Vidar Kleppes blogg

september 7th, 2009

Lukkede asylmottak fra første dag, eneste løsningen

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler mener at de asylsøkerne som begår alvorlig kriminalitet må få søknaden avslått, returneres eller interneres slik at de ikke kan begå kriminalitet mens de venter på å bli identifisert og utvist, skriver VG i dag. Det er selvsagt bra at de sier det samme som jeg og Demokratene har sagt i mange år, men jeg er likevel langt fra imponert.

Bøhler snakker kun om de som begår alvorlig kriminalitet. At en person som begår alvorlig kriminalitet bør varetektsfengsles inntil rettsaken kommer opp, bør være en selvfølge, enten han er nordmann eller utlending. Og allerede i dag er ordningen slik at en utlending som begår alvorlig kriminalitet i Norge, blir utvist etter endt soning.

Myndighetene må gjøre noe for å forhindre at asylsøkere får anledning til å begå denne alvorlige kriminaliteten. Det eneste fornuftige er da å bruke lukkede asylleirer der samtlige asylsøkere plasseres når de ankommer Norge, og blir værende inntil søknaden er behandlet og de fleste kan sendes ut av landet igjen, kombinert med en rask saksbehandling.

Med en slik løsning, eventuelt ved å kjøpe asylplasser i utlandet, vil det ikke være mulig for en asylsøker å begå noen former for kriminalitet i Norge.

Noen hevder at vil være en umenneskelig behandling av mennesker.Til det er mitt svar at jeg er overbevist om at det for de asylsøkerne som tilhører det lille mindretallet som vil få status som flyktninger etter at søknaden er behandlet ferdig, neppe vil være noen stor belastning å måtte vente to-tre måneder mens de har begrenset bevegelsesfrihet.

Det finnes ingen andre måter som kan brukes til å forhindre at enkelte asylsøkere bruker ventetiden til narkotikalanging, ran og voldtekter, eller stikker av for å leve som illegale innvandrere i Europa. 

Justisministeren fortalte nylig at 300 asylsøkere var arrestert i området langs Akerselva i Oslo de siste ukene mens de solgte heroin. Dersom vi hadde hatt lukkede asylmottak ville de ikke kunne solgt et eneste gram. Da hadde de ikke en gang giddet å komme hit.

VG: Finner gjerne Frp-medlemsskapet til dem

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 25th, 2009

Mange asylsøkere er juksemakere

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

”Mange asylsøkere er juksemakere. De kaster passene i do på flyene,” sa Venstres leder Lars Sponheim under partilederutspørringen med Pål T. Jørgensen i TV2 i går kveld. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, men jeg mener fortsatt at Lars Sponheim er en av Norges mest naive politikere når det kommer til innvandrings- og asylpolitikk.

Jeg merket meg at Sponheims eneste løsning på problemet med at 90 prosent av asylsøkerne kommer til Norge uten pass, er å få fortgang i saksbehandlingen. Venstrelederen ønsket ikke lukkede mottak, slik at asylsøkerne kan være under kontroll mens saksbehandlingen pågår.

Hva vil da hindre asylsøkere som vet de får avslag på søknadene fra å forsvinne og bli værende i Norge eller andre land i Europa som illegale innvandrere. Jeg lurer også på hvordan Sponheim skal få sendt disse asylsøkerne ut av landet når de nekter å oppgi hvilket land de kommer ifra og har kastet passet.

Det finnes ingen vei utenom å gjøre livet såpass utrivelig for de personene som har fått avslag på søknadene at de til slutt ikke gidder sitte i cellen lenger, og forteller hvor de er kommet ifra.

Som leder for Demokratene reagerer jeg også på Sponheims påstand om at innvandrerne holder Norge i gang. Uten dem ville Norge stanse opp, hevdet Sponheim. Som eksempel nevnte Sponheim at han og Pål T. Jørgensen sannsynligvis ville bli servert av en svens bartender dersom de gikk ut for å slappe av med et glass rødvin etter sendingen.

Jeg har ingenting imot svensker som jobber i restaurantbransjen, men det er selvfølgelig slik at en nordmann kunne utført den samme jobben dersom vedkommende hadde fått anledning til det. Det samme gjelder vaskejobber og trikkejobber i Oslo Sporveier, som ofte blir brukt som eksempler.  Det finnes nok av norske arbeidsledige, som kunne utført disse jobbene. Derfor holder ikke dette som argument for fri innvandring.

Dersom det finnes sektorer hvor det er mangel på arbeidere i Norge, Norden eller til og med i hele EØS-området, så er det selvsagt mulig å gi dispensasjoner for kortere tidsrom om gangen, uten å innvilge fast bosettingstillatelse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 2nd, 2009

En hel norsk by med asylsøkere, – på ett år

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:     

Så langt i år er det registrert 2500 flere asylsøkere enn på samme tid i fjor – som også var et rekordår, melder NRK. Hittil i år har allerede 8000 personer søkt om asyl i Norge. Inkluderingsminister Dag Terje Andersen frykter vi kan komme opp i 18 000 før året er omme. Det tilsvarer innbyggertallet i en hel norsk by,

Jeg har sjekket folketallet i en del norske byer, og funnet at 18 000 asylsøkere er høyere enn folketallet i byer og kommuner som Narvik, Stord, Os, eller Mandal, og nesten på høyde med det samlede innbyggertallet i Elverum.

Det setter det litt i perspektiv. I løpet av ett år må vi finne bosted, og sørge for gratis opphold med mat og andre livsnødvendigheter, for en hel norsk by med asylsøkere.

Hvor mange av disse som kommer til Norge for å selge narkotika, som er tyver og kjeltringer, og som har planer om å forsvinne i løpet av kort tid, for deretter å fungere som illegale innvandrere i Europa og livberge seg av kriminalitet, vet vi ikke, men erfaringene viser at det er et betydelig antall.

Regjeringen hevder den vil stramme inn. De nye innstrammingene vil i større grad ramme barnefamilier som har kommet til Norge via Hellas og enslige mindreårige asylsøkere. Begge disse gruppene vil regjeringen som hovedregel nå returnere, dersom det ikke er grunn for beskyttelse, melder NRK. Jeg trodde det var en selvfølge at asylsøkere skal returneres dersom det ikke er grunn for beskyttelse.

Det mener i alle fall Demokratene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 14th, 2009

Galskap med asylmottak i Oslo Sentrum

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Til neste år skal Tanum asylmottak i Bærum avvikles. UDI planla et nytt hovedmottak på Hvalsmoen i Ringerike. Nå får Dagbladet opplyst at hovedasylmottaket i stedet kan bli plassert på Tøyen, i gangavstand fra Oslo Sentrum, og ikke langt fra Vaterlandsparken der asylsøkere tidligere har vært aktive med å selge narkotika. Det er ren galskap. Dersom disse planene blir forsøkt fulgt opp kan jeg love at Demokratene vil gripe tak i saken. Enten ved å ta den opp på Stortinget, eller ved å starte underskriftskampanje.

Einar Ofstad, leder i eiendomsforvaltningen i Statsbygg, bekrefter at han har vært i et møte med Utlendingsdirektoratet (UDI). UDI er interessert i å se om de kan etablere et asylmottak i Økernveien 11-13 på Tøyen som et alternativ til hovedmottaket på Tanum, sier Ofstad. Så det kan dessverre se ut som om dette er ramme alvor for Oslos befolkning.

Når vi vet hvor mange asylsøkere som har vært involvert i narkotikahandel, ran og voldtekter i Oslo de siste årene, er det galskap å plassere et nytt mottak nær Oslo sentrum, og dessuten i et boligområde En nedlagt militærleir som Hvalsmoen ville passet langt bedre.

Alle asylmottakene bør være lukkede, slik at asylsøkerne ikke kan forlate området før deres søknader er ferdigbehandlet. Da unngår vi at de forsvinner og blir boende i Norge som illegale innvandrere som livberger seg av kriminalitet, og vi unngår at asylsøkere raner, stjeler, voldtar og langer dop, mens de venter på at søknadene blir ferdigbehandlet. En nedlagt militærleir er derfor ingen dårlig løsning.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 5th, 2009

Hør min landsmøtetale på web-TV.

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      

Demokratene åpner sitt landsmøte i Kristiansand i morgen, lørdag, kl. 10.00. Kl. 11.00 Jeg skal holde min landsmøtetale som blir overført direkte på web-TV på Demokratene.no. Kamp mot kriminelle utlendinger, blir en av hovedsakene i talen, hvor jeg også vil forklare hvorfor Demokratene er imot EU, og stiller spørsmål ved om den norske velferdsstaten fungerer bra nok for eldre, syke og vanskeigstilte.

Jeg han har merket meg at Oslopolitiet i løpet av de siste seks ukene har pågrepet rundt 100 asylsøkere for narkotikasalg i Vaterlandsparken i Oslo.  Da regner jeg med som en selvfølge at de interneres inntil de raskt blir stilt for retten og deretter utvises til soning i sine hjemland. Dersom Norge ikke har inngått avtaler som gjør det mulig, bør de sone i et norsk fengsel uten permisjonsadgang, og deretter sendes rett hjem.

Jeg har ikke noen betenkeligheter i forhold til asylsøknadene. Dersom en asylsøker på forhånd får vite at konsekvensen av å begå kriminalitet i Norge automatisk vil bli hjemsendelse, er det åpenbart at han ikke vil begå kriminalitet her i landet dersom han virkelig er politiske flyktning. Dersom han likevel begår kriminalitet er det et bevis på at han ikke er reell flyktning, men kriminell lykkejeger, og derfor uten fare kan kastes ut av Norge.

Jeg har ingen respekt for asylsøkere og andre utlendinger som kommer ti Norge for å rane nordmenn, voldta jenter eller selge heroin. De er og blir avskum. De gjør det utrivelig for alle nordmenn, som føler en frykt de ikke følte tidligere, og de ødelegger for hederlige flyktninger, og andre utlendinger som måtte ha hederlige motiver for å komme hit til landet.

Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU, EØS og Schengen. Når det gjelder EU er det verd å merke seg at det i dag eksisterer 30 675 EU-lover. Bare i 2008 ble det vedtatt 1799 nye lover, hvorav kun en var vedtatt av det folkevalgte EU-Parlamentet. Etter min vurdering bør lover som gjelder for nordmenn vedtas av nordmenn. Vi vet best hvor skoen trykker her i landet.

Omfattigdomsbekjempelsen vil jeg gripe fatt i Demokratenes forslag om lønnstrinn 10 til alle minstepensjonister. For øvrig anbefaler jeg alle å følge talen på web-TV på Demokratene.no.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 28th, 2009

ABC Nyheter sensurerte innlegg. Nå er det lest av over 60 000 på Aftenpostens debattsentral

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

6.april la jeg ut det samme innlegget på VGs blogg, i Aftenpostens debattforum, og på ABC Nyheter. Innlegget handlet om asylsøkere som selger heroin og kokain i Nygårdsparken i Bergen. Jeg kalte heroinselgerne for avskum. Det ble for mye for administratoren på ABC Nyheter. Innlegget ble fjernet. Nå er det lest av 60 731 lesere på Aftenpostens debattforum.

”Vi har avpublisert et leserinnlegg fra deg med overskriften “Send avskummet hjem” da vi ikke ønsker en debatt på dette nivået hos oss. Vennligst hold deg innenfor våre retningslinjer. Ved neste advarsel vil du bli blokkert som bruker uten mulighet for å kommentere,” var den beskjeden jeg fikk fra ABC Nyhetenes administrator.

Det har vært svært mange positive kommentarer til innholdet i artikkelen i Aftenpostens debattsentral. Den handlet om hvorfor jeg mener personer som selger heroin og som ikke er norske statsborgere, bør sendes ut av landet umiddelbart, selv om de er asylsøkere og enda ikke har fått behandlet deres søknader.

Dersom en asylsøker blir gjort kjent med at konsekvensene av å begå kriminalitet i Norge mens han venter på at søknaden om flyktningstatus, vil være automatisk utvisning, er jeg overbevist om at ingen ekte flyktninger vil begå kriminalitet her i landet. Dersom en asylsøker likevel selger heroin, og ødelegger våre ungdommer, regner jeg det som et bevis på at han ikke er forfulgt i sitt hjemland, i alle fall ikke av politiske grunner, og han kan sendes hjem.

Men dette innlegget ble altså for sterkt for administratoren av ABC Nyhetenes borgermening. Det gjorde liten skade, ettersom det oppveies av den enorme responsen i Aftenposten. Men: Det forteller mye om ABC Nyhetenes administrators syn på ytringsfrihet at et seriøst innlegg av en partileder ble fjernet fra nettstedet på denne måten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 19th, 2009

Helga Pedersen serverte selvfølgeligheter om innvandring

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Først  ca. kl. 16.00 søndag tok en AP-representant tak i innvandringspolitikken under Arbeiderpartiets landsmøte. “Vår innvandringspolitikk skal være streng, men rettferdig. Vi sier nei til illegale innvandrere, men ja til flere kvoteflyktninger,” sa nestlederen, Helga Pedersen. Hun la til at Arbeiderpartiet selvsagt ikke skal feie innvandringsdebatten under teppet og la være å ta opp de vanskelige spørsmålene i innvandrings- og integreringspolitikken.

Jeg tolker det slik at Helga Pedersen til slutt følte seg presset til å si noe om det temaet som kommer til å bli mest diskutert i valgkampen, i alle fall blant folk flest, men dessverre, det hun sa var vanlig svada og ukontroversielle selvfølgeligheter.

At innvandrerene trenger å lære norsk, sa Fremskrittspartiet tidlig på 80-tallet. Siden den gangen har alle partier sagt det samme om morskundervisningen, men man hindrer ikke knivstikking, narkotikalanging, voldtekter og ran utført av “falske flyktninger” gjennom bedre norskopplæring.  Heller ikke ved å gi avslag til personer som ikke oppfyller kriteriene for å få asyl. Helga Pedersen uttalter seg nærmest som om hun vil bytte ut ulovlige innvandrere med kvoteflyktninger.  Ja, det er jo faktisk det hun sier, men trolig ikke kan mene.

At asylsøkere som ikke oppfyller kriterien for opphodstillatelse får avslag, er mildt sagt en selvfølge. Helga Pedersen burde ta tak i problemet med asylsøkere som begår grov kriminalitet her i landet, mens de venter på at deres søknader skal bli avgjort.  Vil hun gjøre noe for å forhindre at det kan skje, eller bare la det skure og gå. Talen ga ingen signaler om noen som helst former for tiltak for å forebygge at asylsøkere misbruker gratisferien i Norge til kriminell virksomhet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 6th, 2009

Send avskummet hjem

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , ,      

Asylsøkerne som pushet narkotika langs Akerselva i Oslo har reist til Bergen. Nå selger de heroin i Nygårdsparken. Jeg har ingen andre ord for å beskrive personer som selger heroin til vår ungdom, og bringer unge mennesker inn i en langsom død, enn at de er avskum. De er kriminelle utskudd som ikke har noe i vårt land å gjøre, i alle fall ikke utenfor en fengselsmur.

Asylsøkerne ble fjernet fra områdene rundt Akerselva etter en omfattende politiaksjon for kort tid siden. Nå gjør de hverdagen ubehagelig, blant annet for skoleelevene ved Møhlenpris skole som ofte går gjennom parken på vei til skolen.
 
”Det er litt skummelt. Noen ganger tar jeg omveier fordi det står så mange der,” forteller en av elevene, Torjus Knutsen, til TV2. Foreldreutvalget på Møhlenpris skole er bekymret:
”Det vi ser nå er at man ikke får gå i fred. Foreldre som følger barn i 1. klasse har blitt stoppet og spurt om de vil kjøpe narkotika på vei til skolen,” sier leder for FAU ved Møhlenpris skole, Kristian Osen Fagertun til TV2.no.

De nye narkolangerne i Bergen er asylsøkere som tjener store penger mens de venter på at søknaden blir behandlet. De er tydelig organisert. Nå vil rektor på skolen ha dem vekk, skriver TV2.no.”Vi er bekymret for den utviklingen som har vært. Det er jo den endringen med det mer aggressive salget som vi har merket nå,” sier han.

Politiet i Bergen er klar over problemet, og bekrefter at det er en kraftig økning i salg av tunge stoffer de siste månedene. ”Tidligere fant vi de ved Akerselva. Der har de jo gjort en innsats med vektere, politi og kommunen. Det vi ser nå er at de dukker opp her hos oss for å selge heroin, hasj, kokain. Det er et stort problem for oss her nå,” sier Jørn Solsvik som leder seksjonen for organisert kriminalitet i Bergen. Saken hører hjemme hos ham fordi det ikke er tvil om at stoffselgerne er godt organisert, skriver TV2.no.
 
”De sier selv, de som vi har tatt, at dette er organisert. At de er en gjeng som er her kun for å selge. Da utnytter de vårt system ved at de får lov å gå fri her ute mens de venter på å bli sendt ut igjen,” forteller politilederen. Han mener asylsøkerne har for lett spillerom ”Søknadene bør bli behandlet fortere. Vi bør få sendt dem fortere av gårde hvis de skal ut. I hvert fall få avgjort søknaden deres,” mener han.

Dersom våre myndigheter hadde et system i sin kriminalpolitikk burde problemet med de kriminelle asylsøkerne vært greit å løse.

Politiet bør foreta en storaksjon. Alle langerne bør arresteres. De bør stilles for en hurtigdomstol, og blir de dømt, skal de sone umiddelbart, uten adgang til permisjoner, og deretter sendes hjem. Aller helst bør de sone i sine hjemland, men det er avhengig av om Norge har avtaler med disse landene, Det faktum at de selger narkotika tar jeg uansett som bevis på at de ikke er personer som er reelle flyktninger, og at de derfor trygt kan returneres.

Ingen asylsøkere ville hatt anledning til å selge narkotika, verken i Nygårdsparken eller langs Akerselva, dersom mitt parti, Demokratene, hadde fått flertall for vårt forslag om lukkede asylmottak fra første dag, slik Jan Simonsen foreslo da han var uavhengig stortingsrepresentant og medlem av Demokratene. Da stemt samtlige andre stortingsrepresentanter imot, inkludert Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 19th, 2009

Det trengs en strengere asylpolitikk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Bare noen få hundre av de 7.000 asylsøkerne som kom til Norge fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia i fjor blir sendt ut, selv om de har fått avslag på søknaden om asyl,” skriver Aftenposten. Det er en skandale og bekrefter alt hva vi har sagt om norsk asylpolitikk.

I fjor søkte 14.302 personer asyl i Norge. Rundt 7.000 av dem kan ikke returneres selv om mange av dem ikke innfrir kravene for opphold i Norge, skriver Dagbladet.

Ifølge politimester Ingrid Wirum i Politiets utlendingsenhet (PU) kom om lag halvparten av dem som søkte asyl i Norge i fjor fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia. Nesten ingen av dem som hevder at de kommer fra disse landene blir sendt ut av Norge, til tross for at de får avslag på asylsøknadene.

I januar og februar i år er det for øvrig kommet 2.506 asylsøkere til Norge, noe som er en kraftig vekst i forhold til samme periode i 2008 da det kom om lag 1.600 asylsøkere i løpet av årets to første måneder. Til sammen kom det 14.431 asylsøkere til Norge i 2008, mer enn en dobling i forhold til 2007. Bare 3,8 prosent (543 personer) identifiserte seg med pass. Resten hadde ikke ID-papirer.

Det er meningsløst at personer som selv forteller hvilke land de kommer fra, ikke blir sendt tilbake til disse landene. Det burde være mulig for norske myndigheter å få i stand avtaler med disse landene som muliggjør retur, i det minste med Irak, som hevdes å været et slags demokrati under amerikansk kontroll. Arbeiderpartiet har faktisk nå kommet med et forslag om å fjerne uhjelp til land som lager problemer for hjemsendelse av asylsøkere. Det er ikke noe dumt forslag.

Dersom problemer er asylsøkerne selv kan det lett løses: sørg for at alle asylsøkere som kommer til Norge blir internert i egne leirer, med gode fasiliteter, inntil søknadene er behandlet. Sørg for at det blir gjort innenfor rimelige tidsfrister. Dermed får ikke asylsøkerne mulighet til å stikke seg vekk, eller til å begå kriminalitet mens de venter på avgjørelsen, for den sakens skyld. Når endelig avslag er et faktum transporteres de hjem med politieskorte, dersom de ikke reiser frivillig.

Det kan hende at en asylsøker, som ikke har id-papirer, vil nekte å fortelle sannheten om hvor han kommer ifra, for å hindre uttransportering. Da settes han i en fengselscelle hvor han blir sittende inntil han forteller sannheten og kan sendes hjem. Det kan ta en uke, to uker, noen måneder eller år, men det er helt og fullt opp til asylsøkeren selv. Han slipper ut straks han forteller sannheten.

Det trengs en kraftig innstramning av norsk asylpolitikk. Dette mener mitt parti, Demokratene ,om asylpolitikk:

 Asylsøkere skal oppholde seg i egne lukkede leirer inntil søknadene er ferdigbehandlet.
 UDI skal effektiviseres. Det skal ikke ta mer enn 3 måneder å behandle en søknad.
 asylsøkere som kommer fra land som er medlemmer av Europarådet, og som dermed er akseptert som land som følger den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skal returneres umiddelbart.
 Alle asylsøkere testes for HIV for å forebygge spredning av Aids, og det skal taes DNA-prøve av samtlige asylsøkere, som registreres i det nasjonale DNA-registeret.
 Ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag oppheves.
 Kun reelle flyktninger skal gis opphold.
 Asylsøkere som går i kirkeasyl, skal straks pågripes og sendes ut av landet.
 Innsatsen mot menneskesmugling styrkes.
 Alle transportører som fører/smugler mennesker uten identifikasjonspapirer inn i landet, skal bøtelegges og få det praktiske og økonomisk ansvaret for tilbaketransporteringen av de samme personene.
 Utlendinger som kommer til Norge ved hjelp av flykapring, gis ikke under noen omstendighet oppholdstillatelse, men returneres umiddelbart.
 Flyktninger som reiser på ferie til de landene de har flyktet fra, skal utvises fra Norge.
 Kommunene selv må bestemme hvor mange flyktninger de ønsker å ta ansvaret for.
 Personer som får opphold som flyktninger, må skrive under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget.
 Kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap heves til 12-års botid. Før en person innvilges norsk statsborgerskap, skal han ha bestått en test i norsk språk.
 Utenlandske statsborgere, inkludert flyktninger, som blir dømt til mer enn 2 måneders fengsel, må automatisk utvises etter sonet dom.
 Regjeringen må legge til rette for en nasjonal repatrieringsplan for personer som ikke har flyktningstatus.
 Doble statsborgerskap ikke skal aksepteres.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00