Vidar Kleppes blogg

juni 16th, 2009

Hva vil skje når Norge blir muslimsk?

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , , ,      

Dagbladet har spurt en rekke islameksperter om hva som vil skje med Norge dersom vi får et muslimsk flertall. I likhet med Hege Storhaug i Human Rights Service mener jeg det snarere er et spørsmål om ”når” enn ”hvis”, og jeg er også enig med Storhaug i at vi da kommer til å få innført Sharia-lover i Norge i en eller annen form.

Med dagens politikere er det snarere et spørsmål om hva som vi skje når Norge blir muslimsk, enn om det skjer. Det er ingenting som tyder på at de er villige til å ta noen grep for å forhindre at det skjer. De snarere bagatelliserer eller ser helt vekk ifra problemstillingen. Men faktum er at dersom befolkningsutviklingen fortsetter som nå, vil vi få et muslimsk flertall i Oslo rundt 2026, og i Norge mot sluttet av århundre, selv uten at en eneste ny innvandrer kommer til landet.

”Med et muslimsk flertall, og under forutsetningen at dagens politiserte islam vinner frem, vil Norge underlegges sharia, og muslimer vil, i tråd med sharia, bli herskerne, og andre religiøse grupper vil få dhimmi-status, altså at man får færre og andre lovmessige rettigheter og må betale en særskatt. Vi får altså et religionsfascistisk og kjønnsfascistisk samfunn. Allerede i dag ønsker 40 prosent av unge britiske muslimer i alderen 16 — 24 år, seg et shariastyrt Storbritannia. Skulle slike antidemokratiske krefter, som er fiender av friheten vi skatter så høyt, vinne frem blant Europas sterkt voksende unge muslimske befolkning, da sier det seg selv hvilken vei Europa går,” svarer Hege Storhaug på spørsmålet fra Dagbladet.  Det er godt svart.

Det må dramatiske virkemidler ti for å forhindre at Norge får et muslimsk flertall. Da trengs det stimuleringstiltak for å få innvandrere til å reise tilbake til sine opprinnelsesland allerede nå, strengere utvisningsregler, og endring av reglene for å få norsk statsborgerskap.

Vi har allerede begynner å se konturene av det samfunnet våre barn og barnebarn kan komme til å vokse opp i. Våre demokratiske, humane og liberale verdier er allerede under press. Frykten i mange miljøer for å fornærme muslimer er allerede i ferd med å kneble ytringsfriheten og undergrave demokratiet.

Folk tør ikke gå med David-stjerne på jakkeslaget i Oslos østlige bydeler, møter med et innhold muslimene misliker blir ødelagt, politikere trues med vold. I Storbritannia ble biblene fjernet fra de synlige hylleplasseringene i flere biblioteker, for ikke å fornærme muslimer. En juletrefest i en engelsk by måtte skifte navn fordi muslimene i byen kunne bli irritert, en kunstutstilling her i landet, som viste malerier som kritiserte islam, ble stengt etter en dag. Bagateller, kanskje, men de viser retningen.

Mest alvorlig er det at politikere risikerer fengselsstraffer og må stille i retten for å ha uttalt seg kritisk om islam, slik som Geert Wilders må, og at enkelte politikere nektes adgang til andre land for å holde taler. Alt sammen er et resultat av at den muslimske befolkningen er voksende. Da kan vi bare tenke oss hvordan det til slutt vil bli, når de får flertall.

I likhet med meg selv og Demokratene, mener også Hege Storhaug at utvikingen ikke gir grunnlag for optimisme:

”I utgangspunktet er det revnende likegyldig for meg om en person er født inn i familie som bekjenner seg til islam eller hinduismen. Utfordringen er derimot det sterke konformitetspresset som legges på muslimske befolkningsgrupper fra det som oftest er et mindretall, nemlig ortodokse krefter uten respekt for menneskerettigheter og frihetsverdier. Disse kreftenes første ofre er vanlige folk som tilfeldigvis er født inn i islam. De tvinges og trues inn i den repressive folden. Jeg opplever at nettopp denne formen for trusselkultur allerede har etablert seg i Norge, og at den har forsterket seg i større grad de siste årene enn jeg selv forutså.

I dagens Europa og Norge er det ingen tvil om at det er de repressive kreftene som leder an. De fosser frem, godt hjulpet av saudiske petrodollar, og er meget godt organisert, i motsetning til de sekulære muslimske kreftene, som grovt sagt kun er enslige svaler. Dette kombinert med den verdimessige selvutslettende norske ånden, og fokuset på multikulturalismen fra det brede politiske landskapet, som underlegger individets rettigheter kulturelle, og dermed også religiøse, rettigheter, gjør meg til pessimist,” sier Storhaug til Dagbladet. Vell talt, som vanlig, Hege.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

februar 26th, 2009

Norge på vei til å bli muslimsk

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Det er ingen tvil: Basert på Oslo kommunens egne utredninger, tall fra statistisk Sentralbyrå, og analyser av Human Rights Services, går det i raskt tempo mot et muslimsk flertall i Oslo. Hege Storhaugs organisasjon har regnet seg fremt til et muslimsk flertall i Oslo i 2029, i Sverige i 2050 og i Norge rundt neste århundreskifte.  Human Rights Services har basert sine analyser på fødselshyppighet, innvandring og praksis med å hente ektefeller fra sine opprinnelsesland.

Over 20% av Oslos befolkning består i dag av innvandrere fra ikke-vestlige  land. I 1995 var det 11,5 %. Det store flertallet av disse innvandrerne har muslimsk bakgrunn. I statistikken er det kun regnet med utlendinger og barn av foreldre som kom til Norge fra utlandet. Tredje generasjons innvandrere er regnet som nordmenn. Det gjør at det muslimske befolkningsinnslaget sannsynligvis er enda høyere.

I landet som helhet bor det nå 10% ikke-vestlige innvandrere. Størst er andelen i kommunene rundt Oslo. Drammen har 17% ikke-vestlige innvandrere, Lørenskog 14%, Skedsmo 13% og Askim 12%. I Bergen er det mange nok muslimer til at deres menighet er det største trossamfunnet utenom statskirken.

Tallene er gjengitt i en artikkel Oslo kommunenes avis Oslo Speilet og er hentet fra Oslo Kommunes plandata base, med grunnlag i tall fra Statistisk Sentralbyrå og stammer fra 1.januar 2008. I dag er tallene sannsynligvis minst 5% høyere. Se mer her.

I en rapport som ble lagt fram 19.november i fjor, hevder Hege Storhaug og Rita Karlsen i Human Rights Service (HRS) at Statistisk sentralbyrå (SSB) lar andre hensyn gå foran plikten til å levere tall og analyser så objektivt som mulig.

Human Rights Services har ved bruk av tallene til SSB kommet fram til at Oslo vil ha en overvekt innvandrere – mennesker som ikke er etniske norske – innen år 2029.

”Vi synes det er merkelig at SSB selv ikke lanserer slike tall, brutt ned på byer og andre enheter. Oslo, som i dag har over 21 prosent ikke-vestlige innvandrere, vil få over 50 prosent i løpet av 20 år. Drammen vil følge like etterpå. Dette får vi fram ved hjelp av SSBs tall, men SSB går ikke ut med det”, sa Hege Storhaug til Dagsavisen da rapporten ble lagt frem.

HRS kritiserte dessuten SSB for å være så forsiktige når de legger fram sitt høyeste alternativ at politikere og det norske folk ikke får reelle alternativ å forholde seg til.

”Når selv det høyeste alternativet til SSB ligger under de siste årenes reelle innvandring, er det klart at noe ikke stemmer. Det høyeste alternativet synes å være det mest realistiske,” sa Storhaug til avisen.

Så kan vi selvsagt spørre oss hvilken konsekvens det kan få. Norge kan ende opp som et moderat sekularisert muslimsk samfunn, der den muslimske majoriteten la oss andre få dyrke vår religion i fred. Men det kan også gå langt verre.

Vi ser allerede i dag at store deler av det muslimske miljøet i Europa, og også i Norge, angriper vår ytringsfrihet, og verbalt gir støtte til terrorister og selvmordsbombere. At landet vårt vil endres på en radikal måte i løpet av dette århundre, er i alle fall sikkert, dersom stortingspolitikerne nekter å høre på oss som har advart mot denne utviklingen over lang tid.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00