Vidar Kleppes blogg

september 2nd, 2009

Frata innvandrere som driver trygdesvindel statsborgerskapet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

I Danmark har Ekstra Bladet de siste ukene avslørt en lang rekke eksempler på trygdesvindel foretatt av danske statsborgere med bakgrunn fra Irak. Det er nå et politisk flertall for å frata innvandrere som blir tatt i trygdesvindel det danske statsborgerskapet. Det er på høy tid vi får en slik regel i Norge også.

Det bør innføres en lov som gjør det mulig å frata personer som er blitt tildelt sitt statsborgerskap etter fødselen det norske statsborgerskapet dersom de begår kriminalitet, også annen type kriminalitet enn trygdesvindel.

Ingen stortingspartier i Norge har til nå foreslått en slik ordning, som nå kan bli realitet i Danmark, der forslaget kommer fra De Konservative, som får støtte fra Venstre og Dansk Folkeparti.

”Vi vil ikke akseptere trygdesvindel, og man skal vite at det har konsekvenser. Danmark skal ikke være et land man bare kan reise til og få tilkjent noen ytelser og så ellers ha fete jobber alle mulige andre steder,” sier det konservative folketingsmedlemmet Vivi Kier, til Ekstra Bladet.

Sosialdemokratenes folketingsmedlem, Henrik Dam Kristensen, mener at utspillet fra Høyres danske søsterparti er for vidtgående. ”Man skal gjøre alt for å bekjempe trygdesvindel, men å ta statsborgerskapet fra folk, det er for drastisk,” sier han til Ekstra Bladet.

Når et flertall i det danske folketinget kan vedta en slik lov i Danmark burde det ikke bli sett på som ekstremt og innvandringsfiendtlig å foreslå det samme i Norge.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 30th, 2009

Mens politikerne smiler på TV gråter de fattige

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Slumsøstrene i Bergen hjelper tre ganger så mange fattige barnefamilier som for et år siden, melder TV2. En rapport fra Fafo, som offentliggjøres på onsdag bekrefter det samme: Det blir stadig flere fattige barn i Norge. Ifølge EUs definisjon på fattigdom er det i Norge ti prosent fattige med inntekt mindre enn 157.000 kroner etter skatt.

”En av definisjonene på å være fattig er at du ikke kan ha en uforutsett utgift på 2000 kroner – da er man fattig, men vi snakker ofte med mennesker som ikke kan klare en uforutsett utgift på en 100-lapp,” sier en av slumsøstrene til TV2.

”Da har ikke foreldre penger til å kjøpe gymsko, pølser til turdag eller gave til bursdagsbesøk.  De som har vanlig sosialtrygd og uføretrygd får ikke nok. Jeg synes den skulle vært økt,” mener hun.

Det samme mener jeg og Demokratene. Selv har jeg valgt fattigdomsbekjempelse og kamp mot islamisering som mine viktigste kampsaker i årets valgkamp.

Mens Kristin Halvorsen smiler bredt til tv-kameraene, gråter folk bak lukkede dører i Bergen. Jeg er lite imponert over regjeringens fattigdomsbekjempelse.

Mange nordmenn har ikke råd til å gå til tannlegen selv når tannen begynner å verke, og Kristin Halvorsen har verken gjort noe for å bedre deres økonomi eller for å gjøre tannproblemer til en del av folketrygden på linje med andre fysiske lidelser. Mitt parti har programfestet at ingen nordmenn skal ha mindre i trygd enn statens lønnstrinn 10, som tilsvarer ca 230 000kr året.

Det er forøvrig heller ingen grunn til å være fornøyd med opposisjonens innsats for å bekjempe fattigdom. Nylig skrev jeg en kronikk sammen med Jan Simonsen hvor vi kritiserte forslaget fra Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom om å fjerne dagpengene fra langtidsledige.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 29th, 2009

Det store velgerbedraget for folk flest

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Fremskrittspartiet har i flere måneder lovet å legge frem en handlingsplan for hva en ny Siv Jensen-regjering vil gjennomføre de 100 første dagen av hennes regjeringstid. Nå er planen lagt frem. Den viser seg å være en liste over hva partiet vil ”prøve” å få til, og hvilke forslag en slik regjering vil legge frem, for det meste i forslaget til statsbudsjett.

Det hele koker ned til en ny metode å presentere viktige programposter på.  Det blir da også avslørt av VG. ”Partiet lover ikke annet enn å prøve å få gjennomslag for det som allerede står i partiprogrammet. Og stikkordet er ”prøve”. Fremskrittspartiet klarer ikke engang å love at Krekar skal ut,” skriver VGs kommentator Frithjof Jacobsen.

Det siste var et klart løfte fra Siv Jensen tidlig i valgkampen. Senere ble det endret til at Krekar skulle interneres, og det skal han sikkert fremdeles, men ikke de første 100 dagene, hvilket jo heller ikke er mulig. Først må Siv Jensen legge frem forslag om en lovendring. Det kan gå mange år før han kan settes bak lås og slå.

Fremskrittspartiet skal nå ”prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket av mulla Krekar”. Det er ikke noe annet enn det også Gahr Støre har lovet.

Et nytt forslag er dukket opp i de 101 punktene. Fremskrittspartiet vil at asylsøkere som ikke oppgir sin identitet og derfor ikke kan returneres, ska få automatisk avslag på sine søknader. Ved første øyekast hørtes det smart ut, men med nærmere ettertanke er også det et unyttig forslag. Det er jo nettopp de asylsøkerne som vet at de vil få avsag, som har behov for å forhindre hjemsendelse ved å skjule sin nasjonalitet. Fremskrittspartiet lover med andre ord å gi avslag til asylsøkere som uansett vil få avslag, og oppnår ingenting.

Skal en asylsøker røpe sin identitet og navnet på hjemlandet må vedkommende interneres inntil han røper navnet. Det er den eneste metoden som vil hjelpe.

Fremskrittspartiet, som i så mange debatter har fremhevet at de ønsker lukkede asylmottak, lover nå kun lukkede asylmottak for de asylsøkerne som er identitetsløse eller ”uten lovlig opphold”.

Siv Jensen lover å sette i gang flere tiltak for å stramme inn kriminalpolitikken, men det er ikke tatt med et eneste tiltak for å stanse pedofile overgripere mot barn blant de 101 forslagene, og når det gjelder narkotikabekjempelse er det eneste Fremskrittspartiet ønsker å gjøre de første hundre dagene ved makten å ”øremerke penger til narkotikahunder i fengslene.”

Noen vil tape dersom forslagene blir vedtatt. Først og fremst gjelder det norske bønder, eller ”private næringsdrivende innen landbrukssektoren”, som Carl I. Hagen velger å kalle norske bønder. Med Siv Jensen som statsminister kan mange av dem sette plogen i garasjen for alltid, og søke seg andre jobber.  For hovedavtalen mellom landbruket og staten, som sikrer bøndene økonomisk støtte, skal sies opp innen 100 dager.

”Det er ikke penger Norge mangler, men handlekraftige politikere”, sier Siv Jensen til VG. Selv lover hun stort sett ikke å gjennomføre noe som helst de første 100 dagene, muligens med unntak av å nedlegge de norske ambassadene i Colombo, Antananarivo, Managua og Kampala, uvisst av hvilken grunn. Derimot skal det nedsettes utvalg, ”startes arbeid med”, fremmes forslag”, ”etableres et prosjekt som skal arbeide med”, ”fremskynde arbeid med”. Handlekraft: Neppe.

Fremskrittspartiet er blitt som andre partier.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 28th, 2009

Kongo dokumenterer tiggerkultur

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Den demokratiske republikken Kongo krever er erstatning på 500 milliarder dollar fra Norge. Det tilsvarer 3008 milliarder kroner og er mer enn det norske oljefondets samlede verdi, skriver aftenposten. Hvorfor: Fordi to nordmenn som er tiltalt for drap har tjenestegjort i Garden.  Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Kravet fra regjeringen i Kongo kom før rettssaken var avsluttet, og med andre ord før retten har tatt en beslutning i skyldspørsmålet. Det tyder på forhåndsdømming og politisk innblanding i domstolene.

“De vil ikke få en eneste kongolesisk franc. Kongoleserne har en veldig negativ kultur som jeg ikke ser noe annet sted i verden: De tror de kan bli millionærer over natten uten å arbeide,” sa forsvarer Andre Kibambe til Aftenposten i forrige uke.

Kravene til den norske regjeringen, uansett beløpsgrense, dokumenterer en tiggerkultur, som vi også har sett tidligere fra afrikanske stater. Det er nok å minner om at det bare er noen dager siden ti afrikanske leder sendte avgårde et krav på 400 miliarder kroner til vestlige land, som eratatning for den påståtte klimakrisen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 25th, 2009

Mange asylsøkere er juksemakere

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

”Mange asylsøkere er juksemakere. De kaster passene i do på flyene,” sa Venstres leder Lars Sponheim under partilederutspørringen med Pål T. Jørgensen i TV2 i går kveld. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, men jeg mener fortsatt at Lars Sponheim er en av Norges mest naive politikere når det kommer til innvandrings- og asylpolitikk.

Jeg merket meg at Sponheims eneste løsning på problemet med at 90 prosent av asylsøkerne kommer til Norge uten pass, er å få fortgang i saksbehandlingen. Venstrelederen ønsket ikke lukkede mottak, slik at asylsøkerne kan være under kontroll mens saksbehandlingen pågår.

Hva vil da hindre asylsøkere som vet de får avslag på søknadene fra å forsvinne og bli værende i Norge eller andre land i Europa som illegale innvandrere. Jeg lurer også på hvordan Sponheim skal få sendt disse asylsøkerne ut av landet når de nekter å oppgi hvilket land de kommer ifra og har kastet passet.

Det finnes ingen vei utenom å gjøre livet såpass utrivelig for de personene som har fått avslag på søknadene at de til slutt ikke gidder sitte i cellen lenger, og forteller hvor de er kommet ifra.

Som leder for Demokratene reagerer jeg også på Sponheims påstand om at innvandrerne holder Norge i gang. Uten dem ville Norge stanse opp, hevdet Sponheim. Som eksempel nevnte Sponheim at han og Pål T. Jørgensen sannsynligvis ville bli servert av en svens bartender dersom de gikk ut for å slappe av med et glass rødvin etter sendingen.

Jeg har ingenting imot svensker som jobber i restaurantbransjen, men det er selvfølgelig slik at en nordmann kunne utført den samme jobben dersom vedkommende hadde fått anledning til det. Det samme gjelder vaskejobber og trikkejobber i Oslo Sporveier, som ofte blir brukt som eksempler.  Det finnes nok av norske arbeidsledige, som kunne utført disse jobbene. Derfor holder ikke dette som argument for fri innvandring.

Dersom det finnes sektorer hvor det er mangel på arbeidere i Norge, Norden eller til og med i hele EØS-området, så er det selvsagt mulig å gi dispensasjoner for kortere tidsrom om gangen, uten å innvilge fast bosettingstillatelse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 24th, 2009

De vil brenne ned velferdsstaten

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      
FpU leder Ove Vanebo

FpU leder Ove Vanebo

Ungdomsorganisasjonene til Høyre og Fremskrittspartiet har kommet frem til et felles program som deres moderpartier kan gå til valg på. Et program som ikke så langt vi kan se kolliderer med programformuleringer i moderpartienes valgprogram, men som er mer konkrete enn det deres moderpartier tør gå til valg på.

Med den betydelige innflytelsen ungdomspolitikerne tradisjonelt har hatt i disse partiene, er det grunn til å frykte at de gjennom dette fellesprogrammet har tatt bladet fra munnen og fortalt litt om hvilken politikk en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet vil føre når det gjelder velferdspolitikk.

Det er trist. Disse ungdommene burde holdes unna fyrstikkene. De er pyromaner som vil brenne ned velferdsstaten. Deres forslag vil gjøre de fattige fattigere, og vil være en stor psykisk belastning for folk som har det vanskelig fra før.

En arbeidsledig skal ifølge forlaget fra Fpu og UH kun få dagpenger i ett år, og ikke i to år, som i dag. Deretter må den arbeidsledige tigge om penger på sosialkontoret. I dag er det stort sett eldre mennesker, dvs. personer i femti og sekstiårene, som er langtidsarbeidsledige. Det er tøft å miste en jobb i en så høy alder, og svært vanskeig å skaffe seg en ny.

Dersom du jobber innen industrien, i en bedrift som er truet av den internasjonale krisen, og risikerer å måtte nedlegge som et resultat av finanskrisen, og du er i slutten av 50 årene, bør du tenke deg om mange ganger før du stemmer på partier som vil redusere dagpengeperioden. Det er ikke enkelt å finne ny jobb, selv ikke om du tar aldri så mange datakurser på NAV, eller sier ja til et tilbud om truckførersertifikat.

Vi vet det. Jan Simonsen ble kastet ut av Fremskrittspartiet og inn i arbeidsledighet. Han slet lenge for å finne seg ny jobb, og møtte mange mennesker med tilsvarende problemer; Dataingeniører, økonomer, personer i frie utøvende yrker, mennesker med solid livserfaring og solid kompetanse. De var ikke selv ansvarlige for at nettopp deres arbeidsplass enten ble nedlagt eller flyttet til utlandet, og de slet med å skaffe seg arbeid.

Ikke fordi de ikke ønsket seg arbeid, og ikke fordi de ikke søkte om stillinger, men fordi arbeidsgiverne åpenbart mente at de var for gamle, eller hadde for høy kompetanse, var overkvalifiserte og nok ville slutte i jobben igjen etter en stund, når de fant bedre betalt jobb, osv.

Ett år går fort, og etter ett år som arbeidsledig vil altså våre fremtidige topp-politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet fjerne den økonomiske støtten, og tvinge deg over på sosialstøtte. Noe som betyr en byråkratisk kanossagang hvor du risikerer krav om å selge det meste av det du eier, før du får utbetalt penger. For mange føles ikke det som en verdig avslutning på et langt yrkesliv med store innbetalinger til statskassen av skatter og avgifter.

Men slik ønsker Høyres og Fremskrittspartiets fremste ungdommer at det skal være. Da tror de at du jobber ekstra hardt for å skaffe deg jobb. For når du ikke klarer å få jobb, må det jo være din egen feil.
Men slik er det altså ikke i virkeligheten. Ikke i et land der de fleste yrker krever tre års fagutdannelse etter videregående skole. Og ikke i nedgangstider.

Den andre gruppen som har problemet på arbeidsmarkedet når arbeidsledigheten stiger, er ungdom. Avkuttingen av dagpengene vil ha liten betydning for denne gruppen. De fleste ungdommer i begynnelsen av tjueårene har så likevel ikke opparbeidet seg poeng gjennom tidligere arbeid til å få dagpenger. Men noen har jobbet. Får Fremskrittspartiets viljen sin skal heller ikke de få dagpenger.

”Ungdom som oppsøker Nav, bør bli bedt om å snu i døra. Kommunene må tørre å bli langt tøffere, for ungdom under 30 år skal ikke motta passiv stønad. De skal jobbe,” sa sosialpolitisk talsmann for Frp, Robert Eriksson, nylig til Avisenes Nyhetsbyrå. Siden det er NAV som både hjelper arbeidsledige med å finne jobb og som betaler ut dagpengene, kan det vanskelig tolkes annerledes enn at de ikke skal ha krav på arbeidsledighetstrygd overhodet.

Og heller ikke på sosialstøtte, som det jo også er NAVs ansvar å dele ut. Hva de da skal leve av er ikke godt å si. Fremskrittspartiet later til å tro at bare myndighetene tar pengene fra folk, så finner de seg en egnet jobb. Sik tenker skrivebordteoretikere. Kynikere som selv har sikker jobb og penger nok, og som omgås likesinnede, og sjelden snakker med ”folk flest”.

På sett og vis er det en viss logikk og indre sammenheng i Fremskrittspartiets politikk. I sitt forslag til statsbudsjett for inneværende år, foreslo FrP å fjerne 530 saksbehandlerstillinger i NAV.

Fremskrittspartiet foreslo å kutte NAVs budsjett med 230 millioner kr. (Det ser ut som en økning, men det er fordi partiet slo sammen to budsjettkapitler til ett) I budsjettforslaget for 2008 slo Siv Jensen og hennes kampfeller til enda kraftigere, og ville ha fjernet over 1000 saksbehandlere.

Dersom man ikke mener at NAV skal ha ansvaret for de langtidsarbeidsledige, og ønsker å spare penger ved å sette eldre arbeidsledige på sosialstøtte, og vil fjerne både arbeidsledighetstrygd og sosialstøtte fra arbeidsledige under 30 år, gis det muligens en viss mening å redusere NAVs budsjett, men for de mange som vil bli skadelidende av en slik brutal politikk, er det bare meningsløst.

Ved siden av å redusere den perioden en person kan få dagpenger som arbeidsledig fra 104 uker til 52 uker, foreslår de to ungdomsorganisasjonene kutt i sykelønnsordningen, med innføring av 2 karensdager og utbetaling av 80 prosent lønn utover dette, og en skjerping av utbetalingene til uføretrygd.

 ”Man kan redusere antall mennesker på trygd med en tredjedel i løpet av fireårsperioden. Flere må kunne bruke restarbeidsevnen og omskoleres,” hevder de friske ungdommene.

Det er lett å si når du selv er frisk og rask. Men det er mange år siden det var lett å bli uføretrygdet. Min erfaring etter å ha pratet med folk som er syke er at det i dag er svært vanskeig å bli uføretrygdet. De som blir trygdet er virkelig syke og derfor ute av stand til å arbeide.

Det er sikkert mulig for enkelte uføretrygdede å omskolere seg, men det må jo være en omskolering til en ny jobb. Mange uføretrygdede er opp i årene, og vil ha store problemer med å komme seg inn i arbeidslivet igjen, selv etter et omskoleringskurs. Forslaget fra de to ungdomsorganisasjonene vil legge et umenneskelig press på mennesker som er syke, har dårlig økonomi, og ofte både fysiske smerter og/eller psykiske lidelser.

Med i forslagslisten fra Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom er også større grad av behovsprøving, bl.a. av ytelser til barnefamiliene, oppheving maksimalpris på barnehager, og økning av egenandeler, men med innføring av et tak på egenandeler som tar hensyn til inntekt slik at lavtlønte skjermes.

De lover å kombinere innstramningene med skattelettelser slik at folk kan klare å betale for seg. Men hva hjelper det med skattelettelser for personer som har så lav inntekt at de nesten ikke betaler skatt. For minstepensjonister og uføretrygdede er det størrelsen på trygdeutbetalingene som er avgjørende. De bør økes kraftig.

FPU-leder, Ove Vanebo sier til Dagens Næringsliv at han er litt overrasket over at de andre partiene ser på forslagene som en «slakt av velferdsstaten», og mener løsningene tvert imot vil styrke velferden for vanlige mennesker. Det er det vel knapt nok noen hensikt i å kommentere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 23rd, 2009

Valginformasjon på urdu, men ikke på samisk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      

Forrige uke mottok de fleste nordmenn en brosjyre med informasjon om det kommende stortings- og sametingsvalget. Som en våken leser har gjort oss oppmerksom på: Informasjonen blir gitt på flere språk, nemlig engelsk, bosnisk-serbisk-kroatisk, somali, vietnamesisk, tyrkisk, arabisk, persisk (farsi) og urdu. Men ikke på store språk som tysk og fransk, og ikke på samisk. Det har mange med god grunn reagert på.

”Jeg har hatt et prinsipp om aldri å stemme FrP (eller Demokratene for den saks skyld), men da valginformasjonen dumpet ned i postkassen forrige uke skjønte jeg at tiden er der for å legge slike prinsipper til side,” skriver en leser på Frie Ytringer.

”Etter min mening er norskkunnskap det viktigste verktøy for å kunne forstå demokratiet og den politiske debatten i Norge,” skriver han.

Det er jeg fullstendig enig i. Skal man ha stemmerett bør man mestre å lese norsk. Gjør man ikke det, bør man heller ikke få tildelt statsborgerskap og stemmerett ved norske valg..  Jeg har lenge tatt til orde for en norsktest før det deles ut statsborgerskap.

Forstår man ikke norsk bør man heller ikke bruke stemmeseddelen, for da kan man jo ikke sette seg godt nok inn i norske samfunnsforhold til å gjøre seg opp en reflektert mening om hva man bør stemme på.
Det burde man for øvrig klare å lære seg etter å ha bodd syv år i Norge, som er det normale kravet for å få statsborgerskap. Det kan imidlertid deles ut tidligere dersom en person har bodd i Norge og vært gift med en nordmann.

Den offentlig betalte valginformasjonen bør bare gis ut på de språkene Stortinget har vedtatt som likestilte språk i Norge. Det er i dag norsk, nynorsk og samisk.

Det er selvsagt er opp til en hvilken som helst frivillig organisasjon å bekoste ytterlige valginformasjon til spesielle grupper på et hvilket som helst språk de måtte ønske å bruke. Men det bør ikke skje med skattebetalernes penger.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 21st, 2009

Det singler i glass

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , , , , ,      

I en tale til valgkampmedarbeidere torsdag brukte Jens Stoltenberg tilstanden på sykehjemmene i Oslo som et skrekkeksempel på hva som kan skje hvis Fremskrittspartiet kommer til makten. ”Frp lovet flere sykehjemsplasser, det ble færre,” sa han ifølge VG. Jens Stoltenberg rett, men han har selv et ansvar for at det ikke bygges nok sykehjemsplasser.

Tv2 meldte 12.august at regjeringen de to siste årene hadde bremset utbyggingen av 3000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, som kommunene ønsket å bygge ut, ved å si nei til husbankfinansiering av disse.

Men det er riktig at situasjonen i Oslo, der FrP og Høyre styrer, er dårlig, og at det i Oslo skyldes de lokale politikernes egne prioriteringer.

Pasientombudet i Oslo mottok i fjor nærmere 150 klager på hjemmetjenester, ifølge Dagbladet. Fortvilte brukere av tjenestene og deres pårørende forteller om en hverdag styrt av stoppeklokke og stort gjennomtrekk av helsepersonell. Hjemmepleiere får stadig oftere både fysiske og psykiske trusler på jobb. De oppfatter også sin jobbsituasjon som svært krevende, skriver avisen.

”Vår erfaring er at hjemmehjelp er en nedprioritert tjeneste. De ansatte i hjemmetjenesten har det ofte travelt og mange mangler nødvendig opplæring,” sa Eldreombudet i Oslo, Anne Myhr til Dagbladet.no.  Eldreombudet har flere ganger, senest i en årsrapport fra 2008, slått fast at det er for få sykehjemsplasser i hovedstaden, og det er blitt 370 færre i de årene Fremskrittspartiet har hatt helsebyråden.

Sannheten er med andre ord at verken hverken Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet følger opp valgløftene der de har makt til å gjennomføre dem. Velgerne kan like gjerne kan stemme på Demokratene. Da får de også vist at der er misfornøy, både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 20th, 2009

Skremmende når aktiv dødshjelp blir et prinsipp

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Onsdag kveld fulgte jeg med interesse debatten på NRK mellom Fremskrittspartiets Sylvia Listhaug og Kristelig Folkepartis Dagrunn Eriksen. Det er tydelig at Fremskrittspartiet har et stort problem etter å ha programfestet støtte til aktiv dødshjelp.

Under debatten gjentok Listhaug det Siv Jensen sa tidligere i uken om at Fremskrittspartiet ikke vil fremme forslag om aktiv dødshjelp i den neste stortingsperioden. Det imponerer ikke meg.

Det koster ikke Fremskrittspartiet noe å avstå fra å fremme et forslag som de likevel bare vil få partiets egne stemmer for, og i en regjering vet de at Høyre vil blokkere for et slikt forslag. Derfor kan Siv Jensen uten problemer love å ikke fremme forslaget, i et forsøk på å beholde de verdibaserte velgerne de nå er i ferd med å miste.

Sylvia Listhaugs og Siv Jensens argumenter for ikke å fremme vedtaket, som ble vedtatt under partiets landsmøte med full støtte fra partiledelsen, er at det står i partiets prinsipprogram og ikke i partiets handlingsprogram for den neste fireårsperioden.

Det gjør ikke saken bedre for Fremskrittspartiet.

Det understreker dessverre bare hvor viktig Fremskrittspartiet mener at dette forslaget er. Det plasseres i den delen av partiprogrammet som forteller hvilke målsetninger, prinsipper og grunnholdninger partiet har. Blant disse grunnholdningene er det altså at vi skal ha rett til å ta livet av syke mennesker. Riktig nok dersom vi tror at de selv ønsker det. Det er en holdning jeg ikke deler, og det er trist at de verdinøytrale liberalistene nå har fått taket på partiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 19th, 2009

Politikere i Holmenkolltåken

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1          

Det begynte med en anbefaling fra byrådet i Oslo om å søke VM i ski i 2011. Det ble antatt at det ville koste 52,8 millioner kr. Deretter bestemt politikerne seg for å styrke søknaden ved å love en ny Holmenkollbakke. Det ville koste 310 millioner kroner. Det ble utlyst arkitektkonkurranse. Det viste seg deretter at det ville koste 1,2 milliarder kroner å bygge bakken i tråd med vinnerutkastet. Deretter sprakk byggekostnadene. Nå vil det koste 1,8 milliarder.  Oslos politikere, med Fremskrittspartiets byråd for idrett i spissen, gikk seg vill i Holmenkolltåken.

Den samme byen som bygger en skibakke til 1,8 milliarder kroner, har for få ansatte i hjemmehjelpen og stor mangel på sykehjemsplasser.  Ifølge Dagbladet forteller fortvilte brukere av tjenestene og deres pårørende om en hverdag styrt av stoppeklokke og stort gjennomtrekk av helsepersonell.

Eldreombudet i Oslo har flere ganger, senest i en årsrapport fra 2008, slått fast at det er for få sykehjemsplasser i hovedstaden. Etter at Fremskrittspartiet overtok ansvaret for de eldre i Oslo er det ifølge VG blitt 370 færre sykehjemsplasser. ”Det er fordi flere har fått enkeltrom,” sier siv Jensen. Nå skal det bygges flere sykehjemsplasser, lover partiet.

For det beløpet Oslo kommune bruker til å bygge en skibakke kunne det vært etablert og drevet 952 sykehjemsplasser. Beklager. Feil. For overskridelsen på 600 millioner kr på byggingen av skibakken kunne det vært drevet 952 sykehjemsplasser, ifølge Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler.

Sykehjemsplasser skal det nok bli likevel, trøster Fremskrittspartiets helsebyråd Jøran Kallmyr. Kanskje. Det vil i så fall være noe nytt. Men: De samme pengene kan bare brukes til en ting på samme tid. Og Oslo har nok også andre behov.  Det kunne blitt mange flotte nyoppussede skolebygg for disse pengene, dersom de ikke trengs til sykehjem.

Men faktum er at Fremskrittspartiet mener at skibakken er viktigst. Derfor bekymrer ikke Jøran Kallmyr seg nevneverdig over prisen.  Den eneste tabben som er gjort er at man feilkalkulerte prisen, forteller han til VG. Skibakke ville det med andre ord blitt, selv om man hadde vært klar over den virkelige prisen på forhånd.

For, som Kallmyr sier, da får vi Holmenkoll-søndager hvert år igjen.

Og hvilke søndager kan vi ikke få? Ifølge ekspertene vil en ny bakke gjøre det mulig å strekke bakkerekorden fra usle 136 meter til hele 141 meter. Tenk så flott det blir å se hopperne lande fem meter lengre nede i bakken enn i dag.  Dersom da ikke Holmenkoll- tåka gjør det umulig å se noe som helst. For tåka forsvinner ikke med den nye bakken.  Hver ekstra meter har kostet 360 millioner kroner. Er det noe å bråke for? Ikke for Fremskrittspartiets politikere, der de befinner seg. Langt inne i tåkeheimen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00