Vidar Kleppes blogg

juli 30th, 2009

Et slag i ansiktet på de arbeidsledige

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:, , , ,      

Ungdomsorganisasjonene til Høyre og Fremskrittspartiet har kommet frem til et felles program som deres moderpartier kan gå til valg på. Forslagene er et slag i ansiktet på de arbeidsledige, og vil gjøre de fattigste fattigere.

En arbeidsledig skal ifølge forlaget fra Fpu og UH kun få dagpenger i ett år, og ikke i to år, som i dag. Deretter må den arbeidsledige tigge om penger på sosialkontoret. I dag er det stort sett eldre mennesker, dvs. personer i femti og sekstiårene, som er langtidsarbeidsledige. Det er tøft å miste en jobb i en så høy alder, og svært vanskeig å skaffe seg en ny.

Dersom du jobber innen industrien, i en bedrift som er truet av den internasjonale krisen, og risikerer å måtte nedlegge som et resultat av finanskrisen, og du er i slutten av 50 årene, bør du tenke deg om mange ganger før du stemmer på partier som vil redusere dagpengeperioden. Det er ikke enkelt å finne ny jobb, selv ikke om du tar aldri så mange datakurser på NAV, eller sier ja til et tilbud om truckførersertifikat.

Klarer du det ikke i løpet av ett år, vil fremtidens topp-politikere i Frp og Høyre fjerne den økonomiske støtten, og tvinge deg over på sosialstøtte. Noe som betyr en byråkratisk kanossagang hvor du risikerer krav om å selge det meste av det du eier, før du får utbetalt penger. For mange føles ikke det som en verdig avslutning på et langt yrkesliv med store innbetalinger til statskassen av skatter og avgifter.

Men slik ønsker Høyres og Fremskrittspartiets fremste ungdommer at det skal være. Da tror de at du jobber ekstra hardt for å skaffe deg jobb. For når du ikke klarer å få jobb, må det jo være din egen feil.

Men slik er det ikke i virkeligheten. Ikke i et land der de fleste yrker krever tre års fagutdannelse etter videregående skole. Og ikke i nedgangstider.

Den andre gruppen som har problemet på arbeidsmarkedet når arbeidsledigheten stiger, er ungdom. Avkuttingen av dagpengene vil ha liten betydning for denne gruppen. De fleste ungdommer i begynnelsen av tjueårene har så likevel ikke opparbeidet seg poeng gjennom tidligere arbeid til å få dagpenger. Men noen har jobbet. Får Fremskrittspartiets viljen sin skal heller ikke de få dagpenger.

”Ungdom som oppsøker Nav, bør bli bedt om å snu i døra. Kommunene må tørre å bli langt tøffere, for ungdom under 30 år skal ikke motta passiv stønad. De skal jobbe,” sa sosialpolitisk talsmann for Frp, Robert Eriksson, nylig til Avisenes Nyhetsbyrå. Siden det er NAV som både hjelper arbeidsledige med å finne jobb og som betaler ut dagpengene, kan det vanskelig tolkes annerledes enn at de ikke skal ha krav på arbeidsledighetstrygd overhodet.

Og heller ikke på sosialstøtte, som det jo også er NAVs ansvar å dele ut. Hva de da skal leve av er ikke godt å si. Fremskrittspartiet later til å tro at bare myndighetene tar pengene fra folk, så finner de seg en egnet jobb. Sik tenker skrivebordteoretikere.

På sett og vis er det en viss logikk og indre sammenheng i Fremskrittspartiets politikk. I sitt forslag til statsbudsjett for inneværende år, foreslo FrP å fjerne 530 saksbehandlerstillinger i NAV.

Fremskrittspartiet foreslo å kutte NAVs budsjett med 230 millioner kr. (Det ser ut som en økning, men det er fordi partiet slo sammen to budsjettkapitler til ett) I budsjettforslaget for 2008 slo Siv Jensen og hennes kampfeller til enda kraftigere, og ville ha fjernet over 1000 saksbehandlere.

Dersom man ikke mener at NAV skal ha ansvaret for de langtidsarbeidsledige, og ønsker å spare penger ved å sette eldre arbeidsledige på sosialstøtte, og fjerne både arbeidsledighetstrygd og sosialstøtte fra arbeidsledige under 30 år, gis det muligens en viss mening å redusere NAVs budsjett, men de for de mange som vil bli skadelidende av en slik brutal politikk, er det bare meningsløst.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 23rd, 2009

Det reises for mye – for skattebetalernes penger

av Vidar Kleppe   Lagret under: 1     Stikkord:,      

”Det går ikke akutt utover noen bruker,” sa leder Sten Reisænen for Nav Kristiansand Arbeid og trygd til avisene, og stengte deler av kontoret onsdag, mens over halvparten av de ansatt er på studietur i Italia.

Det må jo være en total mangel på styring fra ledelsen, når den godtar at kontoret stenges ned og reduseres bemanningsmessig, samtidig som brukerne venter på trygdeutbetalinger og dagpenger.

Nå viser det at det ikke bare er NAV-ansatte i Kristiansand som reiser på turer. Hundrevis av ansatte ved Nav-kontor i Vest-Agder har de siste årene reist til Italia, Irland, Ungarn, England, Danmark og Frankrike – og Latvia, skriver Fædrelandsvennen i dag.”De fleste Nav-ansatte har vært på tur, til forskjellige steder, noen i utlandet, noen i Norge,” sier kontorsjef Jessie Paulsen ved Navs Flekkefjord-kontor.

Selv tok hun med seg 16 ansatte fra Flekkefjord til Paris, fra fredag 14. til mandag 17. november i fjor. Turen til Frankrike var en kombinert faglig og sosial happening omtrent som Kristiansand-kontorets pågående tur til Italia. ”De ansatte betalte rundt 1100 kroner hver, mens Nav-kontoret brukte omstillingsmidler til å dekke opp 4500 kroner til hver av de reisende,” sier Paulsen til Fædrelandsvennen.

NAV er ikke en unik ”reiseetat”. Jeg selv og andre lokalpolitikere fra Demokratene har også tidligere reagert på reisevirksomheten til lokalpolitikere og byråkrater. I august i fjor skrev Fædrelandsvennen at byens kommunepolitikere og ansatte i Kristiansand kommune hadde reist på 16 utenlandsturer til forskjellige land siden kommunevalget året før. Demokratene deltok ikke på noen av turene.

Reiser verden rundt for Kristiansand kommunes folkevalgte og ansatte er et feil signal å sende til innbyggere. Politikerne burde heller i større grad reise rundt i sin egen kommune for å se og lære. De fleste kommunene har alt for mange uløste oppgaver.

Askøy kommune sa nei til å delta på Os kommune sine behandlingsreiser for eldre og syke til Kypros. Kommunen hadde et underskudd på 21,3 millioner kr. Det forhindret ikke at kommunen i fjor sendte hele 8 representanter fra kommunens ledelse til solrike Grand Canaria, angivelig for å ”studere” behandlingsreiser for barn og unge. Demokratenes kommunestyrerepresentant, Per Midtøy, mente studiene kunne vært foretatt hjemmefra. Det er tross alt mulig å lese brosjyrer og tilsendte dokumenter.

”Det er grunn til å se alvorlig på denne bruken av ressurser innen pleie og omsorg, hvor kommunen for øvrig mangler 9 millioner kr og truer med ansettelsesstopp og nedlegging av sykehjem. Foruten bruken av lønn og andre utgifter taper kommunen tjenesteproduksjon ved fravær,” sa han til Demokratene.no.

Fremskrittspartiets ordfører i Askøy, Knut Hanselmann, måtte i likhet med Kristiansands ordfører svare på mange spørsmål om reisevirksomheten fra Demokratenes kommunestyrerepresentant.
For mye reisevirksomhet til utlandet fra offentlig ansatte eller politikere gir dårlige signaler, og er ofte unødvendig. NAV-kontoret i Kristiansand kunne eksempelvis arrangert sin kursing på et hotell i byen. Det ville gitt inntekter til det lokale næringslivet, vært mye billigere fordi det ikke ville vært nødvendig med overnatting, og gjort det mulig å ta unna akutte saker på kontoret. Det kunne godt vært kombinert med felles hygge og en middag på kveldstid.I mange tilfeller er det dessuten mulig å lese seg til lærdom, i stedet for å reise.

Som stortingsrepresentant holdt jeg meg ofte hjemme når komiteen min var ute på reise i utlandet, fordi jeg mente programmet bar for mye preg av å være en opplevelsestur, fremfor en studietur. Jeg husker eksempelvis den første turen jeg boikottet. Den gikk til Thailand for å studere prostitusjon. Min kollega Jan Simonsen skrev i en avisartikkel at man kunne lært like mye av å besøke områdene like i nærheten av stortingsbygningen på kveldstid. ”Men for stortingspolitikere er vel bare Thaidamer godt nok”, skrev han. Komitéleder Jørgen Korsmo og mine øvrige kollegaer ble rasende, husker jeg, men jeg ville hatt dårlig samvittighet om jeg hadde deltatt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00