Vidar Kleppes blogg

juli 18th, 2009

Hvem står bak ransbølgen?

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Bare i juni ble det begått over hundre ran på gata i hovedstaden, viser ny statistikk fra oslopolitiet, skrev Dagbladet nylig. Oslo politidistrikt har lagt fram en ny rapport som viser at en ransbølge skyller over hovedstaden, meldte TV2.

Antall registrerte anmeldelser av ran og utpressing i Oslo første halvdel av 2009 økte med 30,5 prosent i forhold til samme tid i fjor. I alt er det registrert 594 anmeldelser av ran og utpressing i Oslo politidistrikt så langt i år. Økningen for grove ran av person var på hele 67,5 prosent. De fleste ranene skjer på offentlig sted, og kvartalene rundt Vaterlandsparken på Grønland, Karl Johans gate og Grünerløkka er de ubestridte mest utsatte områdene. Men personranene skjer over hele sentrum.

Hvem står bak ranene?

Det er grunn til å minne om at kriminalitetsstatistikken dokumenterer en voldsom overrepresentasjon blant personer med innvandrerbakgrunn, og at samtlige overfallsvoldtekter i Oslo de siste årene er begått av personer som ikke har norsk bakgrunn. Politiet har da også flere ganger bekreftet at ransmennene i Oslos sentrum er innvandrere. Mange av narkotikaselgerne som befinner seg i dette området er asylsøkere. Det er ikke usannsynlig at de også begår ran.

Politimester Arnstein Gjengedal sier at politiet er overrasket over statistikken. Jeg er ikke overrasket. Det er heller ikke min gode venn, Jan Simonsen, som nå står først på Demokratenes liste i Akershus. Han har bodd mange år i Oslo, og skriver om situasjonen i byen i sin blogg www.frie-ytringer.com.

Jeg har lyst til å sitere hva Simonsen skriver:

“Jeg hadde en kamerat og en venninne som bodde i dette strøket, nærmere bestemt på Grønland. Nå har de flyttet. For noen år siden syntes de det var hyggelig å bo så sentrumsnært og hadde ingen problemer med omgivelsene. De senere årene har blokken hvor de bodde blitt overtatt av innvandrere, som også totalt dominerer gatebildet. Ungene i bakgården skriker og hyler. De voksne snakker høyrøystet og skriker til hverandre på gaten. På hjørnene ved Vaterlandsparken henger narkomane og deres pushere. Søppelet ligger på gaten.

I alle år har jeg følt meg trygg over alt i verden. Jeg har aldri vært redd for å bevege meg i såkalte “red light districts” i Europas storbyer, og i Oslo har jeg følt meg helt trygg. Helt til de siste årene, på Grønland. Har jeg hatt en bærbar pc hengende rundt skuldrene har jeg kikket meg over skuldrene, og gjerne gått omveier for å slippe å passere gjenger med somaliere.
Jeg har ikke turd å bevege meg for nær Akerselven. Jeg har ikke vært redd for helsen min, men for å bli stanset og fratatt pc-en, mobiltelefonen og pengene, av personer som ser så like ut i mine øyne at jeg ikke engang ville klart å beskrive dem for politiet på annen måte enn etter hudfarge og nasjonalitet. De ville aldri blitt tatt.

Her om dagen pratet jeg med en nabo fra Snarøya, hvor jeg nå bor. Hun hadde blitt ranet i Oslo sentrum, mens hun ventet på bussen et sted i nærheten av sentralbanestasjonen. Klokken fire på ettermiddagen. Av tre personer med utenlandsk utseende. De stilte seg rndt henner midt i folkevrimmelen, og i løpet av sekunder var verdisakene vekke.

Ingen som beveger seg litt rundt i Oslos østlige sentrum kan ha unngått å se hvordan byen har endret seg de siste 10 årene, hvordan den rene og pene, stort sett rolige, byen, er blitt til en by der tiggere, prostituerte, narkomane, dopselgere og arbeidsledige innvandrere har overtatt kontrollen, og dominerer i gatene. Det er ingen trivelig utvikling. Politiet bør ikke være overasket over ransbølgene. De er et resultat av innvandringspolitikken. Dessverre, men sant.”

Det mener jeg også. Nå trengs det en radikal endring av norsk innvandringspolitikk. Derfor er det viktig at dere hjelper oss i Demokratene til å få et bedre fotfeste, ved å bruke vår stemmeseddel til valget.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 18th, 2009

Derfor er det fornuftig å bygge asylmottak i utlandet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Fremskrittspartiet har kikket i Demokratenes program, og åpenbart funnet frem til vårt forslag om at asylmottakene bør bygges i utlandet. Velkommen etter. Forslaget er fornuftig av følgende grunner:

1: Flere land i Øst-Euorpa har ingen problemer med asylsøkere. Dersom de kan tjene penger på å drifte et lukket asylmottak på vegne av Norge, er det ikke usannsynlig at flere vil si ja til et slikt tilbud. Det samme gjelder drifting av fengsler for å løse problemet med fengselskøer. Det finnes ganske sikkert også land i Afrika som er villige til å tjene penger på drift av asylmottak på vegne av Norge.

2: Det må åpenbart være billigere å drifte et asylmottak eller et fengsel i lavkostland, enn her hjemme i Norge, selv om det landet som drifter mottaket skal ha fortjeneste.

3: Norge kan sette kravene til standard, slik at det ikke kan argumenteres med at asylmottakerne blir dårlig behandlet ved å måtte oppholde seg i et mottak i et annet land enn Norge inntil søknadene deres er ferdigbehandlet. Det er med andre ord ikke et umenneskelig forslag på noe vis.

4: Vi slipper all debatt om hvorvidt et norsk asylmottak skal være åpent eller lukket. Dersom alternativet er åpne asylmottak i Norge, slipper vi unna problemer med asylsøkere som langer narkotika, raner eller voldtar.

5: Det vil ikke være mulig for asylsøkerne å stikke av og å gjemme seg i Europa som illegale innvandrere som må livberge seg av kriminalitet.

6: Til syvende og siste vil det nok føre til at strømmen av grunnløse asylsøkere mot den norske grensen vil avta radikalt. Ryktene går fort, og mange vil la være å komme når de vet at de ikke kan utnytte ventetiden i asylmottak i Norge til kriminalitet, eller til gratis ferieopphold. Vi vil bli stående igjen med ekte asylsøkere, personer som er reelt forfulgt. Søknadene deres vil kunne behandles langt raskere enn i dag, fordi søknadsbunken blir mindre. Da betyr det nok mindre at de må bo i en leir i et annet land en kortere tid.

Dette er med andre ord et forslag som alle tjener på, både norske skattebetalere, de landene som vil tjene penger på driften, og de asylsøkerne som virkelig er forfulgt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 18th, 2009

Støtten til muslimske trossamfunn må fjernes

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Jeg ser at Amundsen fra FrP vil fjerne statsstøtten til Islamsk Råd. Det hjelper lite dersom man ikke samtidig fjerner både den kommunale og den statlige støtten til medlemmene av Islamsk Råd, de muslimske trossamfunnene.

Så sent som 3.juli fremmet jeg som Demokratenes bystyrerepresentant i Kristiansand et forslag om å fjerne den kommunale støtten til muslimske trossamfunn i byen, som er på 558 kr for hvert medlem.(Statsstøtten er på 335kr pr, medlem) Forslaget ble nedstemt. Det fikk kun støtte fra en representant fra KrF, og noen få representanter fra FrP. Flere av Fremskrittspartiets bystyremedlemmer stemte imot forslaget.

Det er også verd å påpeke at Fremskrittspartiet, som styrer Oslo sammen med Høyre, ikke har fjernet den kommunale støtten til muslimske trossamfunn i byen.

Demokratene har, i motsetning til Fremskrittspartiet, programfestet at offentlig økonomisk støtte til muslimske trossamfunn må avskaffes. Jeg kan ikke forstå at det skal være en offentlig oppgave å subsidiere religionssamfunn utenfor statskirken.

Det er viktig å stanse radikaliseringen av de muslimske miljøene. Derfor bør det ikke lenger tillates å importere imamer fra andre land som spesialarbeidskraft. Imamene bør utdannes her i landet, slik at de kjenner norske samfunnsforhold og norsk kultur.

Med utgangspunkt i flere avisoppslag om terrorrekrutering i moskeer flere steder i Europa, mener jeg også at sikkerhetstjenesten må holde disse miljøene under tett oppsikt. Det bør innføres et forbud mot å la imamene holde sine taler og prekener på andre språk enn engesk eller norsk.

Da journalister som forstod urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia, ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene dersom de gikk uten hijab.
Det er viktig å spørre om vi har noen som helst kontroll med hva imamene oppfordrer til i norske moskeer.

Konsekvensene av avsløringen av terrormiljøet i moskeen på Grønland i Oslo tidligere i år må bli at den aktuelle moskeen stenges, det blir forbudt å holde prekener på språk som bare få nordmenn forstår, og at politiets sikkerhetstjeneste forutsettes å holde miljøet under tett kontroll, blant annet ved å ha spanere til stede for å fange opp hva imamene oppfordrer sine tilhengere til.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 4th, 2009

Et helsevesen på dødsleiet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , ,      

Etter fire år med rødgrønn regjeringer er vårt helsevesen i ferd med å bryte sammen. Det trenger kunstig åndedrett, og det fort.

 ”Vi kan oppleve at sykdommer forverrer seg, at ventetidene øker og at vi ikke får prøveresultater i tide dersom utstyret bryter sammen,” sier hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus Ullevål, til NRK.

”Situasjonen er alvorlig, og det oppleves som medisinsk uforsvarlig når vi har så begrensede ressurser,” mener han.

I de interne rapportene om forholdene ved sykehuset nevnes operasjonsbord som må stives opp med trestokker, maskiner som er teknisk utdaterte og stor misnøye blant ansatte som daglig må jobbe med utstyr som ikke strekker til.

På Radiumhospitalet har to MR-maskiner vært ut av drift i flere måneder, noe som fører til økende ventetid, og de vil ikke være tilbake i drift før i september, melder NRK.

Den rødgrønne sulteforingen av helseforetakene viser seg igjen. I mange år har vi hatt alt for lave bevilgninger til helsesektoren, og helse og eldreomsorg har vært preget av sosialistisk vanstyre og feilprioriteringer. Man skulle ikke tro det var sant når man hører beskrivelsene fra forholdene ved dagens sykehus. Det høres jo ut som det er tatt rett ut fra en science fiction bok eller en skrekkroman. Men egentlig er det ingenting som forundrer meg når det gjelder denne regjeringen.

Helseministeren bør nå øyeblikkelig ta en telefon til sykehuset, for å diskutere helt andre ting enn en kald trekk på rommet til en politikerkollega.

Denne telefonen bør gå ut på at sykehusene umiddelbart skal bli tilført ekstraordinære midler, og at Regjeringen om nødvendig vil samarbeide med Stortinget, slik at stortingsrepresentantene kan innkalles fra ferien for å treffe nødvendige beslutninger.

Når vi stadig får nye bevis på at hele vårt sykehussystem ligger på dødsleie, må det vises handlekraft, men det er selvsagt for mye forlangt av en udugelig regjering.

I januar i år ble Aker, Ullevål og Rikshospitalet slått sammen til det nye helseforetaket Oslo universitetssykehus. Flere år med dårlig økonomi på de enkelte sykehusene ble dratt med inn i den nye organisasjonen, og etter tre måneder var underskuddet kommet opp i 78 millioner kroner, melder NRK.

Investeringsbudsjettet er kuttet fra 1094 millioner i 2007 til 294 millioner i 2009, en reduksjon på over 70 prosent.

”Så lenge vi har et slikt underskudd har vi ikke kontroll på økonomien,” erkjenner administrerende direktør Jan Eirik Thoresen ved Oslo universitetssykehus overfor NRK.

NRK har pratet med en av de pasientene som har fått kjenne problemene på kroppen. Fra Jan Einar Kristiansen fikk påvist prostatakreft i februar til han fikk MR-undersøkelse ved Radiumhospitalet gikk det fire måneder.

”Det er psykisk slitsomt å måtte vente så lenge. Uvissheten er stor, og det sliter både på meg, familie og kolleger,” sier han. Kristiansens lege sier til NRK at det er svært uheldig at pasienter med kreftdiagnose ender opp i økende helsekøer. ”Kreft er en sykdom som kan spre seg fort. Da sier det seg selv at ventetiden er avgjørende,” sier urologispesialist Morten Andersen.

I Demokratene vil vi i alle fall ikke akseptere at folk skal måtte vente på livsviktig kreftbehandling.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 2nd, 2009

En hel norsk by med asylsøkere, – på ett år

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:     

Så langt i år er det registrert 2500 flere asylsøkere enn på samme tid i fjor – som også var et rekordår, melder NRK. Hittil i år har allerede 8000 personer søkt om asyl i Norge. Inkluderingsminister Dag Terje Andersen frykter vi kan komme opp i 18 000 før året er omme. Det tilsvarer innbyggertallet i en hel norsk by,

Jeg har sjekket folketallet i en del norske byer, og funnet at 18 000 asylsøkere er høyere enn folketallet i byer og kommuner som Narvik, Stord, Os, eller Mandal, og nesten på høyde med det samlede innbyggertallet i Elverum.

Det setter det litt i perspektiv. I løpet av ett år må vi finne bosted, og sørge for gratis opphold med mat og andre livsnødvendigheter, for en hel norsk by med asylsøkere.

Hvor mange av disse som kommer til Norge for å selge narkotika, som er tyver og kjeltringer, og som har planer om å forsvinne i løpet av kort tid, for deretter å fungere som illegale innvandrere i Europa og livberge seg av kriminalitet, vet vi ikke, men erfaringene viser at det er et betydelig antall.

Regjeringen hevder den vil stramme inn. De nye innstrammingene vil i større grad ramme barnefamilier som har kommet til Norge via Hellas og enslige mindreårige asylsøkere. Begge disse gruppene vil regjeringen som hovedregel nå returnere, dersom det ikke er grunn for beskyttelse, melder NRK. Jeg trodde det var en selvfølge at asylsøkere skal returneres dersom det ikke er grunn for beskyttelse.

Det mener i alle fall Demokratene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 1st, 2009

Bevilgningene til politiet har ikke holdt tritt med innvandringen

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Tre timer på overtid natt til onsdag var det klart at den langvarige og betente politikonflikten ikke blir løst. Det ble ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene, skriver VG. Konflikten skyldes mange års forsømmelse av politiet fra dagens stortingspartier.

Bevilgningene til politiet har ikke holdt tritt med økningen i innvandringen til Norge, som har medført økt kriminalitet på de fleste nivåer, spesielt når det gjelder ran, vold og voldtekter. Det burde for mange år siden vært satset på økt opptak ved politihøyskolen, kombinert med bedre lønninger og penger til flere stillinger. Politikerne burde ha forutsatt en kraftig økning i kriminaliteten som et resultat av den løsslupne innvandringspolitikken.

Jeg var selv medlem av justiskomiteen i Stortinget fra 1989 til 1993, og vil gjerne berømme Arne Johannessens arbeid som fagforeningsleder for politiet. Han ville vært en dyktig leder for Politidirektoratet. Han kunne også ha vært justisminister.

Når det gjelder politiets lønnskrav er det grunn til å minne om at store deler av de 40 000 kronene de var tilbudt ville forsvunnet tilbake til staten i skatteinnbetalinger.  Brutt ned på nettolønn, dreier deg seg om noen titalls kroner daglig i lønnsøkning, samtidig som arbeidsmiljøloven så langt jeg forstår ikke ville bli gjort gjeldene for politifolk.

Sikkert er det at politiet har en så krevende, farlig og viktig samfunnsjobb at lønns- og arbeidsbetingelser forlengst burde vært endret dramatisk til det bedre.

Politiet må rustes opp radikalt, slik at det blir mulig å etablere flere døgnåpne politistasjoner i bydelene i de større byene, ha flere patruljerende politifolk synlig i gatene og sikre en raskere og mer effektiv etterforskning, står det i Demokratenes program.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innlegg

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00