel unna fengselsstraff. Dommen lød på 75 timers samfunnsstraff.  Det er en meningsløs mild straff, og dokumenterer at praksisen med bruk av samfunnstjeneste bør skjerpes inn betraktelig.

Samfunnsstraff er en form for straff, som kan idømmes i stedet for fengsel. Samfunnsstraff innebærer at den domfelte må avtjene et visst antall timer. Straffen kan gå ut på (ulønnet) samfunnsnyttig tjeneste, deltakelse i program eller andre tiltak som myndighetene mener kan motvirke kriminalitet. Vilkårene for bruk av samfunnsstraff er blant annet at det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år.

Anvendelsesområdet for samfunnsstraff er blitt utvidet i de senere årene, og Høyesterett har i flere prinsippavgjørelser idømt samfunnsstraff der det tidligere ville blitt idømt fengsel. Det er jeg  og Demokratene svært misfornøyd med.

”Det skal bare unntaksvis kunne idømmes betingede dommer eller samfunnstjeneste, hovedsakelig for førstegangs forseelse eller under minste soningsalder, og under ingen omstendighet til personer som dømmes for vold, seksuelle overgrep eller narkotikaomsetning. Samfunnstjenesten skal vare i like mange dager som fengselsoppholdet ville vart, med full arbeidsdag,” heter det i Demokratenes program.

Tidligere ble samfunnsstraffen vanligvis utmålt slik at en dag i et fengsel ble erstattet med en times arbeid, og praksisen er langt fra slik at det ikke idømmes samfunnsstraff for vold eller seksuelle overgrep.

I april ble eksempelvis en 17 år gammel sunnmøring dømt ti 180 timers samfunnsstraff for flere seksuelle overgrep mot sin niese da hun var under 10 år.  Samme måned ble en afrikaner dømt til 55 timers samfunnsstraff etter å ha sparket, spyttet og brutalt slått ned en mann på Karl Johans gate i Oslo.

Det er hårreisende at en mann som utøvde potensielt dødelig vold mot en annen person, skal slippe unna med 55 timers samfunnsstraff, som eksempelvis kan brukes til å rydde i parker en ukes tid i fine sommermåneder. Det er kun litt mer enn en vanlig arbeidsuke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 25th, 2009

Stort tidspress for ansatte i helsevesenet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Aldri før har det bitt bevilget så mye penger til helsevesenet, og aldri før har det vært så mange ansatte innen helsesektoren, skrøt Jens Stoltenberg under regjeringens pressekonferanse i formiddag. I går skrev imidlertid Aftenposten at arbeidstilsynet har avdekket at mange ansatte i helseforetakene opplever helseskadelig arbeidsbelastning.

”De ansatte opplever at tidspresset er betydelig forverret, ”sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til avisen.

Aftenposten skriver også at innsparinger fører til at avdelingsledere ved flere sykehus må gjøre kjøkkenarbeid og re opp senger, i tillegg til sine administrative oppgaver.

Om rikshospitalet skriver Arbeidstilsynet blant annet: ”Risikoen i forbindelse med ubalanse mellom oppgaver og ressurser vurderes som høy av Rikshospitalet. Samtlige klinikker/enheter vi har ført tilsyn med, melder om ubalanse mellom oppgaver og ressurser.”

Da hjelper det ikke at statsministeren står frem og viser til at det aldri før har blitt bevilget så mye penger. Enten så bevilges det for lite penger, eller så må det være noe riv ruskende galt med hele systemet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 22nd, 2009

Nordmenn dør unødvendig av kreft

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:     

Tyskere overlever flere kreftsykdommer enn nordmenn fordi tyske myndigheter satser tungt på en teknologi som er for dyr for norske politikere, skriver Teknisk Ukeblad i siste nummer.

Med intens innsats og romslige bevilgninger ligger Tyskland og de fleste andre vestlige land minst 20 år foran Norge i utviklingen av den nukleære diagnostiseringsteknologien PET (Positron-emisjonstomografi), skriver bladet.

”PET er den eneste metoden som kan gi kvantitativ informasjon om biokjemiske prosesser i en levende organisme, sier Hans-Jürgen Wester til Teknisk Ukeblad.  Han er professor i radiofarmasi i München. ”Dette kan utnyttes til å oppdage forandringer i vev på et tidlig tidspunkt av en sykdomsprosess, som for eksempel å oppdage kreft.”

Man har større sjanse til å kunne overleve flere typer kreft med PET fordi denne teknologien leverer informasjon som er mer detaljert og behandlingsrelevant enn andre metoder.

”Det er uakseptabelt ikke å henge med i utviklingen,” sier overlege for nukleæravdelingen ved München-klinikken, professor dr. Bernd Joachim Krause til Teknisk Ukeblad.

Det er jeg og Demokratene helt enig i. Det er hårreisende og kynisk av norske byråkrater og politikere at vi ikke bruker de beste metodene vi kan få tak i.

Dessverre er dette eksempelet ikke det eneste, men føyer seg inn i rekken av vrangvilje, byråkrati og manglende politisk vilje til å bevilge penger til utstyr som kan redde menneskeliv.

I desember skrev ABC Nyheter at norske krefteksperter fortviler over at myndighetene i Norge sier nei til en kreftbehandling som har reddet tusenvis av liv i andre land.

Rundt tusen nordmenn kan årlig behandles med såkalt protonterapi. Det er en ny form for kreftbehandling, spesielt egnet for vanskelig tilgjengelige svulster nær kritiske organer, skrev forskningstidsskriftet Apollon ved Universitetet i Oslo.

Såkalt protonterapi brukes allerede i Tyskland, USA, Japan, Russland, Italia, England, Frankrike og Sveits. Svenske helsemyndigheter har sagt ja til å starte opp behandlingen, og også i Danmark planlegger man et protonsenter.

I Norge føler derimot fagmiljøet at de har stanget mot veggen i møte med myndighetene de siste fire årene. Professor Magne Gundersen ved Universitetet i Oslo uttalte til ABC Nyheter at han og hans kollegaer har blitt avfeid med at behandlingen er eksperimentell og ikke godt nok utprøvd, noe Gundersen mener ikke medfører riktighet.

Norge har takket være den Rød-grønne regjeringen seilt akterut og blitt en sinke i forhold til kreftbehandling, Vi er på jumboplass i forhold til OECD og er i ferd med å bli et teknologisk uland i sammenlignet med andre Europeiske land, og norske myndigheter aksepterer altså ikke nye om moderne metoder for å bekjempe kreft. Derfor dør nordmenn unødvendig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 16th, 2009

Hva vil skje når Norge blir muslimsk?

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      

Dagbladet har spurt en rekke islameksperter om hva som vil skje med Norge dersom vi får et muslimsk flertall. I likhet med Hege Storhaug i Human Rights Service mener jeg det snarere er et spørsmål om ”når” enn ”hvis”, og jeg er også enig med Storhaug i at vi da kommer til å få innført Sharia-lover i Norge i en eller annen form.

Med dagens politikere er det snarere et spørsmål om hva som vi skje når Norge blir muslimsk, enn om det skjer. Det er ingenting som tyder på at de er villige til å ta noen grep for å forhindre at det skjer. De snarere bagatelliserer eller ser helt vekk ifra problemstillingen. Men faktum er at dersom befolkningsutviklingen fortsetter som nå, vil vi få et muslimsk flertall i Oslo rundt 2026, og i Norge mot sluttet av århundre, selv uten at en eneste ny innvandrer kommer til landet.

”Med et muslimsk flertall, og under forutsetningen at dagens politiserte islam vinner frem, vil Norge underlegges sharia, og muslimer vil, i tråd med sharia, bli herskerne, og andre religiøse grupper vil få dhimmi-status, altså at man får færre og andre lovmessige rettigheter og må betale en særskatt. Vi får altså et religionsfascistisk og kjønnsfascistisk samfunn. Allerede i dag ønsker 40 prosent av unge britiske muslimer i alderen 16 — 24 år, seg et shariastyrt Storbritannia. Skulle slike antidemokratiske krefter, som er fiender av friheten vi skatter så høyt, vinne frem blant Europas sterkt voksende unge muslimske befolkning, da sier det seg selv hvilken vei Europa går,” svarer Hege Storhaug på spørsmålet fra Dagbladet.  Det er godt svart.

Det må dramatiske virkemidler ti for å forhindre at Norge får et muslimsk flertall. Da trengs det stimuleringstiltak for å få innvandrere til å reise tilbake til sine opprinnelsesland allerede nå, strengere utvisningsregler, og endring av reglene for å få norsk statsborgerskap.

Vi har allerede begynner å se konturene av det samfunnet våre barn og barnebarn kan komme til å vokse opp i. Våre demokratiske, humane og liberale verdier er allerede under press. Frykten i mange miljøer for å fornærme muslimer er allerede i ferd med å kneble ytringsfriheten og undergrave demokratiet.

Folk tør ikke gå med David-stjerne på jakkeslaget i Oslos østlige bydeler, møter med et innhold muslimene misliker blir ødelagt, politikere trues med vold. I Storbritannia ble biblene fjernet fra de synlige hylleplasseringene i flere biblioteker, for ikke å fornærme muslimer. En juletrefest i en engelsk by måtte skifte navn fordi muslimene i byen kunne bli irritert, en kunstutstilling her i landet, som viste malerier som kritiserte islam, ble stengt etter en dag. Bagateller, kanskje, men de viser retningen.

Mest alvorlig er det at politikere risikerer fengselsstraffer og må stille i retten for å ha uttalt seg kritisk om islam, slik som Geert Wilders må, og at enkelte politikere nektes adgang til andre land for å holde taler. Alt sammen er et resultat av at den muslimske befolkningen er voksende. Da kan vi bare tenke oss hvordan det til slutt vil bli, når de får flertall.

I likhet med meg selv og Demokratene, mener også Hege Storhaug at utvikingen ikke gir grunnlag for optimisme:

”I utgangspunktet er det revnende likegyldig for meg om en person er født inn i familie som bekjenner seg til islam eller hinduismen. Utfordringen er derimot det sterke konformitetspresset som legges på muslimske befolkningsgrupper fra det som oftest er et mindretall, nemlig ortodokse krefter uten respekt for menneskerettigheter og frihetsverdier. Disse kreftenes første ofre er vanlige folk som tilfeldigvis er født inn i islam. De tvinges og trues inn i den repressive folden. Jeg opplever at nettopp denne formen for trusselkultur allerede har etablert seg i Norge, og at den har forsterket seg i større grad de siste årene enn jeg selv forutså.

I dagens Europa og Norge er det ingen tvil om at det er de repressive kreftene som leder an. De fosser frem, godt hjulpet av saudiske petrodollar, og er meget godt organisert, i motsetning til de sekulære muslimske kreftene, som grovt sagt kun er enslige svaler. Dette kombinert med den verdimessige selvutslettende norske ånden, og fokuset på multikulturalismen fra det brede politiske landskapet, som underlegger individets rettigheter kulturelle, og dermed også religiøse, rettigheter, gjør meg til pessimist,” sier Storhaug til Dagbladet. Vell talt, som vanlig, Hege.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 14th, 2009

Galskap med asylmottak i Oslo Sentrum

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Til neste år skal Tanum asylmottak i Bærum avvikles. UDI planla et nytt hovedmottak på Hvalsmoen i Ringerike. Nå får Dagbladet opplyst at hovedasylmottaket i stedet kan bli plassert på Tøyen, i gangavstand fra Oslo Sentrum, og ikke langt fra Vaterlandsparken der asylsøkere tidligere har vært aktive med å selge narkotika. Det er ren galskap. Dersom disse planene blir forsøkt fulgt opp kan jeg love at Demokratene vil gripe tak i saken. Enten ved å ta den opp på Stortinget, eller ved å starte underskriftskampanje.

Einar Ofstad, leder i eiendomsforvaltningen i Statsbygg, bekrefter at han har vært i et møte med Utlendingsdirektoratet (UDI). UDI er interessert i å se om de kan etablere et asylmottak i Økernveien 11-13 på Tøyen som et alternativ til hovedmottaket på Tanum, sier Ofstad. Så det kan dessverre se ut som om dette er ramme alvor for Oslos befolkning.

Når vi vet hvor mange asylsøkere som har vært involvert i narkotikahandel, ran og voldtekter i Oslo de siste årene, er det galskap å plassere et nytt mottak nær Oslo sentrum, og dessuten i et boligområde En nedlagt militærleir som Hvalsmoen ville passet langt bedre.

Alle asylmottakene bør være lukkede, slik at asylsøkerne ikke kan forlate området før deres søknader er ferdigbehandlet. Da unngår vi at de forsvinner og blir boende i Norge som illegale innvandrere som livberger seg av kriminalitet, og vi unngår at asylsøkere raner, stjeler, voldtar og langer dop, mens de venter på at søknadene blir ferdigbehandlet. En nedlagt militærleir er derfor ingen dårlig løsning.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 5th, 2009

Hør min landsmøtetale på web-TV.

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      

Demokratene åpner sitt landsmøte i Kristiansand i morgen, lørdag, kl. 10.00. Kl. 11.00 Jeg skal holde min landsmøtetale som blir overført direkte på web-TV på Demokratene.no. Kamp mot kriminelle utlendinger, blir en av hovedsakene i talen, hvor jeg også vil forklare hvorfor Demokratene er imot EU, og stiller spørsmål ved om den norske velferdsstaten fungerer bra nok for eldre, syke og vanskeigstilte.

Jeg han har merket meg at Oslopolitiet i løpet av de siste seks ukene har pågrepet rundt 100 asylsøkere for narkotikasalg i Vaterlandsparken i Oslo.  Da regner jeg med som en selvfølge at de interneres inntil de raskt blir stilt for retten og deretter utvises til soning i sine hjemland. Dersom Norge ikke har inngått avtaler som gjør det mulig, bør de sone i et norsk fengsel uten permisjonsadgang, og deretter sendes rett hjem.

Jeg har ikke noen betenkeligheter i forhold til asylsøknadene. Dersom en asylsøker på forhånd får vite at konsekvensen av å begå kriminalitet i Norge automatisk vil bli hjemsendelse, er det åpenbart at han ikke vil begå kriminalitet her i landet dersom han virkelig er politiske flyktning. Dersom han likevel begår kriminalitet er det et bevis på at han ikke er reell flyktning, men kriminell lykkejeger, og derfor uten fare kan kastes ut av Norge.

Jeg har ingen respekt for asylsøkere og andre utlendinger som kommer ti Norge for å rane nordmenn, voldta jenter eller selge heroin. De er og blir avskum. De gjør det utrivelig for alle nordmenn, som føler en frykt de ikke følte tidligere, og de ødelegger for hederlige flyktninger, og andre utlendinger som måtte ha hederlige motiver for å komme hit til landet.

Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU, EØS og Schengen. Når det gjelder EU er det verd å merke seg at det i dag eksisterer 30 675 EU-lover. Bare i 2008 ble det vedtatt 1799 nye lover, hvorav kun en var vedtatt av det folkevalgte EU-Parlamentet. Etter min vurdering bør lover som gjelder for nordmenn vedtas av nordmenn. Vi vet best hvor skoen trykker her i landet.

Omfattigdomsbekjempelsen vil jeg gripe fatt i Demokratenes forslag om lønnstrinn 10 til alle minstepensjonister. For øvrig anbefaler jeg alle å følge talen på web-TV på Demokratene.no.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 3rd, 2009

“Voldtektsmannen var av utenlandsk opprinnelse”

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Natt til sist lørdag var de 23 år gammel kvinnen på vei hjem fra fest i Drammen. To menn av utenlandsk opprinnelse skal ifølge politiet ha fulgt etter kvinnen. Hun ble slått ned bakfra og ble helt, eller delvis bevisstløs, like ved Tollbugata 15 i Drammen. Deretter ble hun voldtatt i sin egen leilighet, skrev Dagbladet. Det viser at landet trenger Demokratene.

Det er mistanke om at hun skal ha blitt voldtatt i leiligheten sin. Hun er banket opp, og har tydelige tegn til vold i blant annet ansiktet,” sa politiførstebetjent Thor Ingolf Johansen som er leder av Kriminalvakta ved Drammen politistasjon til Drammens Tidende.

Politiet karakteriserer voldtekten som svært brutal. Kvinnen brakk blant annet kjeven.

Ifølge Oslopolitiets statistikk gjelder samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre årene personer med utenlandsk bakgrunn. I Stavanger er tre jenter voldtatt og en jente forsøkt voldtatt i byens drosjer de siste tre månedene. Alle voldtektsmennene hadde utenlandsk bakgrunn.

De alle fleste nordmenn med utenlandsk bakgrunn er selvsagt hederlige mennesker, som verken voldtar eller raner.  De blir skadelidende som et resultat av politikernes manglende evne og vilje til å treffe tiltak som kan forebygge disse overfallsvoldtektene.  Bare det å innføre en ordning med lukkede asylmottak ville ha hjulpet betraktelig. Automatisk utvisning av kriminelle utlendinger, ville også ha hjulpet.

Bare så synd at selv Fremskrittspartiet ikke lenger mener at slik utvisning skal skje automatisk, men kun at de bør utvises. Det åpner muligheten for at de kan få bli her i landet. I dag Demokratene igjen som det eneste parti med en klar programformulering om automatisk utvisning.

Når samtlige drosjevoldtekter i Stavanger blir utført av personer med utenlandsk bakgrunn er det nesten en selvfølge at unge jenter i Stavanger ikke lenger tør å sette seg inn i en drosje med en sjåfør som ikke er etnisk norsk. Det har ingenting med rasistiske eller diskriminerende holdninger å gjøre.  Dermed rammes selvsagt de drosjesjåførene med innvandrerbakgrunn som på en hederlig måte forsøker å tjene til livets opphold.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00