Vidar Kleppes blogg

september 13th, 2009

Demokratenes 4 viktigste valgsaker

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

I denne artikkelen oppsummerer jeg hvilke saker som har vært viktigst for partiet i valgkampen, og som partiet mener det er viktigst å få løst.

De viktigste sakene er: En strengere asyl- og innvandringspolitikk, fattigdomsbekjempelse, norsk utmeldelse av EØS og Schengen-avtalene, og prioritering av eldreomsorg og helsevesen.

1: En langt strengere asyl- og innvandringspolitikk

Det kommer i år like mange asylsøkere til Norge som det samlede innbyggertallet i Mandal. De fleste er uten identitet. Så lenge vil tillater disse asylsøkerne å bevege seg fritt i vårt samfunn fører det til alvorlige lidelser for mange nordmenn, som blir pådyttet heroin, ranet eller voldtatt. 

Terrorister kan lett komme seg inn i Norge via asylordningen, og mange asylsøkere forsvinner.

 Den beste løsningen er derfor å bygge mottakene i utlandet. Den nest beste løsningen er lukkede asylmottak der asylsøkerne må være inntil de enten kan sendes hjem eller har fått status som flyktninger. Kriteriene for å få status som flyktninger må være strenge.

Strømmen av muslimer til Norge og Europa, kombinert med at muslimer ofte får langt flere barn enn etniske nordmenn, gjør at Oslo vil ha et flertall av muslimer i ca 2029, mens Norge vil være et muslimsk land i slutten av dette århundre, dersom det ikke strammes radikalt inn på hvem som får komme til Norge for å bo. Det vil medføre et sterkt press mot våre vestlige, kristne, liberale, og humane verdier, fra personer som støtter autoritære og udemokratiske holdninger.

Demokratene vil derfor skjerpe inn reglene for familiegjenforening, stramme inn asylpolitikken og utarbeide et program for frivillig hjemreise for de innvandrerne som allerede har fått innvilget fast bosettingstillatelse i Norge.

Norge er en kristen nasjon. Det er ikke norske skattebetaleres oppgave å gi økonomisk støtte til trossamfunn som støtter andre religioner, eksempelvis islam.

2: Bekjempe fattigdom ved å øke minstebeløpet for pensjoner og trygdeordninger til 230 000kr årlig.

Mange pensjonister og nordmenn som har blitt ufrivillig syke og uføre lever i dag på et uverdig lavt inntektsbeløp. Demokratene vil derfor heve alle trygde og pensjonsordningene til 230 000kr, for norske statsborgere.

3: Norge må ut av EØS- og Schengen-avtalene og ikke meldes inn i EU.

Schengen-avtalen, som de fleste stortingspartiene støtter, inkludert Fremskrittspartiet, åpner grensene og fjerner grensekontrollen mellom landene i Europa. Det gjør det enklere for kriminelle utenlandske bander å komme inn i Norge.  Det samme gjør EØS-avtalen, som innebærer et fritt arbeidsmarked i Europa.

80 prosent av alle som er arrestert for innbrudd i Oslodistriktet de siste månedene er sigøynere fra Romania, som er kommet til Norge takket være EØS-avtalen og under dekke av at de skal søke seg jobber her.

Demokratene ønsker  i motsetning til eksempelvis Fremskrittspartiet, at Norge skal melde seg ut av disse avtalene, og i stedet forhandle med EU om en ren frihandelsavtale som ikke inneholder en bestemmelse om et fritt arbeidsmarked, slik EØS-avtalen gjør.

4: Få orden på helsevesenet og eldreomsorgen.

Mange norske sykehus mangler nødvendig teknisk utstyr, og annet utstyr er gammelt og burde ha vært skiftet ut.  Det ene helseforetaket etter det andre melder om økonomisk krise som rammer pasientene.  Det er også store mangler innen eldreomsorgen mange steder. I Oslo er det eksempelvis fjernet 370 sykehjemsplasser i den perioden Fremskrittspartiet har hatt ansvaret. For Demokratene har sykehussektoren og eldreomsorgen første prioritet. 

Les også:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

  1. Hvorfor fikk Demokratene kun 2400 stemmer ved valget? En latterlig lav oppslutning, på nivå med enmannspartiene Vigrid og Norgespatriotene i de fylkene disse galningene stilte. Tidligere ble det opplyst av Christian Krogvik innpå denne nettsiden at Demokratene har 5000 medlemmer, altså dvs at halvparten av medlemmene stemte ikke på eget parti?
    Det er ingen tvil om at Demokratenes aktivister gjør et utrolig hardt dugnadsarbeid. På meg virker de mer aktive i avisenes leserbrevspalter enn Høyre og AP-folk mellom valgene, og nettsatsingen deres er også meget imponerende. Men hallo, hallo, 2400 stemmer i et Stortingsvalg for et parti med så mange aktive medlemmer er rett og slett et katastroferesultat. Demokratene bør etter min mening revurdere store deler av sin politikk og organisering, kanskje bør rett og slett partiet omdannes til en bevegelse som ivaretar etniske nordmenns interesser i det flerkulturelle, og ikke lenger være et lite promille-promille-parti som selv ikke egne medlemmer gidder å stemme på?

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

    Comment av Jarle J — september 18, 2009 @ 10:29 pm

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00