Vidar Kleppes blogg

juli 19th, 2009

FrP knuser norsk distriktslandbruk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

Noen spør om hva som er forskjellen mellom Demokratene og Fremskrittspartiet. Selvsagt er hele programmene forskjellige, og når det gjelder konkrete enkeltsaker er det enklest å vise til FrPs nøytrale holdning til EU-medlemskap og aktive støtte til EØS-avtalen og Schengen-avtalen.  Demokratene er imot både EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen-avtalen. Men det er også viktig å trekke frem landbrukspolitikken.

Demokratenes generalsekretær, Kjell-Arne Sellæg skrev nylig et utmerket innlegg om dette temaet. Jeg velger derfor å trykke hans innlegg, som er ett hundre prosent dekkende for mitt eget syn:

”Fremskrittspartiet ønsker å fjerne det meste av støtten til landbruket. Da vil vi kun ha igjen noen gårdbruk på Jæren og i Trøndelag, der det er enklest å drive stort,” begynner han, og fortsetter:

”Politikken til FrP bærer preg av liten innsikt i det totale næringslivet i distriktene, som 2/3 av landet består av. Dette beviser at de fleste i FrP er broilere og skjønner ikke at bosettingen i distriktene er avhengig av alle leddene, fra råvareleverandørene i landbruk og fiske. Det skjønner heller ikke at den videreforedlingsindustrien, som “urbane” lokalsamfunn er avhengig av, dør ut dersom råvareleverandørene forsvinner.

Dette gjelder også verksteder, servicefolk på utstyret, bensinstasjoner, elektrikere og verft for fiskeflåten, fiskere. Butikker i de utsatte områdene, som lever på små marginer av lønnsomhet må også nedlegges dersom landbruket strupes av FrP.

Fremskrittspartiets politikk mangler totalt sammenheng og er bygget på broilerøkonomers beregninger, som neppe har hatt skit under neglene.

De som stemmer på dette partiet til valget, er med på å fremskynde fraflyttingen og nedleggingen av store deler av Norge.

Fremskrittspartiets reduksjoner av landbruksubsidiene er alt for radikale. Subsidiene kan kun reduseres over lang tid, og samtidig med at skatter og avgifter som rammer landbruk reduseres sterkt. Dessuten må alt lovverk gjennomgås med sikte på å fjerne unødvendige reguleringer og byråkrati.

I Demokratenes program står det: «Landbrukets evne til å utnytte og forvalte arealene må utvikles videre og ikke bygges ned. Det må føres en landbrukspolitikk som gjør det lønnsomt å basere husdyrholdet på gårdens egne arealer.» 

Det vil alltid være nødvendig med tilskuddordninger for å ivareta nødvendig produksjon for opprettholdelse av en nødvendig selvforsyningsgrad, og for å opprettholde arbeidsplassene i Distrikts-Norge.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer så langt.

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00