Vidar Kleppes blogg

april 17th, 2009

Innvandrernes voldtekter kan være rasistisk og kulturelt betinget

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Når muslimske menn voldtar etnisk norske jenter, kan det være religiøst, rasistisk og kulturelt betinget. Det kan skyldes deres negative kvinnesyn. Jenter og kvinner uten hijab, defineres i enkelte kretser som horer og dette er med på å undergraver den grunnleggende respekten for kvinner og kan være medvirkende årsak til de grove overgrepene vi stadig ser flere av. Demokratene har lenge advart mot denne utviklingen.

Det finnes en generell uvilje blant politikere og medier mot å fortelle sannheten om negative konsekvenser ved masseinnvandringen i hele Europa. Den islamske rasismen blir i stor grad underslått. Jeg har derfor funnet frem en del dokumentasjon som underbygger påstanden om at mange muslimer har rasistiske og kvinneundertrykkende holdninger, og at det får konsekvenser.

I et gammelt oppslag i Dagbladet omtales funnene til den svenske forskeren Petra Åkesson. Av oppslaget fremgår det at innvandrere raner svenske ungdommer i Malmø. Ranene er ofte lite innbringende rent økonomisk. Innvandrerungdommen oppgir at ranene er et ledd i en rasistisk krig mot svenskene. I oppslaget heter det blant annet:

“”Når vi er ute på byen og raner så kriger vi, vi kriger mot svenskene,” var en uttalelse som gikk igjen. Ranerne sier de liker å ha makt over svenske ungdommer, som de ser ned på. “For meg er det (makt, red. anm) at svenskene skal legge seg ned og kysse mine føtter,” sier en av ungdommene. “Det er så lett å rane svensker, der er så lett,” sier en annen. Flere av ranerne omtaler svenske ungdommer som dumme og feige.”

Ran er ikke det samme som voldtekt, men det virker nærliggende å tro at når rasisme er motivet for innvandrernes ransbølge mot svenske ungdommer, så kan også rasisme være en viktig årsak til voldtektsbølgen mot svenske kvinner.

Sharon Lapkin har laget en artikkel om temaet i Frontpage Magazine 27. desember 2005, som bør være svært aktuell i disse dager, etter avsløringen om at det kun er personer med innvandrerbakgrunn og asylsøkere som begår overfallsvoldtekter.

Han skriver følgende:

“I Australia, Norge, Sverige og andre vestlige land foregår det en tydelig rasistisk begrunnet kriminalitet som blir ignorert av politiet: islamske menn voldtar vestlige kvinner av etniske grunner. Dette vet vi fordi voldtektsforbryterne åpent har erkjent deres sekteriske motiver.

Da et antall australske jenter i tenårene ble ofre for seksuell fornedrelse i timevis under plutselige gjengvoldtekter i Sydney som foregikk i tiden 1998-2002 formulerte gjerningsmenn av disse overgrepene sine begrunnelser med etniske ordbruk. De unge ofrene ble informert om at de var horer og luddere (”sluts”) og australske svin (”Aussie pigs”) mens de ble jaget, grepet og misbrukt.

I desember 2005 kunne en besøkende pakistansk [muslimsk] voldtektsforbryter opplyse i sin forklaring til høyesterett i New South Wales, Australia, at hans ofre ikke hadde noen rett til å si nei, fordi de ikke brukte hodeplagg. Tidligere i år [2005] ble australiere opprørt da den libanesiske Sheik Faiz Mohammed ga en forelesning i Sydney hvor han opplyste sine tilhørere at voldtekstsofre hadde ingen andre å skylde på enn seg selv. Kvinner som var lettkledd inviterte menn til å voldta dem, forklarte han.

Få måneder tidligere i København, skapte den islamske mufti og rettslærde, Shahid Mehdi uro da han – som sin forbundsfelle i Australia – uttalte at kvinner som ikke brukte skaut ba om å bli voldtatt.

Med trofast synkronitet meddelte Londonavisen Telegraph at den besøkende egyptiske lærde Sheik Yusaf al-Qaradawi forlangte at kvinnelige voldtektsofre skulle straffes dersom de var usømmelig kledd når de ble voldtatt. Han la til, ”Dersom hun skal fritas fra skyld så må en voldtatt kvinne ha vist god oppførsel.”

(Sheik Yusaf al-Qaradawi er president i ”Rådet for europeiske rådet for fatwa og forskning.” Al-Qaradawi regnes for å være en av verdens mest innflytelsesrike muslimske ledere, og er øverste rådgiver for Islamsk Råd i Norge. Det kan nevnes det var han som mottok prost Hauges unnskyldning for trykkingen av de kontroversielle Muhammed-karikaturene på veiene av verdens muslimer.) (Min anm.)

I Norge og Sverige advarer journalist Fjordman om en voldtektsepidemi. Politiinspektør Gunnar Larsen, Oslo fastslo at den stadige økningen i voldtektssaker og den etniske tilknytningen er en helt åpenbar tendens. To av tre som er etterforsket for voldtekt i Oslo er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og 80 prosent av ofrene er norske kvinner.

I Sverige er gjengvoldtekter blitt daglig kost ifølge Jihad Watch’s oversetter, Ali Dashti: “Gjengvoldtekter som vanligvis involverer muslimske innvandrere og innfødte svenske jenter, er blitt alminnelig.” For en uke siden (medio desember 2005) fortalte hun at ”Fem kurdere voldtok brutalt en 13 år gammel svensk jente.” 

I Frankrike brøt Samira Bellil sin taushet, etter i årevis å ha utholdt gjentatte gjengvoldtekter i en av de muslimbebodde offentlige boprosjekter, og skrev en bok, In the hell of torments (I lidelsens helvete) som sjokkerte Frankrike. Idet hun beskriver hvordan gjengvoldekter har tatt overhånd i forstedene (”banlieues”), forklarer hun til Time at ”en hver jente i nabolaget som røyker, bruker make-up eller går i attraktive klær er en hore.”

(Dette bekreftes av Hege Storhaug i boken ”Men størst av alt er friheten”, side 200 ved følgende sitat fra samme bok: ”En jente eller kvinne uten slør, en jente eller kvinne alene om kvelden, defineres som en ikke-muslim – og hun kan voldtas.”) (Min anm.)
Dessverre er det ikke bare Vestens kvinner som er ofre for denne epidemien. I Indonesia i 1998 kunne menneskerettsgrupper dokumentere vitneforklaringen til over 100 kinesiske kvinner som ble gjengvoldtatt under opptøyene som fant sted før president Suharto’s fall. Mange av dem fikk høre at de måtte bli voldtatt: ”Du må bli voldtatt fordi du er kineser og ikke-muslim.”

Christian Solidarity Worldwide kunne i april 2003 meddele at en 9 år gammel kristen pakistansk jente var blitt voldtatt, slått med cricket-balltre, hengt med hodet ned fra taket, fikk en skje med chilipepper helt inn i munnen, og slått gjentatte ganger mens hun hadde hendene bundet med håndjern. Hennes muslimske naboer forklarte barnet at de på denne måten tok hevn for amerikanernes bombing av irakiske barn og informerte den 9 år gamle jenta at de voldtok henne og torturerte henne fordi hun var en ”vantro og en kristen”.

I Sudan, hvor arabiske muslimer slakter svarte muslimer og kristne sudanesere i et pågående folkemord, kan Simon Deng, tidligere sudansk slave og nå menneskerettsaktivist, opplyse at han har vært vitne til at jenter og voksne kvinner blir voldtatt og at det arabiske regimet i Khartoum sender soldater til slagmarken for å voldta og myrde. Andre rapporter forteller om kvinner som blir tatt til fange av [de muslimske] regjeringsstyrkene og stiller jentene spørsmålet: ”Er du kristen eller muslim?”De som svarer at de er kristne blir gjengvoldtatt før de får brystene skåret av.

Professor i antropologi, Unni Wikan, Oslo, har sagt at norske kvinner må bære ansvaret for det faktum at muslimske menn opplever deres påkledning provoserende. Og siden disse menn tror kvinnen er ansvarlig for voldtekt, så må [norske] kvinner tilpasse seg det flerkulturelle samfunnet som omgir dem, fastslår Unni Wikan.

Antall voldtekter begått av muslimske menn mot kvinner i det siste tiår er så enormt høyt at det ikke kan betraktes som noe annet enn kulturell betinget adferd. Det er åpenbart forsterket og godkjent av islamske religiøse ledere som klandrer ofrene og unnskylder voldtektsforbryterne. ”

I løpet av tre tiår med innvandring til vestlige land har islam forårsaket sosial forstyrrelse og skade i hvert eneste av de muslimske innvandrernes vertsland. Ikke noe annet innvandringsprogram har støtt på slike problemer med assimilering og religiøs tvetydighet som det muslimske.

I Hodjas blogg står følgende:

“Den 30 juni 2006 ble en saudiaraber bosatt i Arapahoe i Colorado dømt for voldtekt av en indonesisk hushjelp. Den 37 år gamle Homaidan al-Turki studerte språk ved University of Colorado i Boulder. Han ble funnet skyldig i 12 tilfeller av ulovlig voldelig sex-misbruk, frihetsberøvelse og sammensvergelse med sikte på frihetsberøvelse. Dessuten hadde han aldri betalt de $150 i månedslønn som hushjelpen var blitt lovet da hun ble ”ansatt”.

I fire år holdt han den 24 år gamle hushjelpen som slave i sitt eget hjem. Han konfiskerte passet hennes, og misbrukte henne seksuelt. Advokaten hans argumenterte i retten for at det hele skyldes ”kulturelle misforståelser” som han også beskrev som ”kynisk islamofobi”. Hans kone, Sarah Khonaizan, hadde åpenbart gitt sitt samtykke til mishandlingen av hushjelpen som laget mat og passet familiens fem barn. Kona ble deportert, mens hushjelpen fortsatt bor i Arapahoe.

Al-Turkis venner og familie laget et forferdelig spetakkel i rettssalen da dommen ble forkynt, slik man har sett så ofte ellers når muslimer en sjelden gang blir dømt etter siviliserte (ikke-muslimske) lover. I tillegg til voldtekt og frihetsberøvelse ble han for øvrig også dømt for tyveri for å ha holdt tilbake hushjelpens lønn. Da dommen ble forkynt protesterte Al-Turki, som har bodd i USA i 14 år, og påsto at han var et offer for påtalemyndighetens islamofobi. Han sa bl a:

”Staten har kriminalisert disse grunnleggende muslimske oppførslene. Angrep på grunnleggende muslimsk oppførsel sto i fokus under hele saken””.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 15th, 2009

Det bør bli lettere å miste statsborgerskapet

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Den “stakkars” egypteren var “homofil”, og ble forfugt i sitt hjemland.  Han  ble samboer med en norsk mann, fikk fast opphold i Norge, og ble til slutt norsk statsborger. Det kan du bli dersom du har bodd i Norge i syv år, eller dersom antall år du har vært gift med en norsk statsborger og bodd i Norge i sum blir syv år. Det er altså mulig å bli norsk statsborger etter kun å ha bodd her i landet i mindre enn 4 år.

Nå mistenkes den “homofile” egypteren for å ha voldtatt åtte norske jenter.  Norske myndigheter er, selv før han er dømt for voldtektene, sikre på at han løy om sin legning da han fikk opphold her i landet. Nå mister han statsborgerskapet. Og godt er det. Problemet er bare at han ikke ville ha mistet statsborgerskapet dersom han var homofil og hadde voldtatt åtte norske gutter, for da hadde han ikke løyet om sin legning da han søkte om opphold i Norge.

Det er i dag for enkelt å bli norsk statsborger, og for vanskelig å miste statsborgerskapet.

I Demokratene har vi programfestet at personer som får opphold som flyktninger, må skrive under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget.

Vi ønsker at kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap heves til 12-års botid. Før en person innvilges norsk statsborgerskap, skal han ha bestått en test i norsk språk.

Utenlandske statsborgere, inkludert flyktninger, som blir dømt til mer enn 2 måneders fengsel, skal automatisk utvises etter sonet dom.

Vi må også innføre en regel som sier at utlendinger som har fått innvilget statsborgerskap i Norge, kan miste statsborgerskapet dersom de begår alvorlig kriminalitet.

Det er ikke akseptabelt at en person kan miste sitt statsborgerskap dersom han voldtar jenter, men ikke dersom han voldtar gutter. Men det er altså den merkverdige konsekvensen i denne saken.

Les om saken i VG

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 13th, 2009

Lut lei innvandrere med kniv.

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

To personer i 40-årene er stukket med kniv, og gjerningsmannen skal ifølge VG være en irakisk mann på omkring 25 år. Han har på seg jeans, grå hettegenser og har tynt skjegg.  Søndag ble en 16 år gammel gutt slått ned med en stein og ligger nå i koma. Minst en av gjengen som angrep ham hadde innvandrerbakgrunn.  For to dager siden ble en kvinner forsøkt voldtatt og stukket med kniv på et hybelhus i Oslo, av en afrikaner.

Slik vil nok nyhetsbildet fortsatt være fremover, og jeg er lut lei. Lut lei innvandrere med kniv. Vi bør forlange at de legger vekk knivkulturen sin i hjemlandet, dersom de skal bo i Norge.

Mitt forslag er at alle asylsøkere og andre innvandrere, eks, ektefeller til norske statsborgere, skal bli gjort oppmerksomme på konsekvensene av å bli tatt av politiet med ulovige våpen, straks de kommer til Norge. Og konsekvensen skal være automatisk utvisning. Uansett hvor mye forfulgt i sine hjemland de påstår at de måtte være. Jeg tror rett og slett ikke på historier om at de er forfulgt og risikerer livet dersom de blir sendt hjem, dersom de samme personene bevæpner seg ulovlig vel vitende om at konsekvensen blir utvisning.

Skal vi forebygge knivstikkingen trengs det såpass dramatiske virkemidler.

Nå er selvsagt noen av knivstikkerne og voldtektsmennene norske statsborgere, som vanskelig kan utvises. Derfor må dette tiltaket kombineres med helt andre straffer enn vi har hatt tidigere. Vi bør følge Danmarks eksempel. For å få en slutt på våpenbruken mellom Hells Angels og innvandrerbander, gikk nylig Dansk Folkeparti sammen med Sosialistisk Folkeparti og danner flertall utenom den danske regjeringen for et forslag om å innføre en minstestraff på ett års fengsel for ulovlig våpenbesittelse. De to partiene oppnådde flertall for forslaget ved hjelp av de danske sosialdemokratene.

Vi bør ikke lenger tolerere knivstikkingen og volden, og vi bør se sannheten i øynene. Det er lenge siden jeg leste i en avis om en norsk ungdom som brukte kniv på et annet menneske, men det er ikke lenge siden jeg leste om en person med innvandrerbakgrunn som gjorde det. Innvandringen har gjort Norge farligere og mer voldelig. Nå må politikeren løse det problemet de selv har bidratt til å skape. Vi i Demokratene vil i alle fall gjøre det lille vi kan.

Les om knivstikkingen i VG

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 6th, 2009

Gruppevoldtekter kan skyldes negativt kvinnesyn i islam.

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, ,      

Tre ungdommer er tiltalt for gruppevoldtekt og seksuell omgang med barn under 16 år, skrev Dagbladet tidligere i uken. Lørdag skrev Stavanger Aftenblad om tre menn som var tiltalt for voldtekt av en 18 år gammel jente i Stavanger. To av dem er tiltalt for gruppevoldtekt som har strafferamme på 21 års fengsel, skriver Aftenbladet.no.

Kvinnen møtte de tre på et utested i Stavanger sentrum en onsdag kveld i oktober. Hun ble deretter med dem på nachspiel til en adresse i Madlaveien. Ifølge tiltalen skal den første av de tre ha gjennomført samleie med henne mens hun sov eller hadde sterkt nedsatt bevissthet på grunn av ruspåvirkning. Etterpå skal de to andre etter tur ha forgrepet seg grovt på kvinnen mens hun fremdeles var ute av stand til å motsette seg handlingene. Begge to voldtok henne, skriver Aftenposten.

De tre mennene er alle av afrikansk opprinnelse. Hovedforhandling er berammet for Stavanger Tingrett onsdag 11. mars. Det er satt av tre dager til saken fordi alt som skjer i retten må tolkes.

 I Skandinavia virker det som det er en trend med flere gruppevoldtekter enn tidligere. De fleste utført av ungdom med innvandrerbakgrunn. Det kan skyldes deres negative kvinnesyn.  Jenter og kvinner uten hijab, defineres i enkelte kretser som horer og dette er med på å undergraver den grunnleggende respekten for kvinner og kan være medvirkende årsak til de grove overgrepene vi stadig ser flere av.

 Religion kan virke helt irrelevant i en slik sammenheng, men er likevel svært relevant for landets kvinner. Demokratene har lenge advart mot denne utviklingen og belastningen som de kvinnenedsettende holdningene, enkelte religioner medbringer. Hvordan enkelte kan mene seg religiøs, og samtidig utføre slike uhyrlige handlinger, er uforståelige.

Også VG skriver om saken.

 

 

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00