Vidar Kleppes blogg

mars 19th, 2009

Det trengs en strengere asylpolitikk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Bare noen få hundre av de 7.000 asylsøkerne som kom til Norge fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia i fjor blir sendt ut, selv om de har fått avslag på søknaden om asyl,” skriver Aftenposten. Det er en skandale og bekrefter alt hva vi har sagt om norsk asylpolitikk.

I fjor søkte 14.302 personer asyl i Norge. Rundt 7.000 av dem kan ikke returneres selv om mange av dem ikke innfrir kravene for opphold i Norge, skriver Dagbladet.

Ifølge politimester Ingrid Wirum i Politiets utlendingsenhet (PU) kom om lag halvparten av dem som søkte asyl i Norge i fjor fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia. Nesten ingen av dem som hevder at de kommer fra disse landene blir sendt ut av Norge, til tross for at de får avslag på asylsøknadene.

I januar og februar i år er det for øvrig kommet 2.506 asylsøkere til Norge, noe som er en kraftig vekst i forhold til samme periode i 2008 da det kom om lag 1.600 asylsøkere i løpet av årets to første måneder. Til sammen kom det 14.431 asylsøkere til Norge i 2008, mer enn en dobling i forhold til 2007. Bare 3,8 prosent (543 personer) identifiserte seg med pass. Resten hadde ikke ID-papirer.

Det er meningsløst at personer som selv forteller hvilke land de kommer fra, ikke blir sendt tilbake til disse landene. Det burde være mulig for norske myndigheter å få i stand avtaler med disse landene som muliggjør retur, i det minste med Irak, som hevdes å været et slags demokrati under amerikansk kontroll. Arbeiderpartiet har faktisk nå kommet med et forslag om å fjerne uhjelp til land som lager problemer for hjemsendelse av asylsøkere. Det er ikke noe dumt forslag.

Dersom problemer er asylsøkerne selv kan det lett løses: sørg for at alle asylsøkere som kommer til Norge blir internert i egne leirer, med gode fasiliteter, inntil søknadene er behandlet. Sørg for at det blir gjort innenfor rimelige tidsfrister. Dermed får ikke asylsøkerne mulighet til å stikke seg vekk, eller til å begå kriminalitet mens de venter på avgjørelsen, for den sakens skyld. Når endelig avslag er et faktum transporteres de hjem med politieskorte, dersom de ikke reiser frivillig.

Det kan hende at en asylsøker, som ikke har id-papirer, vil nekte å fortelle sannheten om hvor han kommer ifra, for å hindre uttransportering. Da settes han i en fengselscelle hvor han blir sittende inntil han forteller sannheten og kan sendes hjem. Det kan ta en uke, to uker, noen måneder eller år, men det er helt og fullt opp til asylsøkeren selv. Han slipper ut straks han forteller sannheten.

Det trengs en kraftig innstramning av norsk asylpolitikk. Dette mener mitt parti, Demokratene ,om asylpolitikk:

 Asylsøkere skal oppholde seg i egne lukkede leirer inntil søknadene er ferdigbehandlet.
 UDI skal effektiviseres. Det skal ikke ta mer enn 3 måneder å behandle en søknad.
 asylsøkere som kommer fra land som er medlemmer av Europarådet, og som dermed er akseptert som land som følger den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skal returneres umiddelbart.
 Alle asylsøkere testes for HIV for å forebygge spredning av Aids, og det skal taes DNA-prøve av samtlige asylsøkere, som registreres i det nasjonale DNA-registeret.
 Ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag oppheves.
 Kun reelle flyktninger skal gis opphold.
 Asylsøkere som går i kirkeasyl, skal straks pågripes og sendes ut av landet.
 Innsatsen mot menneskesmugling styrkes.
 Alle transportører som fører/smugler mennesker uten identifikasjonspapirer inn i landet, skal bøtelegges og få det praktiske og økonomisk ansvaret for tilbaketransporteringen av de samme personene.
 Utlendinger som kommer til Norge ved hjelp av flykapring, gis ikke under noen omstendighet oppholdstillatelse, men returneres umiddelbart.
 Flyktninger som reiser på ferie til de landene de har flyktet fra, skal utvises fra Norge.
 Kommunene selv må bestemme hvor mange flyktninger de ønsker å ta ansvaret for.
 Personer som får opphold som flyktninger, må skrive under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget.
 Kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap heves til 12-års botid. Før en person innvilges norsk statsborgerskap, skal han ha bestått en test i norsk språk.
 Utenlandske statsborgere, inkludert flyktninger, som blir dømt til mer enn 2 måneders fengsel, må automatisk utvises etter sonet dom.
 Regjeringen må legge til rette for en nasjonal repatrieringsplan for personer som ikke har flyktningstatus.
 Doble statsborgerskap ikke skal aksepteres.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00