Vidar Kleppes blogg

august 16th, 2009

Luksushotell eller sykehjem?

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Tv2nyhetene meldte 12.august at regjeringen de to siste årene hadde bremset utbyggingen av 3000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, som kommunene ønsket å bygge ut, ved å si nei til husbankfinansiering av disse. Samme dag meldte TV2 om det nye fengselet i Halden, som ”ikke ser ut som et fengsel – kanskje mer som et hotell.”

Hver celle i det nye fengselet i Halden har eget flisbelagt bad med dusj, fengselet har mange fasiliteter blant annet egen skole, bibliotek, lydstudio, språklaboratorium, storkjøkken og et eget kulturbygg Det er heller ingen gitter eller gjerder, skog rundt området, og et eget besøkshus. Det skal ligne mest på en vanlig tilværelse, meldte TV2.

Regjeringen har ikke råd til å finansiere 30 % av byggingen av 3000 sykehjemsplasser, men å bygge et fengsel som av TV2 beskrives med ord som luksushotell, lekre celler, luksusfengsel, og mange flotte fasiliteter. Det har man råd til å spandere på våre kriminelle.

Ville det ikke vært mye riktigere av regjeringen og mye klokere pengestyring å droppe luksusen og heller bruke pengene på å bygge flere fengsler eller til å hjelpe våre eldre.

Det nevnes fra flere hold når det gjelder syke og eldre at de må godta gamle TV-apparater med dårlig bilde og lyd man ikke får skiftet ut, og det blir sendt tiggerbrev til frivillige organisasjoner. Det er eksempelvis ikke lenge siden avisen Budstikka skrev om Blakstad Psykiatriske Sykehus i Akershus, som har eldgamle og nesten ubrukelige TV-apparater.
 
Samtidig viste TV-reportasjen om det nye fengselet tydelig at forholdene var som på noen av landets beste hoteller.

Jeg stiller meg uforstående til regjeringens pengebruk og feilprioriteringer. Dette minner om vanstyre. Når regjeringen er avslørt på å ha bremset og sagt nei til delfinansiering av 3000 nye sykehjemsplasser ute i kommunene de 2 siste år, og nå lover at det plutselig skal bli satsing på sykehjems og omsorgsboliger, ja da møter regjeringen seg selv i døren.

Jeg oppfordrer folk til å stemme på et parti som kan ta de nødvendige grep og rydde opp. Nemlig Demokratene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 13th, 2009

Siv og Jens svikter de eldre – der de har makt

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

De som fulgte med på den første valgduellen mellom Siv Jensen og Jens Stoltenberg i går kveld, merket seg sikkert at Siv Jensen var på offensiven og angrep Jens Stotenberg for ikke å ha fulgt opp løftene fra forrige valgkamp om nye hender i eldreomsorgen.

Deretter fikk Jens Stoltenberg ordet og angrep Siv Jensen for ikke å ha fulgt opp tidligere valgløfter om nye sykehjemsplasser i Oslo. Det har tvert imot blitt færre. Jens styrer Norge, og Sivs kollegaer styrer Oslo.
Det viser bare at verken Siv eller Jens følger opp valgløftene der de har makt til å gjennomføre dem. Velgernes konklusjon bør bli at de like gjerne kan stemme på Demokratene.

Det blir ikke bedre for de eldre i dette landet enten det er Siv eller Jens som kan kassere inn statsministerlønnen.

Det var også verd å merke seg Siv Jensens innrømmelse av at partiets lokalpolitikere stemmer for bompenger, noe Fremskrittspartiet jo har lovet å gå imot. Det er et solid brudd på alle valgløfter. Det hjelper ikke at man holder seg for nesen. 

I programmet ble det sagt at Oslos samferdselspakke er det største veiprosjektet i Norge, og Fremskrittspartiet og Høyres byråd har sammen vært med på å doble bompengesatsene, selv om Fremskrittspartiet lovet å fjerne bompengene helt, da de drev valgkamp sist.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 10th, 2009

EØS-avtalen åpner grensene for kriminelle

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Sigøynere med statsborgerskap fra Romania er fremdeles på norgesturne med tiggerbørser og biler fullpakket med tyvegods.  Det er et direkte resultat av EØS-avtalen, på samme måten som det er et resultat av den samme avtalen at utenlandske firma kan underby norske med sin billige arbeidskraft.

Sigøynerne fra Romania slipper uten problemer gjennom grensekontrollene til schengen-området så lenge de har gyldig pass. I Norge kan de være i flere måneder, så lenge de hevder å være her for å lete etter jobber.

Det er ganske utrolig at Fremskrittspartiet, som jo stemte for at Norge skulle slutte seg til avtalen, kan ha noen som helst troverdighet når de hevder at de er negative til en fri arbeidsinnvandring, og ønsker å bekjempe kriminalitet, når de samtidig åpner grensene som vide låvedører for nesten alle mennesker som er bosatt i Europa, øst som vest, fattige land så vel som rike land.

I en undersøkelse som Nei til EU har gjennomført sier riktig nok 27 av de 49 Frp-kandidatene at de støtter en EØS-evaluering, men det er jo helt uforpliktende. Man kan jo utmerket godt evaluere EØS-avtalen for å konkludere med at den er bra. Fremskrittspartiets kandidater burde ha visst tilstrekkelig om EØS-avtalens skadevirkninger etter å ha sett de rumenske sigøynernes herjinger, og registrert at unntaksbestemmelsene for arbeidstakere fra de nye EU-landene i Øst-Europa ble opphevet fra 1.mai i år, til at de sa et rungende nei.

Det ikke bør være noen ny EU-avstemning, men vi trenger en avstemning om folket ønsket de åpne grensers politikk gjennom EØS-avtalen, eller ikke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 7th, 2009

Hele Mandal bare med asylsøkere

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

I løpet av årets sju første måneder er det kommet 9.900 asylsøkere til landet. Bare i juli måned kom det 1.734 nye asylsøkere til Norge, viser de ferske månedstallene som NTB har innhentet fra Utlendingsdirektoratet, skriver Dagbladet i dag.

Tenk deg ferieparadiset Mandal, utelukkende bosatt av asylsøkere, for det meste fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak.  Eller tenkt deg en av Nord-Norges største byer, Narvik. Studentene har flyttet ut, høyskolen er nedlagt, studenthyblene og samtlige hus i byen er kun bosatt av somaliere, eritreere, irakere og afghanere.

Regjeringen har tidligere uttalt at den frykter det kan komme nærmere 18 000 asylsøkere i løpet av året.
Flere mindre norske byer og kommuner har et innbyggertall tilsvarende det antallet asylsøkere som allerede er kommet til Norge dette året, og mange middelstore byer har et innbyggertall rundt 20 000.

For å illustrere hvor mange mennesker dette egentlig er har jeg sjekket folketallet i en del norske byer. Det viser seg da at 18000 asylsøkere er høyere enn folketallet i byer og kommuner som Narvik, Stord, Os, eller Mandal, og nesten på høyde med det samlede innbyggertallet i Elverum.

Det setter det litt i perspektiv: I løpet av ett år må vi finne bosted, og sørge for gratis opphold med mat og andre livsnødvendigheter, for en hel norsk by med asylsøkere.

Hvor mange av disse som kommer til Norge for å selge narkotika, som er tyver og kjeltringer, og som har planer om å forsvinne i løpet av kort tid, for deretter å fungere som illegale innvandrere i Europa og livberge seg av kriminalitet, vet vi ikke, men erfaringene viser at det er et betydelig antall.

Aftenposten hadde nylig en reportasje fra Paris der anslagsvis 3500 illegale innvandrere lever på gaten. Mange er asylsøkere. De fleste vil videre til Norge, skrev avisen.

”Vi ser at det er en sterk økning i andelen som vil dra til nordiske land, særlig Norge og Finland,” sa Jean Michel Certes fra støtteforeningen i Paris til avisen. Han mente er at de unge mennene lokkes nordover fordi Norge innvilger en høyere andel av asylsøknadene, og fordi boforholdene er bedre.

”De drar fordi de har inntrykk av at de vil bli mye bedre mottatt i Norge enn i Frankrike,” sa han.

At asylsøkerne ønsker seg til Norge, forbauser ikke verken meg eller andre i Demokratene. Det inntrykket de har om at de får det best i Norge av samtlige land i Europa, og at det er lett å få innvilget søknadene her, er jo riktig. De ansvarlige norske politikerne har stilt seg slik at Norge er blitt en magnet for asylsøkere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 6th, 2009

Rett i fengsel uten permisjon og dagpenger

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Politiet i Oslo har ifølge Dagbladet oppretter en gruppe på seks ansatte som utelukkende skal jobbe med identifisering og klargjøring for hjemtransport av asylsøkerne som opererer som narkotikaselgere. Mange av dem blir dessuten plassert i varetekt, på grunn av alvorligheten i saken.

Politioverbetjent Bjørnar Gilberg anslår at det i juli er pågrepet rundt 50-60 kriminelle asylsøkere for narkosalg eller besittelse, mot 86 i juni. Mange får dommen umiddelbart eller i varetektstiden. Men det tar tid å ferdigbehandle en asylsøknad, og derfor er en rekke av selgerne gjengangere.17 av de 164 pågrepne er tatt to eller flere ganger.

Det er helt meningsløst. Det må være en selvfølge at de blir sittende i varetekt inntil de enten kan starte ordinær soning av straffen, eller utvises til sitt hjemland. Og det bør være en selvfølge at ikke slipper ut av en fengselsport før de har sonet ferdig og dessuten har innrømmet sin identitet og navnet på hjemlandet.
Assisterende avdelingsdirektør Tone Loge Tveter i UDI forteller at asylsakene til narkoselgerne skal hastebehandles i løpet av fem dager. Hittil har alle fått avslag. Men alle har tre ukers klagefrist for en anke til Utlendingsnemnda.

Først da får Politiets utlendingsenhet saken og skal finne rett identitet for retur til hjemlandet, sier Tveter til Aftenposten.

Dersom vi sender de kriminelle utlendingene tilbake uten soning av straffen, vil Norge bli et lukrativt land å reise til for å begå kriminalitet. Da vet de at de kan reise hit, og begå kriminalitet uten å risikere noe annet enn å få et gratis fly hjem igjen, i verste fall. Og i beste fall få bli i Norge som flyktninger.

Derfor mener Demokratene at løsningen bør være enkel. Blir de tatt for narkotikasalg, bærer det rett inn i et fengsel. Der blir de til de har fått, og sonet, en dom, uten anledning til å forlate fengselet. Etter soning er det rett på første fly hjem. I tillegg bør utenlandske fanger fratas dagpengene i norske fengsler. Det kommer jeg til å foreslå dersom jeg havner på Stortinget igjen.

Det finnes eksempler på at dagpengene er langt høyere enn vanlig arbeidslønn i deres hjemland. Fangene sparer dagpengene og er søkkrike når de kommer tilbake til hjemlandet, og kan bruke pengene i hjemlandets valuta. Denne muligheten reduserer risikoen ved å drive med kriminalitet i Norge betraktelig, fordi noen få måneder eller år i et norsk fengsel kompenseres gjennom et liv i luksus etter soningen.

Dersom ikke Storberget rydder opp i disse problemene øyeblikkelig får vi være glade for at det vil komme en ny justisminister i september.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 5th, 2009

Kriminelle innvandrere bør miste statsborgerskapet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Den norske loven bør endres slik at det blir mulig å trekke tilbake et norsk statsborgerskap som er tildelt etter fødselen, dersom en person begår alvorlig kriminalitet.

Alle de som politiet nå har arrestert mistenkt for Tøyen-drapet skal ifølge VG være norske statsborgere, men har somalisk opprinnelse. Det samme hadde den drepte, som likevel var etiopisk statsborger. Også mannen han drepte i Skien i 1994 hadde somalisk bakgrunn.

Politiet omtaler de tre som nå er pågrepet som kjenninger av politiet og personer som kommer fra et tungt belastet kriminelt miljø.

Siden det er imot Grunnloven å gi en lov tilbakevirkende kraft vil en lovendring som gjør det mulig å trekke tilbake statsborgerskap ikke få konsekvenser for disse, men saken bør være en påminnelse om at det ofte skjer at alvorlig kriminalitet blir begått av personer som har fått tildelt statsborgerskap etter fødselen. Kriminalstatistikken, og spesielt statistikken over overfallsvoldtekter dokumenter det samme. 

Jeg og Demokratene er overbevist om at en lovending som gjør det mulig å trekke tilbake statsborgerskapet, og deretter å utvise kriminelle innvandrere, vil virke preventivt, samtidig som det kan bidra til å fjerne farlige personer fra Norge.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 4th, 2009

Rødgrønt resultat: Dårligere helsevesen og mer kriminalitet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Den rødgrønne partiene har holdt pressekonferansen. Nå skal de vinne valget på blant annet å love god offentlig omsorg og helsetjenester og kamp for trygghet og mot kriminalitet. Det gjør de neppe. Det ville i alle fall ikke være fortjent.

De har allerede hatt fire år på seg til å sikre oss gode helsetjenester, og trygghet mot kriminalitet, og hva er resultatet?

Utenlandske bander herjer landet i ly av de åpne grensene i Europa, asylsøkere langer narkotika åpenlyst i parkområder i storbyene, det flommer inn narkotika, det er forbundet med stor fare for å bli ranet å bevege seg i Oslos sentrumsnære østkant om kveldene, og sykehusene har ikke råd til å vedlikeholde livsnødvendig teknisk utstyr.

Nye tall fra Helsedirektoratet i begynnelsen av juli viser at antall personer som venter på behandling har passert en kvart million. Det er 11 000 flere enn da en ventelistegarantien ble innført i fjor.
”Vi kan oppleve at sykdommer forverrer seg, at ventetidene øker og at vi ikke får prøveresultater i tide dersom utstyret bryter sammen,” sa hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus Ullevål, til NRK for en måned siden. ”Situasjonen er alvorlig, og det oppleves som medisinsk uforsvarlig når vi har så begrensede ressurser,” mente han.

I de interne rapportene om forholdene ved sykehuset nevnes operasjonsbord som må stives opp med trestokker, maskiner som er teknisk utdaterte og stor misnøye blant ansatte som daglig må jobbe med utstyr som ikke strekker til.

På Radiumhospitalet har to MR-maskiner vært ut av drift i flere måneder, noe som fører til økende ventetid, og de vil ikke være tilbake i drift før i september.

I januar i år ble Aker, Ullevål og Rikshospitalet slått sammen til det nye helseforetaket Oslo universitetssykehus. Flere år med dårlig økonomi på de enkelte sykehusene ble dratt med inn i den nye organisasjonen, og etter tre måneder var underskuddet kommet opp i 78 millioner kroner, meldte NRK.
Investeringsbudsjettet er kuttet fra 1094 millioner i 2007 til 294 millioner i 2009, en reduksjon på over 70 prosent. ”Så lenge vi har et slikt underskudd har vi ikke kontroll på økonomien,” erkjenner administrerende direktør Jan Eirik Thoresen ved Oslo universitetssykehus overfor NRK.

Liknende rapporter for vi med jevne mellomrom fra hele landet.

Når vi stadig får nye bevis på at hele vårt sykehussystem ligger på dødsleie, må det vises handlekraft, men det er selvsagt for mye forlangt av en udugelig regjering Når regjeringen har latt helsevesenet forfalle de siste fire årene, blir det ganske hult når de nå gjentar løftene de ikke har klart å følge opp fra forrige valgkamp,

Hva mitt parti, Demokratene, vil gjøre med helseproblemene og kriminaliteten, kan du finne ut ved å lese programmet på vår nettside Demokratene.no

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 3rd, 2009

Asylsøkerne vil til Norge – er det rart?

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          
Anslagsvis 3500 illegale innvandrere lever på gaten i Paris. Mange er asylsøkere. De fleste vil videre til Norge, skriver Aftenposten. ”Vi ser at det er en sterk økning i andelen som vil dra til nordiske land, særlig Norge og Finland,” sier Jean Michel Certes fra støtteforeningen i Paris til avisen.
Han sier at de unge mennene lokkes nordover fordi Norge innvilger en høyere andel av asylsøknadene, og fordi boforholdene er bedre. De drar fordi de har inntrykk av at de vil bli mye bedre mottatt i Norge enn i Frankrike,” sier Certes.
Ifølge Eurostats kvartalstall utgjør afghanere den tredje største asylsøkergruppen til Europa. Samtidig er det bare Norge som har flest afghanske asylsøkere på listen som viser asylsøkernes nasjonaltilhørighet. Særlig mindreårige afghanere velger Norge. Sammenlignet med situasjonen på samme tid i fjor, har hele 438 prosent flere kommet til Norge hittil i år.
Jeg er ikke det minste overrasket over at asylsøkerne ønsker seg til Norge. Det tror jeg ikke noen er. Det inntrykket de har om at de får det best i Norge av samtlige land i Europa, og at det er lett å få innvilget søknadene her, er jo riktig. Aftenposten skriver jo at hele 56 prosent av de som søker om asyl nå får søknadene sine innvilget. De ansvarlige norske politikerne har stilt seg slik at Norge er blitt en magnet for asylsøkere.
Norge har sammen med de andre landene i Europa underskrever den såkalte DublinII-forordningen, som ble vedtatt i 2003 og skal sikre at asylsøkere kun får søknaden behandlet i det første landet de blir registrert i. Noe EU nå jobber med å endre, i så fall til stor ugunst for Norge. Så lenge denne avtalen gjelder bør vi sende disse asylsøkerne tilbake den samme ruten som de kom.
Det er vanskelig å ta seg til Norge med fly, dersom du ikke har legitimasjon. Derfor kommer nok de fleste med biler via Sverige. Hadde Norge stått utenfor Schengen-samarbeidet kunne vi hatt grensekontroll mot Sverige, og stanset asylsøkerne der.
Mitt parti, Demokratene, er imot Schengen-avtalen som de fleste stortingspartiene er tilhengere av, inkludert Fremskrittspartiet. Disse personene skal registreres i Paris, og bør uansett sendes tilbake til Frankrike. Vi har nok problemer med asylsøkere som voldtar stjeler og selger narkotika, fra før. Mottakene er dessuten fulle.Nå får andre land ta på seg sine forpliktelser også.
Det er også grunn til å påpeke et annet problem: Det er ikke sikkert alle illegale innvandrere som kommer til Norge via Frankrike, vil gjøre seg til kjenne for det norske politiet, og søke om asyl. Det er store innvandrermiljøer i Oslo hvor de kan gjemme seg, og livberge seg av kriminalitet. Det burde være tistrekkelig å vise til at Oslopolitiets razzia i en del innvandrerklubber på Oslos østkant nylig, blant annet avslørte flere illegale innvandrere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 2nd, 2009

Pyromanene vil brenne ned velferdsstaten

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      
FPU-leder Ove Vanebo

FPU-leder Ove Vanebo

Jeg må innrømme at jeg er forferdet over det fellesforslaget til regjeringsprogram som Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom har foreslått for sine moderpartier.

Disse ungdommene burde holdes unna fyrstikkene. De er pyromaner som vil brenne ned velferdsstaten. Dette forslaget vil gjøre de fattige fattigere, og vil være en stor psykisk belastning for folk som har det vanskelig fra før.

Ved siden av å redusere den perioden en person kan få dagpenger som arbeidsledig fra 104 uker til 52 uker, foreslår de to ungdomsorganisasjonene kutt i sykelønnsordningen, med innføring av 2 karensdager og utbetaling av 80 prosent lønn utover dette, og en skjerping av utbetalingene til uføretrygd. ”Man kan redusere antall mennesker på trygd med en tredjedel i løpet av fireårsperioden. Flere må kunne bruke restarbeidsevnen og omskoleres,” hevder de friske ungdommene.

Det er lett å si når du selv er frisk og rask. Men det er mange år siden det var lett å bli uføretrygdet. Min erfaring etter å ha pratet med folk som er syke er at det i dag er svært vanskeig å bli uføretrygdet. De som blir trygdet er virkelig syke og derfor ute av stand til å arbeide.

Det er sikkert mulig for enkelte uføretrygdede å omskolere seg, men det må jo være en omskolering til en ny jobb. Mange uføretrygdede er opp i årene, og vil ha store problemer med å komme seg inn i arbeidslivet igjen, selv etter et oppskoleringskurs. Forslaget fra de to ungdomsorganisasjonene vil legge et umenneskelig press på mennesker som er syke, har dårlig økonomi, og ofte både fysiske smerter og/eller psykiske lidelser.

Med i forslagslisten fra Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom er også større grad av behovsprøving, bl.a. av ytelser til barnefamiliene, oppheving maksimalpris på barnehager, og økning av egenandeler, men med innføring av et tak på egenandeler som tar hensyn til inntekt slik at lavtlønte skjermes.

De lover å kombinere innstramningene med skattelettelser slik at folk kan klare å betale for seg. Men hva hjelper det med skattelettelser for personer som har så lav inntekt at de nesten ikke betaler skatt. For minstepensjonister og uføretrygdede er det størrelsen på trygdeutbetalingene som er avgjørende. De bør økes kraftig.

FPU-leder, Ove Vanebo sier til Dagens Næringsliv at han er litt overrasket over at de andre partiene ser på forslagene som en «slakt av velferdsstaten», og mener løsningene tvert imot vil styrke velferden for vanlige mennesker. Det er det vel knapt nok noen hensikt i å kommentere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 1st, 2009

Fornuftig med økt vrakpant

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

En ny innbytteordning for gamle biler har blitt så populær at Kongressen i USA bevilger mer penger bare én uke etter at ordning først ble lansert. Bileiere kan bli subsidierte med opp til rundt 28.000 norske kroner, dersom de bytter inn den gamle doningen med en ny og miljøvennlig bil, skriver Dagbladet.

 ”Meget fornuftig,” mener Demokratenes leder, Vidar Kleppe. Demokratene har programfestet å øke vrakpanten.

”Da debatten om finanskrisen var på det høyeste, og Stortinget vedtok krisepakker, mente vi at et ledd i en slik pakke burde vært en økning av vrakpanten. Det ville bidratt til å holde bilsalget oppe, og ført til utskiftning av gamle, trafikkfarlige og miljøskadelige biler,” sier han.

Den ordinære vrakpantsatsen i Norge er på 1500 kroner. I 2008 var det forhøyet vrakpant for en del kjøretøy, men den ble ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet ikke videreført i år, meldte NRK Østlandet i februar.

Den forhøyde vrakpanten i 2008 gjaldt for blant annet eldre dieseldrevne personbiler. Eldre lastebiler, busser og varebiler hadde også forhøyet vrakpantsats i 2008, ifølge NRK.

Når amerikanerne nå vedtar en vrakpant på hele 28 000 norske kroner, har de muligens tatt ideen fra Tyskland, som økte vrakpanten i år, for å bidra til at bilparken fornyes og for å hjelpe en hardt trengt bilindustri fra totalt kollaps. Vrakpanten i Tyskland er på ca 25 000 norske kroner

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innlegg

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00