Vidar Kleppes blogg

september 12th, 2009

Det er ikke bortkastet å stemme Demokratene

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Valgekspert Frank Aarebrot mener det nærmest er en håpløs valgkamp småpartiene kjemper, men vil ikke fraråde folk å stemme småpartier. ”Veldig mange av de store partiene har vært små en gang,” sier han til NRK Hordaland. ”Fra et demokratisk perspektiv er det selvfølgelig slik at om man stemmer etter samvittighet har man ikke gjort noe galt,” påpeker professoren.

Min gode venn Jan Simonsen, som er førstekandidat for Demokratene i Akershus, og som tidligere, i likhet med meg selv har vært nestleder i Fremskrittspartiet, forteller at Fremskrittspartiet hadde en meningsmåling på 0,3 prosent som ble offentliggjort samme dagen som hans første landsmøte i partiet. Det viser at det nytter å bygge opp et parti så lenge man tar tiden til hjelp, og stadig styrker seg organisatorisk, økonomisk og politisk.

For hver stemme et parti får ved dette stortingsvalget får partiet nærmere 400 kroner i statsstøtte for den kommende fireårs perioden. Det favoriserer selvsagt de store partiene som er søkkrike fra før.
For oss i Demokratene betyr det at alle stemmer teller, også i fylker der det ikke er utsikter til mandat. Enhver stemme vil bidra til å styrke partiet og ruste det bedre opp for kommende valg, Dessuten vil den jo gi et signal til de andre partiene om at velgerne er misfornøyd med en for liberal innvandringspolitikk eller en for dårlig velferdspolitikk.

Det er også viktig å være oppmerksom på at Demokratene og andre mindre partier ikke fanges opp av meningsmålerne, og derfor ofte kan ligge på et langt lavere nivå på målingene enn den virkelige oppslutningen. Ved et kommunevalg i Kristiansand fikk Demokratene en måling på 0,3 prosent offentliggjort i Fædrelandsvennen lørdagen før valget. Valgresultatet ble 4,5 prosent, og det til tross for at mange velgere åpenbart lot seg påvirke av målingen på lørdagene og unnlot å stemme på partiet.

Demokratene har ofte vært utsatt for en argumentasjon som går ut på at partiet er for lite til å få mandat. Da er stemmen bortkastet, føler enkelte. Disse velgerne glemmer at samtlige partier har såkalte overflødige stemmer, altså stemmer som de ikke trenger for å få mandatet de har tatt. Det er mer synlig når et parti ikke får mandat, men realiteten er den samme.

Jan Simonsens fylke, Akershus, der Fremskrittspartiet ved sist stortingsvalg fikk rundt 8679 flere stemmer enn nødvendig for å ta et mandat, og manglet mer enn 10 000 stemmer for å ta et nytt mandat, er et godt eksempel. Summerer vi opp alle de overflødige stemmene til Fremskrittspartiet i samtlige fylker, altså de stemmene partiet ikke trengte for å få et stortingsmandat, kommer vi opp i 152 084, som tilsvarer 5,7 prosent av samtlige velgere.

Disse stemmene var like bortkastet som de stemmene som gikk til Demokratene, men ikke førte til mandat. Men, de eneste stemmene som er bortkastet må jo være de stemmene som går til et annet parti enn det partiet velgeren er mest enig med.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 30th, 2009

Mens politikerne smiler på TV gråter de fattige

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Slumsøstrene i Bergen hjelper tre ganger så mange fattige barnefamilier som for et år siden, melder TV2. En rapport fra Fafo, som offentliggjøres på onsdag bekrefter det samme: Det blir stadig flere fattige barn i Norge. Ifølge EUs definisjon på fattigdom er det i Norge ti prosent fattige med inntekt mindre enn 157.000 kroner etter skatt.

”En av definisjonene på å være fattig er at du ikke kan ha en uforutsett utgift på 2000 kroner – da er man fattig, men vi snakker ofte med mennesker som ikke kan klare en uforutsett utgift på en 100-lapp,” sier en av slumsøstrene til TV2.

”Da har ikke foreldre penger til å kjøpe gymsko, pølser til turdag eller gave til bursdagsbesøk.  De som har vanlig sosialtrygd og uføretrygd får ikke nok. Jeg synes den skulle vært økt,” mener hun.

Det samme mener jeg og Demokratene. Selv har jeg valgt fattigdomsbekjempelse og kamp mot islamisering som mine viktigste kampsaker i årets valgkamp.

Mens Kristin Halvorsen smiler bredt til tv-kameraene, gråter folk bak lukkede dører i Bergen. Jeg er lite imponert over regjeringens fattigdomsbekjempelse.

Mange nordmenn har ikke råd til å gå til tannlegen selv når tannen begynner å verke, og Kristin Halvorsen har verken gjort noe for å bedre deres økonomi eller for å gjøre tannproblemer til en del av folketrygden på linje med andre fysiske lidelser. Mitt parti har programfestet at ingen nordmenn skal ha mindre i trygd enn statens lønnstrinn 10, som tilsvarer ca 230 000kr året.

Det er forøvrig heller ingen grunn til å være fornøyd med opposisjonens innsats for å bekjempe fattigdom. Nylig skrev jeg en kronikk sammen med Jan Simonsen hvor vi kritiserte forslaget fra Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom om å fjerne dagpengene fra langtidsledige.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 21st, 2009

Det singler i glass

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , , , , ,      

I en tale til valgkampmedarbeidere torsdag brukte Jens Stoltenberg tilstanden på sykehjemmene i Oslo som et skrekkeksempel på hva som kan skje hvis Fremskrittspartiet kommer til makten. ”Frp lovet flere sykehjemsplasser, det ble færre,” sa han ifølge VG. Jens Stoltenberg rett, men han har selv et ansvar for at det ikke bygges nok sykehjemsplasser.

Tv2 meldte 12.august at regjeringen de to siste årene hadde bremset utbyggingen av 3000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, som kommunene ønsket å bygge ut, ved å si nei til husbankfinansiering av disse.

Men det er riktig at situasjonen i Oslo, der FrP og Høyre styrer, er dårlig, og at det i Oslo skyldes de lokale politikernes egne prioriteringer.

Pasientombudet i Oslo mottok i fjor nærmere 150 klager på hjemmetjenester, ifølge Dagbladet. Fortvilte brukere av tjenestene og deres pårørende forteller om en hverdag styrt av stoppeklokke og stort gjennomtrekk av helsepersonell. Hjemmepleiere får stadig oftere både fysiske og psykiske trusler på jobb. De oppfatter også sin jobbsituasjon som svært krevende, skriver avisen.

”Vår erfaring er at hjemmehjelp er en nedprioritert tjeneste. De ansatte i hjemmetjenesten har det ofte travelt og mange mangler nødvendig opplæring,” sa Eldreombudet i Oslo, Anne Myhr til Dagbladet.no.  Eldreombudet har flere ganger, senest i en årsrapport fra 2008, slått fast at det er for få sykehjemsplasser i hovedstaden, og det er blitt 370 færre i de årene Fremskrittspartiet har hatt helsebyråden.

Sannheten er med andre ord at verken hverken Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet følger opp valgløftene der de har makt til å gjennomføre dem. Velgerne kan like gjerne kan stemme på Demokratene. Da får de også vist at der er misfornøy, både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 6th, 2009

Rett i fengsel uten permisjon og dagpenger

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Politiet i Oslo har ifølge Dagbladet oppretter en gruppe på seks ansatte som utelukkende skal jobbe med identifisering og klargjøring for hjemtransport av asylsøkerne som opererer som narkotikaselgere. Mange av dem blir dessuten plassert i varetekt, på grunn av alvorligheten i saken.

Politioverbetjent Bjørnar Gilberg anslår at det i juli er pågrepet rundt 50-60 kriminelle asylsøkere for narkosalg eller besittelse, mot 86 i juni. Mange får dommen umiddelbart eller i varetektstiden. Men det tar tid å ferdigbehandle en asylsøknad, og derfor er en rekke av selgerne gjengangere.17 av de 164 pågrepne er tatt to eller flere ganger.

Det er helt meningsløst. Det må være en selvfølge at de blir sittende i varetekt inntil de enten kan starte ordinær soning av straffen, eller utvises til sitt hjemland. Og det bør være en selvfølge at ikke slipper ut av en fengselsport før de har sonet ferdig og dessuten har innrømmet sin identitet og navnet på hjemlandet.
Assisterende avdelingsdirektør Tone Loge Tveter i UDI forteller at asylsakene til narkoselgerne skal hastebehandles i løpet av fem dager. Hittil har alle fått avslag. Men alle har tre ukers klagefrist for en anke til Utlendingsnemnda.

Først da får Politiets utlendingsenhet saken og skal finne rett identitet for retur til hjemlandet, sier Tveter til Aftenposten.

Dersom vi sender de kriminelle utlendingene tilbake uten soning av straffen, vil Norge bli et lukrativt land å reise til for å begå kriminalitet. Da vet de at de kan reise hit, og begå kriminalitet uten å risikere noe annet enn å få et gratis fly hjem igjen, i verste fall. Og i beste fall få bli i Norge som flyktninger.

Derfor mener Demokratene at løsningen bør være enkel. Blir de tatt for narkotikasalg, bærer det rett inn i et fengsel. Der blir de til de har fått, og sonet, en dom, uten anledning til å forlate fengselet. Etter soning er det rett på første fly hjem. I tillegg bør utenlandske fanger fratas dagpengene i norske fengsler. Det kommer jeg til å foreslå dersom jeg havner på Stortinget igjen.

Det finnes eksempler på at dagpengene er langt høyere enn vanlig arbeidslønn i deres hjemland. Fangene sparer dagpengene og er søkkrike når de kommer tilbake til hjemlandet, og kan bruke pengene i hjemlandets valuta. Denne muligheten reduserer risikoen ved å drive med kriminalitet i Norge betraktelig, fordi noen få måneder eller år i et norsk fengsel kompenseres gjennom et liv i luksus etter soningen.

Dersom ikke Storberget rydder opp i disse problemene øyeblikkelig får vi være glade for at det vil komme en ny justisminister i september.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 4th, 2009

Et helsevesen på dødsleiet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , ,      

Etter fire år med rødgrønn regjeringer er vårt helsevesen i ferd med å bryte sammen. Det trenger kunstig åndedrett, og det fort.

 ”Vi kan oppleve at sykdommer forverrer seg, at ventetidene øker og at vi ikke får prøveresultater i tide dersom utstyret bryter sammen,” sier hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus Ullevål, til NRK.

”Situasjonen er alvorlig, og det oppleves som medisinsk uforsvarlig når vi har så begrensede ressurser,” mener han.

I de interne rapportene om forholdene ved sykehuset nevnes operasjonsbord som må stives opp med trestokker, maskiner som er teknisk utdaterte og stor misnøye blant ansatte som daglig må jobbe med utstyr som ikke strekker til.

På Radiumhospitalet har to MR-maskiner vært ut av drift i flere måneder, noe som fører til økende ventetid, og de vil ikke være tilbake i drift før i september, melder NRK.

Den rødgrønne sulteforingen av helseforetakene viser seg igjen. I mange år har vi hatt alt for lave bevilgninger til helsesektoren, og helse og eldreomsorg har vært preget av sosialistisk vanstyre og feilprioriteringer. Man skulle ikke tro det var sant når man hører beskrivelsene fra forholdene ved dagens sykehus. Det høres jo ut som det er tatt rett ut fra en science fiction bok eller en skrekkroman. Men egentlig er det ingenting som forundrer meg når det gjelder denne regjeringen.

Helseministeren bør nå øyeblikkelig ta en telefon til sykehuset, for å diskutere helt andre ting enn en kald trekk på rommet til en politikerkollega.

Denne telefonen bør gå ut på at sykehusene umiddelbart skal bli tilført ekstraordinære midler, og at Regjeringen om nødvendig vil samarbeide med Stortinget, slik at stortingsrepresentantene kan innkalles fra ferien for å treffe nødvendige beslutninger.

Når vi stadig får nye bevis på at hele vårt sykehussystem ligger på dødsleie, må det vises handlekraft, men det er selvsagt for mye forlangt av en udugelig regjering.

I januar i år ble Aker, Ullevål og Rikshospitalet slått sammen til det nye helseforetaket Oslo universitetssykehus. Flere år med dårlig økonomi på de enkelte sykehusene ble dratt med inn i den nye organisasjonen, og etter tre måneder var underskuddet kommet opp i 78 millioner kroner, melder NRK.

Investeringsbudsjettet er kuttet fra 1094 millioner i 2007 til 294 millioner i 2009, en reduksjon på over 70 prosent.

”Så lenge vi har et slikt underskudd har vi ikke kontroll på økonomien,” erkjenner administrerende direktør Jan Eirik Thoresen ved Oslo universitetssykehus overfor NRK.

NRK har pratet med en av de pasientene som har fått kjenne problemene på kroppen. Fra Jan Einar Kristiansen fikk påvist prostatakreft i februar til han fikk MR-undersøkelse ved Radiumhospitalet gikk det fire måneder.

”Det er psykisk slitsomt å måtte vente så lenge. Uvissheten er stor, og det sliter både på meg, familie og kolleger,” sier han. Kristiansens lege sier til NRK at det er svært uheldig at pasienter med kreftdiagnose ender opp i økende helsekøer. ”Kreft er en sykdom som kan spre seg fort. Da sier det seg selv at ventetiden er avgjørende,” sier urologispesialist Morten Andersen.

I Demokratene vil vi i alle fall ikke akseptere at folk skal måtte vente på livsviktig kreftbehandling.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 1st, 2009

Bevilgningene til politiet har ikke holdt tritt med innvandringen

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Tre timer på overtid natt til onsdag var det klart at den langvarige og betente politikonflikten ikke blir løst. Det ble ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene, skriver VG. Konflikten skyldes mange års forsømmelse av politiet fra dagens stortingspartier.

Bevilgningene til politiet har ikke holdt tritt med økningen i innvandringen til Norge, som har medført økt kriminalitet på de fleste nivåer, spesielt når det gjelder ran, vold og voldtekter. Det burde for mange år siden vært satset på økt opptak ved politihøyskolen, kombinert med bedre lønninger og penger til flere stillinger. Politikerne burde ha forutsatt en kraftig økning i kriminaliteten som et resultat av den løsslupne innvandringspolitikken.

Jeg var selv medlem av justiskomiteen i Stortinget fra 1989 til 1993, og vil gjerne berømme Arne Johannessens arbeid som fagforeningsleder for politiet. Han ville vært en dyktig leder for Politidirektoratet. Han kunne også ha vært justisminister.

Når det gjelder politiets lønnskrav er det grunn til å minne om at store deler av de 40 000 kronene de var tilbudt ville forsvunnet tilbake til staten i skatteinnbetalinger.  Brutt ned på nettolønn, dreier deg seg om noen titalls kroner daglig i lønnsøkning, samtidig som arbeidsmiljøloven så langt jeg forstår ikke ville bli gjort gjeldene for politifolk.

Sikkert er det at politiet har en så krevende, farlig og viktig samfunnsjobb at lønns- og arbeidsbetingelser forlengst burde vært endret dramatisk til det bedre.

Politiet må rustes opp radikalt, slik at det blir mulig å etablere flere døgnåpne politistasjoner i bydelene i de større byene, ha flere patruljerende politifolk synlig i gatene og sikre en raskere og mer effektiv etterforskning, står det i Demokratenes program.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 5th, 2009

Hør min landsmøtetale på web-TV.

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      

Demokratene åpner sitt landsmøte i Kristiansand i morgen, lørdag, kl. 10.00. Kl. 11.00 Jeg skal holde min landsmøtetale som blir overført direkte på web-TV på Demokratene.no. Kamp mot kriminelle utlendinger, blir en av hovedsakene i talen, hvor jeg også vil forklare hvorfor Demokratene er imot EU, og stiller spørsmål ved om den norske velferdsstaten fungerer bra nok for eldre, syke og vanskeigstilte.

Jeg han har merket meg at Oslopolitiet i løpet av de siste seks ukene har pågrepet rundt 100 asylsøkere for narkotikasalg i Vaterlandsparken i Oslo.  Da regner jeg med som en selvfølge at de interneres inntil de raskt blir stilt for retten og deretter utvises til soning i sine hjemland. Dersom Norge ikke har inngått avtaler som gjør det mulig, bør de sone i et norsk fengsel uten permisjonsadgang, og deretter sendes rett hjem.

Jeg har ikke noen betenkeligheter i forhold til asylsøknadene. Dersom en asylsøker på forhånd får vite at konsekvensen av å begå kriminalitet i Norge automatisk vil bli hjemsendelse, er det åpenbart at han ikke vil begå kriminalitet her i landet dersom han virkelig er politiske flyktning. Dersom han likevel begår kriminalitet er det et bevis på at han ikke er reell flyktning, men kriminell lykkejeger, og derfor uten fare kan kastes ut av Norge.

Jeg har ingen respekt for asylsøkere og andre utlendinger som kommer ti Norge for å rane nordmenn, voldta jenter eller selge heroin. De er og blir avskum. De gjør det utrivelig for alle nordmenn, som føler en frykt de ikke følte tidligere, og de ødelegger for hederlige flyktninger, og andre utlendinger som måtte ha hederlige motiver for å komme hit til landet.

Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU, EØS og Schengen. Når det gjelder EU er det verd å merke seg at det i dag eksisterer 30 675 EU-lover. Bare i 2008 ble det vedtatt 1799 nye lover, hvorav kun en var vedtatt av det folkevalgte EU-Parlamentet. Etter min vurdering bør lover som gjelder for nordmenn vedtas av nordmenn. Vi vet best hvor skoen trykker her i landet.

Omfattigdomsbekjempelsen vil jeg gripe fatt i Demokratenes forslag om lønnstrinn 10 til alle minstepensjonister. For øvrig anbefaler jeg alle å følge talen på web-TV på Demokratene.no.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 23rd, 2009

Fremskrittspartiet er for fri arbeidsinnvandring

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , ,      

Takket være det norske EØS-medlemskapet, som Fremskrittspartiet alltid har vært varm tilhenger av, får vi nå en friere arbeidsinnvandring midt i en periode med voksende arbeidsledighet.

Arbeidere fra de såkalte EU8-landene, Polen, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Ungarn kan nå i likhet med andre EU-land, søke om å komme til Norge uten å ha en fulltidsstilling på forhånd.

Norge og de andre EØS-landene fikk i 2004 innført disse reglene for å beskytte eget arbeidsmarked da EU ble utvidet med ti nye østeuropeiske land. Argumentasjonen var at dette skulle hindre sosial dumping og utnyttelse av det norske velferdssystemet.

EU åpner riktignok for at disse reglene kan fortsette i enda to år hvis det nasjonale arbeidsmarkedet “forstyrres” ved en avvikling, men det er det bare Fremskrittspartiet som vil blant partiene på Stortinget. Fremskrittspartiets talsmann, Per Willy Amundsen sier han er opprørt.

Det må han gjerne være, men overrasket har han ingen grunn ti å bli. Den frie arbeidsinnvandringen er jo en vesentlig del av EØS-avtalen som Fremskrittspartiet alltid har støttet. Jeg var omtrent alene om å stemme imot i partiets stortingsgruppe da det norske medlemskapet ble behandlet der, og det var kun en FrP- representant utenom meg selv, som stemte imot i stortingsalen.

 Fremskrittspartiet visste utmerket godt at også nye medlemsland i EU ville få del i denne ordningen, nå eller senere, da partiet gikk inn for EØS-avtalen. Fremskrittspartiets program er krystallklart til fordel for norsk medlemskap, og det har ikke engang vært seriøs debatt om denne delen av partiprogrammet de siste årene.

Demokratene har derimot helt fra startet programfestet at Norge bør tre ut av avtalen, og at den bør erstattes med en ren frihandelsavtale. 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 17th, 2009

Innvandrernes voldtekter kan være rasistisk og kulturelt betinget

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Når muslimske menn voldtar etnisk norske jenter, kan det være religiøst, rasistisk og kulturelt betinget. Det kan skyldes deres negative kvinnesyn. Jenter og kvinner uten hijab, defineres i enkelte kretser som horer og dette er med på å undergraver den grunnleggende respekten for kvinner og kan være medvirkende årsak til de grove overgrepene vi stadig ser flere av. Demokratene har lenge advart mot denne utviklingen.

Det finnes en generell uvilje blant politikere og medier mot å fortelle sannheten om negative konsekvenser ved masseinnvandringen i hele Europa. Den islamske rasismen blir i stor grad underslått. Jeg har derfor funnet frem en del dokumentasjon som underbygger påstanden om at mange muslimer har rasistiske og kvinneundertrykkende holdninger, og at det får konsekvenser.

I et gammelt oppslag i Dagbladet omtales funnene til den svenske forskeren Petra Åkesson. Av oppslaget fremgår det at innvandrere raner svenske ungdommer i Malmø. Ranene er ofte lite innbringende rent økonomisk. Innvandrerungdommen oppgir at ranene er et ledd i en rasistisk krig mot svenskene. I oppslaget heter det blant annet:

“”Når vi er ute på byen og raner så kriger vi, vi kriger mot svenskene,” var en uttalelse som gikk igjen. Ranerne sier de liker å ha makt over svenske ungdommer, som de ser ned på. “For meg er det (makt, red. anm) at svenskene skal legge seg ned og kysse mine føtter,” sier en av ungdommene. “Det er så lett å rane svensker, der er så lett,” sier en annen. Flere av ranerne omtaler svenske ungdommer som dumme og feige.”

Ran er ikke det samme som voldtekt, men det virker nærliggende å tro at når rasisme er motivet for innvandrernes ransbølge mot svenske ungdommer, så kan også rasisme være en viktig årsak til voldtektsbølgen mot svenske kvinner.

Sharon Lapkin har laget en artikkel om temaet i Frontpage Magazine 27. desember 2005, som bør være svært aktuell i disse dager, etter avsløringen om at det kun er personer med innvandrerbakgrunn og asylsøkere som begår overfallsvoldtekter.

Han skriver følgende:

“I Australia, Norge, Sverige og andre vestlige land foregår det en tydelig rasistisk begrunnet kriminalitet som blir ignorert av politiet: islamske menn voldtar vestlige kvinner av etniske grunner. Dette vet vi fordi voldtektsforbryterne åpent har erkjent deres sekteriske motiver.

Da et antall australske jenter i tenårene ble ofre for seksuell fornedrelse i timevis under plutselige gjengvoldtekter i Sydney som foregikk i tiden 1998-2002 formulerte gjerningsmenn av disse overgrepene sine begrunnelser med etniske ordbruk. De unge ofrene ble informert om at de var horer og luddere (”sluts”) og australske svin (”Aussie pigs”) mens de ble jaget, grepet og misbrukt.

I desember 2005 kunne en besøkende pakistansk [muslimsk] voldtektsforbryter opplyse i sin forklaring til høyesterett i New South Wales, Australia, at hans ofre ikke hadde noen rett til å si nei, fordi de ikke brukte hodeplagg. Tidligere i år [2005] ble australiere opprørt da den libanesiske Sheik Faiz Mohammed ga en forelesning i Sydney hvor han opplyste sine tilhørere at voldtekstsofre hadde ingen andre å skylde på enn seg selv. Kvinner som var lettkledd inviterte menn til å voldta dem, forklarte han.

Få måneder tidligere i København, skapte den islamske mufti og rettslærde, Shahid Mehdi uro da han – som sin forbundsfelle i Australia – uttalte at kvinner som ikke brukte skaut ba om å bli voldtatt.

Med trofast synkronitet meddelte Londonavisen Telegraph at den besøkende egyptiske lærde Sheik Yusaf al-Qaradawi forlangte at kvinnelige voldtektsofre skulle straffes dersom de var usømmelig kledd når de ble voldtatt. Han la til, ”Dersom hun skal fritas fra skyld så må en voldtatt kvinne ha vist god oppførsel.”

(Sheik Yusaf al-Qaradawi er president i ”Rådet for europeiske rådet for fatwa og forskning.” Al-Qaradawi regnes for å være en av verdens mest innflytelsesrike muslimske ledere, og er øverste rådgiver for Islamsk Råd i Norge. Det kan nevnes det var han som mottok prost Hauges unnskyldning for trykkingen av de kontroversielle Muhammed-karikaturene på veiene av verdens muslimer.) (Min anm.)

I Norge og Sverige advarer journalist Fjordman om en voldtektsepidemi. Politiinspektør Gunnar Larsen, Oslo fastslo at den stadige økningen i voldtektssaker og den etniske tilknytningen er en helt åpenbar tendens. To av tre som er etterforsket for voldtekt i Oslo er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og 80 prosent av ofrene er norske kvinner.

I Sverige er gjengvoldtekter blitt daglig kost ifølge Jihad Watch’s oversetter, Ali Dashti: “Gjengvoldtekter som vanligvis involverer muslimske innvandrere og innfødte svenske jenter, er blitt alminnelig.” For en uke siden (medio desember 2005) fortalte hun at ”Fem kurdere voldtok brutalt en 13 år gammel svensk jente.” 

I Frankrike brøt Samira Bellil sin taushet, etter i årevis å ha utholdt gjentatte gjengvoldtekter i en av de muslimbebodde offentlige boprosjekter, og skrev en bok, In the hell of torments (I lidelsens helvete) som sjokkerte Frankrike. Idet hun beskriver hvordan gjengvoldekter har tatt overhånd i forstedene (”banlieues”), forklarer hun til Time at ”en hver jente i nabolaget som røyker, bruker make-up eller går i attraktive klær er en hore.”

(Dette bekreftes av Hege Storhaug i boken ”Men størst av alt er friheten”, side 200 ved følgende sitat fra samme bok: ”En jente eller kvinne uten slør, en jente eller kvinne alene om kvelden, defineres som en ikke-muslim – og hun kan voldtas.”) (Min anm.)
Dessverre er det ikke bare Vestens kvinner som er ofre for denne epidemien. I Indonesia i 1998 kunne menneskerettsgrupper dokumentere vitneforklaringen til over 100 kinesiske kvinner som ble gjengvoldtatt under opptøyene som fant sted før president Suharto’s fall. Mange av dem fikk høre at de måtte bli voldtatt: ”Du må bli voldtatt fordi du er kineser og ikke-muslim.”

Christian Solidarity Worldwide kunne i april 2003 meddele at en 9 år gammel kristen pakistansk jente var blitt voldtatt, slått med cricket-balltre, hengt med hodet ned fra taket, fikk en skje med chilipepper helt inn i munnen, og slått gjentatte ganger mens hun hadde hendene bundet med håndjern. Hennes muslimske naboer forklarte barnet at de på denne måten tok hevn for amerikanernes bombing av irakiske barn og informerte den 9 år gamle jenta at de voldtok henne og torturerte henne fordi hun var en ”vantro og en kristen”.

I Sudan, hvor arabiske muslimer slakter svarte muslimer og kristne sudanesere i et pågående folkemord, kan Simon Deng, tidligere sudansk slave og nå menneskerettsaktivist, opplyse at han har vært vitne til at jenter og voksne kvinner blir voldtatt og at det arabiske regimet i Khartoum sender soldater til slagmarken for å voldta og myrde. Andre rapporter forteller om kvinner som blir tatt til fange av [de muslimske] regjeringsstyrkene og stiller jentene spørsmålet: ”Er du kristen eller muslim?”De som svarer at de er kristne blir gjengvoldtatt før de får brystene skåret av.

Professor i antropologi, Unni Wikan, Oslo, har sagt at norske kvinner må bære ansvaret for det faktum at muslimske menn opplever deres påkledning provoserende. Og siden disse menn tror kvinnen er ansvarlig for voldtekt, så må [norske] kvinner tilpasse seg det flerkulturelle samfunnet som omgir dem, fastslår Unni Wikan.

Antall voldtekter begått av muslimske menn mot kvinner i det siste tiår er så enormt høyt at det ikke kan betraktes som noe annet enn kulturell betinget adferd. Det er åpenbart forsterket og godkjent av islamske religiøse ledere som klandrer ofrene og unnskylder voldtektsforbryterne. ”

I løpet av tre tiår med innvandring til vestlige land har islam forårsaket sosial forstyrrelse og skade i hvert eneste av de muslimske innvandrernes vertsland. Ikke noe annet innvandringsprogram har støtt på slike problemer med assimilering og religiøs tvetydighet som det muslimske.

I Hodjas blogg står følgende:

“Den 30 juni 2006 ble en saudiaraber bosatt i Arapahoe i Colorado dømt for voldtekt av en indonesisk hushjelp. Den 37 år gamle Homaidan al-Turki studerte språk ved University of Colorado i Boulder. Han ble funnet skyldig i 12 tilfeller av ulovlig voldelig sex-misbruk, frihetsberøvelse og sammensvergelse med sikte på frihetsberøvelse. Dessuten hadde han aldri betalt de $150 i månedslønn som hushjelpen var blitt lovet da hun ble ”ansatt”.

I fire år holdt han den 24 år gamle hushjelpen som slave i sitt eget hjem. Han konfiskerte passet hennes, og misbrukte henne seksuelt. Advokaten hans argumenterte i retten for at det hele skyldes ”kulturelle misforståelser” som han også beskrev som ”kynisk islamofobi”. Hans kone, Sarah Khonaizan, hadde åpenbart gitt sitt samtykke til mishandlingen av hushjelpen som laget mat og passet familiens fem barn. Kona ble deportert, mens hushjelpen fortsatt bor i Arapahoe.

Al-Turkis venner og familie laget et forferdelig spetakkel i rettssalen da dommen ble forkynt, slik man har sett så ofte ellers når muslimer en sjelden gang blir dømt etter siviliserte (ikke-muslimske) lover. I tillegg til voldtekt og frihetsberøvelse ble han for øvrig også dømt for tyveri for å ha holdt tilbake hushjelpens lønn. Da dommen ble forkynt protesterte Al-Turki, som har bodd i USA i 14 år, og påsto at han var et offer for påtalemyndighetens islamofobi. Han sa bl a:

”Staten har kriminalisert disse grunnleggende muslimske oppførslene. Angrep på grunnleggende muslimsk oppførsel sto i fokus under hele saken””.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 19th, 2009

Det trengs en strengere asylpolitikk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Bare noen få hundre av de 7.000 asylsøkerne som kom til Norge fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia i fjor blir sendt ut, selv om de har fått avslag på søknaden om asyl,” skriver Aftenposten. Det er en skandale og bekrefter alt hva vi har sagt om norsk asylpolitikk.

I fjor søkte 14.302 personer asyl i Norge. Rundt 7.000 av dem kan ikke returneres selv om mange av dem ikke innfrir kravene for opphold i Norge, skriver Dagbladet.

Ifølge politimester Ingrid Wirum i Politiets utlendingsenhet (PU) kom om lag halvparten av dem som søkte asyl i Norge i fjor fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia. Nesten ingen av dem som hevder at de kommer fra disse landene blir sendt ut av Norge, til tross for at de får avslag på asylsøknadene.

I januar og februar i år er det for øvrig kommet 2.506 asylsøkere til Norge, noe som er en kraftig vekst i forhold til samme periode i 2008 da det kom om lag 1.600 asylsøkere i løpet av årets to første måneder. Til sammen kom det 14.431 asylsøkere til Norge i 2008, mer enn en dobling i forhold til 2007. Bare 3,8 prosent (543 personer) identifiserte seg med pass. Resten hadde ikke ID-papirer.

Det er meningsløst at personer som selv forteller hvilke land de kommer fra, ikke blir sendt tilbake til disse landene. Det burde være mulig for norske myndigheter å få i stand avtaler med disse landene som muliggjør retur, i det minste med Irak, som hevdes å været et slags demokrati under amerikansk kontroll. Arbeiderpartiet har faktisk nå kommet med et forslag om å fjerne uhjelp til land som lager problemer for hjemsendelse av asylsøkere. Det er ikke noe dumt forslag.

Dersom problemer er asylsøkerne selv kan det lett løses: sørg for at alle asylsøkere som kommer til Norge blir internert i egne leirer, med gode fasiliteter, inntil søknadene er behandlet. Sørg for at det blir gjort innenfor rimelige tidsfrister. Dermed får ikke asylsøkerne mulighet til å stikke seg vekk, eller til å begå kriminalitet mens de venter på avgjørelsen, for den sakens skyld. Når endelig avslag er et faktum transporteres de hjem med politieskorte, dersom de ikke reiser frivillig.

Det kan hende at en asylsøker, som ikke har id-papirer, vil nekte å fortelle sannheten om hvor han kommer ifra, for å hindre uttransportering. Da settes han i en fengselscelle hvor han blir sittende inntil han forteller sannheten og kan sendes hjem. Det kan ta en uke, to uker, noen måneder eller år, men det er helt og fullt opp til asylsøkeren selv. Han slipper ut straks han forteller sannheten.

Det trengs en kraftig innstramning av norsk asylpolitikk. Dette mener mitt parti, Demokratene ,om asylpolitikk:

 Asylsøkere skal oppholde seg i egne lukkede leirer inntil søknadene er ferdigbehandlet.
 UDI skal effektiviseres. Det skal ikke ta mer enn 3 måneder å behandle en søknad.
 asylsøkere som kommer fra land som er medlemmer av Europarådet, og som dermed er akseptert som land som følger den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skal returneres umiddelbart.
 Alle asylsøkere testes for HIV for å forebygge spredning av Aids, og det skal taes DNA-prøve av samtlige asylsøkere, som registreres i det nasjonale DNA-registeret.
 Ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag oppheves.
 Kun reelle flyktninger skal gis opphold.
 Asylsøkere som går i kirkeasyl, skal straks pågripes og sendes ut av landet.
 Innsatsen mot menneskesmugling styrkes.
 Alle transportører som fører/smugler mennesker uten identifikasjonspapirer inn i landet, skal bøtelegges og få det praktiske og økonomisk ansvaret for tilbaketransporteringen av de samme personene.
 Utlendinger som kommer til Norge ved hjelp av flykapring, gis ikke under noen omstendighet oppholdstillatelse, men returneres umiddelbart.
 Flyktninger som reiser på ferie til de landene de har flyktet fra, skal utvises fra Norge.
 Kommunene selv må bestemme hvor mange flyktninger de ønsker å ta ansvaret for.
 Personer som får opphold som flyktninger, må skrive under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget.
 Kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap heves til 12-års botid. Før en person innvilges norsk statsborgerskap, skal han ha bestått en test i norsk språk.
 Utenlandske statsborgere, inkludert flyktninger, som blir dømt til mer enn 2 måneders fengsel, må automatisk utvises etter sonet dom.
 Regjeringen må legge til rette for en nasjonal repatrieringsplan for personer som ikke har flyktningstatus.
 Doble statsborgerskap ikke skal aksepteres.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00