Vidar Kleppes blogg

februar 2nd, 2009

Nordsjødykkerne fortjener vår støtte.

av Vidar Kleppe   Lagret under: demokratene, kleppe, politikk, vidar     Stikkord:, ,      

Torsdag sa Høyesteretts ankeutvalget nei til å bringe nordsjødykkernes ankesak fra tingretten direkte inn for Høyesterett. Det var en uklok beslutning av mange grunner.

Blant annet var det en uklok beslutning fordi dette er en stor og viktig prinsippsak, men også fordi det er forkastelig at personer som har gjort så mye, og ofret seg, for å bygge opp landet vårt, i det hele tatt trenger å gå til rettssaker for å få en selvfølgelig erstatning.

Det var i september i fjor at Oslo Tingrett frifant staten i søksmålet som 18 skadde dykkere og ei enke hadde anlagt. Dykkernes advokat Marius Reikerås vurderer nå å ta nordsjødykkernes sak direkte til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i stedet.

Det er nærmere fire år siden dykkerne fremmet søksmålet. Nye år vil gå før saken er ferdigbehandlet i lagmannsretten og Høyesterett. Jeg vil derfor at Strasbourg skal vurdere om norske domstoler bryter fair-trail-prinsippet ved sin sendrektige saksbehandling overfor ei gruppe mennesker som har lidd nok, sier advokaten i følge NTB.

Selv har jeg kjempet nordsjødykkernes sak i mange år, også da jeg var stortingsrepresentant.

Uten nordsjødykkernes heltemodige innsats i pionertiden hadde ikke Norge som nasjon vært der vi er i dag som en av verdens fremste produsenter av olje og gass. Dersom vi ser på hvilke inntekter som dette har generert blir en erstatning i denne sammenheng å regne som det rene lommerusk.

Regjeringen bør nå ta saken opp på nytt for å finne en endelig løsning ovenfor nordsjødykkerne slik at saken ikke havner i menneskerettsdomstolen Strasbourg,
Hele behandlingen av nordsjødykkerne, som i sin tid satt liv og helse på spill for å bygge opp våre oljeressurser, er en skam og en skandale. Det mener både jeg og mitt parti, Demokratene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 5th, 2008

Sterkt “Demokratene” gir resultater i Danmark

av    Lagret under: dansk, demokratene, folkeparti, innvandring, kleppe, vidar          

I Danmark er Demokratens søsterparti sterkt. Dette har resultert i at innvandringen der er på vei ned mens den I Norge eksploderer. Den gledelige utviklingen i vårt naboland er omtalt i VG.

Bakgrunnen for at utviklingen i Norge og Danmark går i stikk motsatt vei er selvfølgelig sammensatt. Men en viktig faktor er at Dansk folkeparti ikke bare snakker om innvandring for å høste stemmer, men faktisk bruker mandatene de har i Folketinget til å sette hardt mot hardt i det viktige innvandringsspørsmålet. Det gjør nemlig ikke Norges største parti FrP. Les dokumentasjonen her.

Påstanden om at det er Demokratene og ikke FrP som er Dansk folkepartis motstykke i Norge er for øvrig på ingen måte bestridt. I et oppslag på FrPs hjemmeside gjør FrP selv det uttrykkelig klart at det er Demokratene som er Dansk folkepartis søsterparti i Norge, ikke FrP. Les oppslaget her.

De av velgerne som ønsker at Norge skal følge Danmarks eksempel i innvandringspolitikken bør således stemme Demokratene ved valget 2009. 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 4th, 2008

Folkebiblioteket må styrkes

av    Lagret under: bibliotek, demokratene, kleppe, kristiansand, politikk, vidar          

Det er med bekymring  vi opplever at den offentlige bibliotektjenesten blir svekket  av de bevilgende myndigheter. Dette  i en tid da behov for fremgang og utvikling i samfunnet er grunnleggende menneskelige verdier. Disse mål  kan best oppnås dersom godt opplyste mennesker er  i stand til å utøve sine demokratiske rettigheter og delta aktivt i samfunnslivet. En tilfredsstillende utdanning og fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, tenkning, kultur og informasjon er forutsetninger for en konstruktiv deltakelse og for demokratiets utvikling. Folkebiblioteket som er innfallsporten til kunnskap, utgjør et grunnleggende vilkår for livslang læring, evne til å treffe egne beslutninger og kulturell utvikling for den enkelte og ulike grupper i lokalsamfunnet.

Demokratene mener derfor at Folkebiblioteket  ikke må  svekkes. Fortsatt må denne institusjonen ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Fagpersonell (bibliotekarer)  må utgjøre stammen  av de ansatte ved de ulike  bibliotekene.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00